VÄLJ SPRÅK:

Person looking at computer with digital mapping and numbers

AI-förtroendets era

Fyra steg för att minska riskerna med AI-genererat innehåll

AI-tekniken är inget mindre än revolutionerande. Enligt en studie från Salesforce uppger 67 procent av höga IT-chefer att de kommer att prioritera generativ AI i sin affärsverksamhet. För 33 procent av dessa IT-chefer har AI-genererat innehåll och AI-tjänster högsta prioritet. AI kan effektivisera och hjälpa till med tusentals uppgifter, bland annat innehålls- och kommunikationsrelaterat arbete som skapande av innehåll, översättning och lokalisering. Med generativ AI-lösningar kan företag effektivisera de här uppgifterna rejält. Dessutom kan företag använda AI som en del i sin kundengagemangsstrategi för att i förlängningen nå nya marknader och kunder. I takt med att allt fler börjar använda AI-tjänster för att skapa, optimera och översätta innehåll, kommer en avgörande faktor att öka i betydelse: AI-förtroende. I den här artikeln ska vi undersöka potentiella svårigheter med ett AI-förtroendegap. Vi ska också titta närmare på fyra steg för att hantera och minska den här AI-risken.

Varför är AI-förtroende ett problem?

AI-förtroende vid skapande av innehåll, översättning och lokalisering är ett problem av flera anledningar.

Hallucinationer eller felaktigheter

För företag i många sektorer kan regler och regelverk få ödesdigra följder. Om ett företag inte tillämpar ansvarsfulla AI-metoder och därmed producerar fel eller ”hallucinationer” i sitt innehåll, kan det få allvarliga ekonomiska, juridiska eller etiska konsekvenser. Vad händer till exempel om en AI-genererad artikel föreslår felaktiga steg i en viktig uppgift, exempelvis att lämna in finansiella dokument eller rengöra ett sår? De här felen kan få ytterst allvarliga konsekvenser. När ett AI-verktyg tränas med data av låg kvalitet eller information som är föråldrad eller fördomsfull, är sannolikheten stor att den sedan producerar innehåll som innehåller skadliga ”hallucinationer”.

Risken för undermåligt innehåll

När företag använder AI-genererat innehåll utan att vidta ordentliga förebyggande åtgärder, kan de drabbas av tre problem:

 • De kan bestraffas för webbplatsens SEO.

 • De kan misslyckas med att engagera besökare.

 • De kan förlora sin varumärkesröst och inte nå ut med sitt budskap.

AI kan utforma, översätta och lokalisera innehåll – i viss utsträckning. Utan manuella ingrepp och planering kan det dock vara svårt för AI att utföra detta med den kvalitet, konsekvens och fingertoppskänsla som krävs. Variationerna kan skapa problem beträffande SEO. Googles högsta prioritet, framför allt i samband med de senaste algoritmuppdateringarna, är att fastställa vilket innehåll som håller högst kvalitet. De prioriterar genom att söka efter engagerande, informativt, korrekt, unikt och välskrivet innehåll. Googles fokus på innehåll av hög kvalitet innebär inte att man uttryckligen förbjuder AI-genererat innehåll, men sannolikheten är större att innehåll som skapats helt utan mänsklig inblandning rankas lägre. AI kan inte konsekvent leverera/översätta/lokalisera innehåll som uppfyller Googles definition av hög kvalitet. Det är värt att notera att ett företag som använder undermåliga översättningar, även i mindre avsnitt av en webbplats som i övrigt håller hög kvalitet, eller som publicerar en handfull dåligt skrivna blogginlägg, riskerar att dra ner betyget för hela webbplatsens SEO. Enligt ett samtal med John Mueller på Google kan företaget straffa hela webbplatsens SEO om den innehåller material av låg kvalitet. För att kunna lita på att innehållet inte riskerar att sänka SEO-resultatet är det viktigt att även mänskliga experter ingår i AI-översättningsprocessen.

Förutom risken för SEO-bestraffning kan innehåll som har skapats, översätts eller lokaliserats enbart av AI vara mindre engagerande för den avsedda målgruppen. Innehåll producerat med enbart AI är ofta mindre originellt, för långt eller långrandigt och även översättningar och lokalisering kan vara problematiska. För att kunna lita på att innehållet intresserar den avsedda målgruppen är det viktigt att även mänskliga experter ingår i processen. De kan kontrollera att översättningar är korrekta, korta ner för långa texter och ta bort onödigt många emojis.

