VÄLJ SPRÅK:

A gloved worker arranges sealed face masks, one of the personal protection equipment types that healthcare workers need to treat COVID-19 patients safely.

En bransch i förändring: Kraftig tillverkningsökning för medicinprodukter

Möta efterfrågan på personlig skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning under COVID-19

Det här är andra delen i Lionbridges artikelserie om en bransch i förändring, med kommentarer från Life Sciences-experter om hur följderna av COVID-19-krisen påverkar branschen.


När COVID-19 fortsätter att breda ut sig över hela världen står sjukvårdspersonal i frontlinjen för att ta hand om dem som drabbas värst. Påfrestningen av det ökade patientflödet i kombination med sjukdomens smittsamhet, ökar behovet av medicinteknisk utrustning och personlig skyddsutrustning. Tillverkare av skyddsmasker, respiratorer, engångshandskar och liknande utrustning, kämpar febrilt för att möta en kraftigt ökad efterfrågan. I brist på dessa produkter tvingas sjukvårdspersonal återanvända utrustning och potentiellt utsätta sig själva och andra för onödiga risker. Dessutom leder det till att nyttan av de allmänna isoleringsåtgärderna motverkas.

Hur kan tillverkningsföretagen producera nog med personlig skyddsutrustning (PPE)?

Aktörerna i medicinteknikbranschen arbetar redan för fullt med att försöka möta den kraftigt ökade efterfrågan. Företag och universitet, till och med privatpersoner över hela världen, gör vad de kan för att öka tillgången. Vissa av dessa nya resurser använder beprövad design från sjukvårdsföretag. Andra skapar helt nya prototyper och strategier för variabla leveranskedjor.

Hur efterlever tillverkningsföretag som ställer om till PPE-produktion regional lagstiftning?

Stegen och kraven för PPE-produktion skiljer sig markant från exempelvis bildelstillverkning, även om båda kräver mycket hög precision och kvalitet för potentiellt livräddande detaljer. Utöver eventuell omskolning för personalen, behöver företag även uppfylla andra standarder från myndigheter och tillsynsinstanser. Det omfattar krav på kommunikation om utrustningen. Alla som tillverkar produkter för en europeisk målgrupp måste dokumentera sin produkt på flera språk – även om det förekommer viss kravlättnad i dessa exceptionella tider.

Vilka åtgärder kan företagen utlokalisera för att snabba på distributionen?

Tiden är dyrbar i kampen mot COVID-19. Därför är det viktigt att alla gör det de kan bäst. Även om du har tvåspråkiga anställda, saknas ofta den precision och erfarenhet som krävs vid översättning av internkommunikation. Att arbeta med texter på produktetiketter och förpackningar kräver naturvetenskaplig bakgrund och kunskap om nationella och regionala regelverk. Bruksanvisningar kräver inte bara förståelse för själva produkten, utan även hur du bäst kommunicerar med målgruppen, som potentiellt omfattar ett brett ålders- och kunskapsspann.
Lionbridge har experter på både översättning och transkreation över hela världen, redo att hjälpa både nya och erfarna tillverkningsföretag genom dessa processer. Med vår globala arbetsstyrka kan vi arbeta dygnet runt i projektet med kort leveranstid, vilket hjälper dig att få ut dina produkter på marknaden så snabbt som möjligt. Vi har erfarna projektledare över hela världen, som samarbetar med dina team och hjälper dig till rätta på nya marknader med nya regelverk och nya språk. Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig att påskynda ditt arbete för att motverka den globala pandemin.

linkedin sharing button
  • #regulated_translation_localization
  • #industrial_manufacturing
  • #translation_localization
  • #life_sciences
  • #blog_posts

#COVID19 #disruption series #manufacturing


Mark Aiello
FÖRFATTARE
Mark Aiello