VÄLJ SPRÅK:

Woman putting skincare cream on the back of her hand

Så här samarbetade Lionbridge och Author-it för att öka effektiviteten och sänka översättningskostnaderna för Philips Personal Health

188 % realisering av värdet 2018

Översättnings- och lokaliseringsprocessen kan vara komplicerad. En dåligt optimerad process kan få negativa konsekvenser för kvalitet, ledtider och effektivitet. Philips Personal Health, en division inom Philips Global, kämpade för att komma till rätta med just de här områdena vid framtagning, översättning och publicering av deras bruksanvisningar.

Målet

Philips har satt ett övergripande mål: att effektivisera framtagningsprocessen för bruksanvisningar med 25 %. Det här målet hade fem åtgärdspunkter:

  1. Minska antalet ändringar som gjordes under framtagningsprocessen

  2. Öka standardiseringen och återanvändningen för att korta ned ledtiderna, hålla tidsplanen bättre och minska tid och kostnad för översättning

  3. Minska resursanvändningen för granskningsprocessen

  4. Effektivisera publiceringen

  5. Förbättra dokumentationssystemets tillförlitlighet och effektivitet

Lösningen

För att lyckas med detta tog Philips hjälp av Lionbridge och Author-it. Philips behövde en leverantör av språktjänster som kunde knytas till Author-it, och på så vis få en effektivare översättningsprocess och högre produktivitet genom högre grad av automatisering och centralisering. Den partnern var Lionbridge.

Resultaten

Tillsammans lyckades Lionbridge och Author-it se till att Philips mål uppnåddes. Företaget har realiserat 188 % av värdet av översättningsbudgeten och sänkt översättningskostnaderna med 40 %.

Hur gjorde de? Det berättar vi mer om i vår fallstudie! (på Engelska)

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge