VÄLJ SPRÅK:

Person receiving care using a medical device

En bransch i förändring: Vikten av patientutbildning

Hur läkemedelsföretag kan se till att mediciner används enligt recept

Det här är trettonde delen i Lionbridges artikelserie om en bransch i förändring, med kommentarer från Life Sciences-experter om hur följderna av covid-19-krisen påverkar branschen.

Hur investerar läkemedelsföretag i kommande läkemedel?

Långt innan de säljer sin första tablett eller dos investerar läkemedelssponsorer enorma summor i sina produkter. Kliniska prövningar kostar i genomsnitt över 350 000 kr per deltagare. Myndighetsgodkännande, informerat samtycke, dataintegritet och bevakning av sociala medier – många års arbete och flera olika faser säkerställer att läkemedel är både säkra och effektiva när de väl når marknaden.

Men i ett webbseminarium från Pharmavoice framkom det nyligen att vårdgivare bara lägger sex minuter per patient på att utbilda dem i användningen av läkemedlet. Hela 60 procent av de vårdgivare som skriver ut behandlingar som omfattar självinjicering är missnöjda med kvaliteten på utbildningen som tillhandahålls. 

Hur ofta läser du själv alla instruktioner som följer med ett läkemedel? Informationen på den hopvikta bipacksedeln med minimal textstorlek når sällan hela vägen fram innan den hamnar i papperskorgen. I det alltmer papperslösa samhället behöver läkemedelsföretagen hitta ett bättre sätt att förmedla instruktioner till patienter.

Varför är patientutbildning viktigt?

Det är inte alltid lätt att behålla full uppmärksamhet under ett läkarbesök och det kan vara svårt att ta till sig och komma ihåg medicinsk information. Men det handlar inte bara om minnet, att informationen är begriplig och tillfredsställande är också avgörande för efterlevnaden

Alltför ofta får patienter ett recept på ett nytt läkemedel och skickas hem efter en mycket kort instruktion om hur de ska sköta medicineringen, även när behandlingen omfattar självinjicering. Utan påminnelser eller referensmaterial kan patienter lätt glömma viktiga steg eller kontraindikationer. En fullständig utbildning som är lätt att komma ihåg kan minska risken för att instruktionerna inte följs. Det främjar både patientsäkerheten och prövningen i stort.

Hur kan läkemedelsföretag utbilda patienter?

Många vårdgivare har börjat tillhandahålla fjärrtjänster under covid-19-pandemin, så tanken på att besöka en mottagning igen är mindre tilltalande för patienterna. Virtuellt eller tryckt material fungerar som vägledning oavsett tid och plats. Bilder och välöversatta instruktioner (i text eller video) kan överbrygga språkbarriärer.

Patienterna använder redan video som komplement till instruktionerna från vårdgivare, till exempel YouTube-klipp om att ta bort stygn hemma. Läkemedelsföretag kan fylla den nischen med eget innehåll bestående av välproducerade utbildningsvideor. Patienterna kommer sedan enkelt åt innehållet genom att skanna en kod på läkemedelsförpackningen. Länkar eller videoklipp kan även laddas upp till telemedicinenheter, vilket innebär att patienterna slipper hålla reda på lösa papper och broschyrer. 

Även nyare teknik som AR kan användas i utbildningen. Alla dessa alternativ kan förbättra patientens upplevelse och förståelse för processen, vilket leder till bättre slutresultat. 

Givetvis måste allt material finnas tillgängligt på patientens modersmål. Att tillhandahålla medicinskt och vetenskapligt korrekt översättning och transkreation på många språk är en omfattande uppgift.

Lionbridge har lång och bred erfarenhet av att utveckla och förbättra medicinsk information som patienter lätt kan ta till sig och följa. Har du några egna förslag eller frågor i ämnet? Kontakta oss så kan vi hjälpa till.

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Mark Aiello
FÖRFATTARE
Mark Aiello