VÄLJ SPRÅK:

A woman talking on a headset

Tvåspråkiga allkonstnärer: Vad kännetecknar en bra konsekutivtolk?

Läs om hur konsekutivtolkning säkerställer regelrätta samtal mellan personer som talar olika språk

Överbrygga språkklyftor

Tolkar måste vara tvåspråkiga, så klart.  Men alla tvåspråkiga personer kan inte bli tolkar!

Konsekutivtolkar  – som tolkar några meningar i taget medan talaren gör en paus – behöver en särskild kompetensuppsättning för att kunna se till att samtal mellan personer som talar olika språk blir korrekta och regelrätta. För att förvärva de här färdigheterna krävs utbildning, övning och en naturlig förmåga att skapa en bro mellan dem som talar.

Vem behöver konsekutivtolkningstjänster?

Konsekutivtolkning används ofta vid telefontolkning när en person med begränsade kunskaper i engelska behöver kommunicera. Samtalet kan äga rum i en call center-miljö, på en hjälp- eller informationslinje, och till och med när båda parterna befinner sig i samma rum, till exempel under ett läkarbesök, på ett företag eller myndighetskontor. När den här tolkningsmetoden används brukar talarna pausa efter varannan eller var tredje mening och låter tolken tolka det som precis har sagts. Konskutivtolkningstjänster används också ofta i undervisnings- och vårdsituationer.

A man talking on a headset

Vad kännetecknar en bra konsekutivtolk?

En kvalificerad konsekutivtolk besitter en rad färdigheter förutom den självklara tvåspråkigheten. Om du ska teckna avtal med en tolkningsleverantör, fråga dem hur de ser till att deras tolkar är beredda att

  • hantera tolkningen, så att en person talar i taget, i lagom långa informationsbitar som kan tolkas på ett korrekt sätt
  • ber om förtydliganden om så behövs, utan att ge intryck av att tolken och personen med begränsade engelskakunskaper för ett eget samtal
  • korrekt återger talarnas avsikt och tonläge, och samtidigt förblir en neutral part
  • hantera svåra, känsliga eller känslosamma situationer – eller till och med missnöjda kunder.

Och viktigast av allt: Se till att din leverantör inte bara använder färdiga tester som enbart prövar språkkunskaper för att kvalificera dem till att titulera sig som tolkar.  En bra leverantör berättar gärna om sin kvalificeringsprocess, som bör omfatta både språkliga färdigheter och tolkningskompetens.

A woman looking at a desktop computer

Vill du få veta mer om Lionbridges tolkningstjänster?

Lionbridge har över 20 års erfarenhet av telefontolkningstjänster – och våra tolkar möjliggör effektiv flerspråkig kommunikation på fler än 350 språk. Gå in på vår resurssida för telefontolkningstjänster eller kontakta oss för att få veta mer om hur Lionbridges tolkar kvalificerar sig för att uppfylla alla dina kommunikationsbehov.

linkedin sharing button
  • #technology
  • #interpretation
  • #blog_posts

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge