VÄLJ SPRÅK:

Person reviewing screens of content for localization

Fyra sätt att underlätta lokalisering

De här fyra aspekterna hjälper dig att hantera processen som ett proffs

Oavsett om du har lång erfarenhet av internationella affärer eller precis ska ta steget in på din första nya marknad, är lokaliseringstjänster en viktig del av dina framgångar. Fyra viktiga aspekter kan hjälpa dig att hantera översättningsprocessen som ett proffs. För att marknadsexpansionen ska flyta på bör du använda din språktjänstleverantör (LSP) på bästa sätt, ta fram omfattande språkliga riktlinjer för översättningar och fokusera på centralisering och internationalisering i god tid. Följande fyra aspekter förenklar lokaliseringsprocessen för ditt företag.

1. Språktjänstleverantörer (LSP)

Översättningsprojekt är ofta väldigt komplicerade. I ett professionellt översättningsprojekt krävs projekthantering, DTP-tjänster, teknisk filhantering och mycket mer. Språktjänstleverantörer har många års erfarenhet och kan erbjuda resurser i en omfattning som är svår att matcha internt. De erbjuder rådgivning kring språk- och lokaliseringsstrategier och använder sin erfarenhet för att hjälpa dig att ta fram en strategi. En bra språktjänstleverantör kan hjälpa dig att bestämma vilka marknader du ska rikta in dig på, vilka språk du bör ha stöd för och vilket innehåll som är viktigast att lokalisera. På så sätt kan du i stället fokusera på själva kärnverksamheten.

Rätt språktjänstleverantör kan också automatisera lokaliseringsprocessen på ett säkert sätt med hjälp av stora språkmodeller (LLM). Språktjänstleverantörer som Lionbridge erbjuder dedikerade team med AI-experter som ser till att vi hanterar projekt optimalt och undviker risker kopplade till cyber-/datasäkerhet. AI-lösningarna ritar om spelplanen, men bara med mänskliga experter från Lionbridge i processen.

2. Riktlinjer för översättning

För att få ut mesta möjliga av din språktjänstleverantör behöver du ställa upp mål om konsekvent innehåll. Många företag låter sina egna anställda granska översatt material innan de bestämmer sig för att ta hjälp av en språktjänstleverantör.

Den här metoden kan vara tillräcklig för att upptäcka fel i regionala översättningar, men något viktigt kan försummas på vägen: företagets varumärkesröst och identitet. Det är väldigt viktigt att ta fram riktlinjer för översättning för att definiera företagets uttryck på flera språk samt viktiga fraser och ovanliga termer. På så sätt kan man enklare se till att rösten blir enhetlig på alla marknader, vilket stärker förtroendet bland kunder på olika marknader.

Riktlinjerna är också användbara för översättare som du arbetar med via din språktjänstleverantör. I stället för att företaget ska förlita sig på de egna medarbetarnas personliga preferenser, kan språkliga riktlinjer användas för att förmedla ett enhetligt budskap på samtliga språk redan från början i översättnings- och transkreationsprocessen. Den här metoden sparar tid, arbete och kostnader från första stund.

Flera dataceller

Om du använder en AI-lösning kan du lägga in de språkliga riktlinjerna i den innan översättningsprocessen inleds. Då ser du till att resultaten är i linje med varumärkesrösten och förväntningarna. Om du använder AI för att granska maskinöversättningsresultat kan du lägga till riktlinjerna för att få ett bättre och mer anpassat slutresultat. Det kan också användas för att uppdatera terminologi i innehåll som nyligen har lagts till i de språkliga riktlinjerna.

3. Centralisering

För att effektivisera arbetet kan det vara bra att centralisera översättningsprocessen hos en enda språktjänstleverantör. Framtidssäkra arbetet genom att välja en leverantör som hanterar flera språk – så är du redo för kommande expansioner. Genom att centralisera resurser undviker du kommunikationssvårigheter och minskar risken för inkonsekvent innehåll på olika marknader. Dessutom blir faktureringen enklare.

De här faktorerna är särskilt viktiga när du ska expandera till nya marknader. Med en förutsägbar kostnad per språk kan du enklare välja om företaget har råd att utöka försäljningen till nya marknader. Med centralisering ökar ansvarstagande, vilket hjälper dig att bestämma om du ska behålla din nuvarande leverantör till flera språk. Effektiviseringen minskar också risken för onödigt dubbelarbete – och därmed extra kostnader.

4. Internationalisering i rätt tid

Se till att din produkt eller tjänst är internationaliserad innan den lokaliseras. Ställ dig följande frågor:

  • Är erbjudandet som utgör din kärnverksamhet redan tillgängligt på andra marknader?

  • Behöver du uppdatera eller förändra din produkt för att den ska fungera i andra länder och på andra språk?

  • Har du satt dig in i de juridiska konsekvenserna av att inleda försäljning på en ny marknad?

Var noga med att se till att produkten eller tjänsten fungerar på andra språk innan du lokaliserar mer innehållsfokuserade delar av processen.

Glöm inte: Stora språkmodeller (LLM) håller på att förändra dagens översättnings- och lokaliseringsprocesser

LLM erbjuder nya sätt att förbättra och förstärka dina lokaliseringsprocesser. I takt med att AI- och LLM-tekniken mognar kommer vi att få se allt fler användningsområden för maskinöversättning med högre kvalitet. AI-lösningar kan användas för att automatisera alla steg i lokaliseringsprocessen med betydande tids- och kostnadsbesparingar som följd. För att lokaliseringen ska bli optimal bör du samarbeta med en språktjänstleverantör som Lionbridge, som redan är i full färd med att utveckla säkra och tillförlitliga, AI-baserade lokaliseringstjänster.

Kontakta oss

Är du redo att sätta igång med ett lokaliseringsprojekt? Vi kan hjälpa dig med hela processen från start till mål – eller erbjuda en skräddarsydd lösning. Lita på oss – vi har årtionden av erfarenhet och innovativ ny teknik för att skräddarsy lösningar för språktjänster, anpassade efter dina unika behov. Kontakta oss i dag.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

FÖRFATTARE
Samantha Keefe