Ibland behövs en mänsklig expert

För att skapa, översätta och lokalisera innehåll inom komplicerade och reglerade områden (exempelvis hälso- och sjukvården Life Sciences, finans och juridik) krävs djup kompetens och lång erfarenhet. Det kan behöva utföras av en person med viss diplomering eller utbildning. Även när det inte finns officiella regler och förordningar att uppfylla kan innehållet behöva hanteras med mänsklig hand för att tillgodose etiska och känslomässiga krav som AI helt enkelt inte klarar av utan hjälp. Helt och hållet AI-genererat eller AI-översatt innehåll kan inte erbjuda den här fingertoppskänslan under överskådlig framtid.

En person skriver med ett överlägg i form av ett moderkort

Fyra viktiga steg för att bygga AI-förtroende

Med följande fyra viktiga steg går det att skapa tillförlitligt AI-genererat innehåll.

1. Anlita en mänsklig granskare

Det går att använda en mänsklig granskare på olika sätt under hela processen med att generera, översätta eller lokalisera innehåll i syfte att hitta faktafel samt grammatiska, språkliga eller andra fel. De kan se till att innehållet, oavsett på vilket språk det är skrivet, har ett betydande SEO-värde, är välöversatt, inte innehåller felaktiga råd och rent allmänt är intressant och värdefullt för läsaren. Graden av mänsklig granskning kan avgöras av hur komplicerat materialet är. Det går också att välja var i processen den mänskliga granskaren ska involveras. Beroende på omständigheterna kan det vara mer användbart i början, slutet eller under samtliga steg. Här har vi samlat några exempel.

Juridiska översättningar: En mänsklig expert kan utföra omfattande granskning och redigering av resultatet efter en inledande AI-översättning för att se till att texten är juridiskt korrekt och uppfyller kraven för att fungera som underlag till en domstol.

En kort marknadsföringsblogg: En människa kan skriva prompter till blogginlägget i AI-verktyget. Sedan kan personen snabbt skumma igenom texten innan inlägget publiceras.

Översättning till ett sällsynt språk: En mänsklig granskare kan kontrollera kvaliteten i ett litet, preliminärt översättningsutdrag. Personen kan sedan anpassa prompterna till AI-verktyget för att se till att den slutliga översättningen har korrekt ordval, grammatik osv.

2. Använda självkorrigeringsfunktioner

AI-tekniken har en oslagbar förmåga att korrigera sina egna tidigare resultat och undvika allvarliga fel genom ”självkorrigering”. AI-prompterna kan innehålla instruktioner till tekniken om att granska sina tidigare resultat, leta efter specifika fel eller använda en viss kunskapsdatabas för att se till att resultatet blir korrekt. Det är viktigt att påpeka att självkorrigeringen bara kan användas för att granska en begränsad innehållsmängd för att uppnå ett korrekt resultat av hög kvalitet. Enligt en aktuell undersökning av Googles DeepMind är AI:s självkorrigeringsförmåga väldigt begränsad. För innehåll som kräver hög kompetens eller precision behöver man fortfarande involvera en människa i processen som kan utföra mer noggrann granskning och redigering.

3. Arbeta med AI-experter

För att uppnå ett optimalt resultat när AI används för att skapa, översätta eller lokalisera innehåll, är det viktigt att arbeta med AI-experter. Även om tekniken känns enkel och användarvänlig kan den ändå producera resultat som inledningsvis är undermåliga och som kan påverka webbplatsens SEO, konsumenternas förtroende m.m. AI-experter, som de på Lionbridge, har redan erfarenhet av AI:s föregångare. De har tagit fram bra metoder för att använda AI för att skapa, översätta och lokalisera innehåll som har ett högt SEO-värde och är engagerande, informativt och korrekt.

AI-experter vet också när det finns ett behov av att låta en mänsklig expert granska innehållet. AI-experter, som de på Lionbridge, har redan tillgång till ett omfattande nätverk med lämpliga granskare för alla typer av innehåll i olika branscher.

4. Välj tillförlitliga AI-lösningsleverantörer

Välj en AI-lösningsleverantör med pålitliga AI-experter. Du kan mäta den här förmågan inom följande områden:

Cybersäkerhet:

Leverantören är medveten om potentiella cybersäkerhetsrisker vid användning av generativ AI. Tillförlitliga företag har en hel uppsättning med innovativa verktyg och procedurer för att skydda din information. Lionbridge låter aldrig våra GenAI-leverantörer lagra, dela eller använda kundernas innehåll för träningsändamål. Vi använder förstklassiga värdtjänster i Microsoft Azure-tjänster som håller företagsklass. Vi mäter och uppfyller prestationsresultat, nyckeltal för produktion samt ISO-standarderna 9001, 13485 och 27701 i realtid. Tack vare alla dessa försiktighetsåtgärder kan vi tydligt visa att vi har ett motståndskraftigt, globalt system – även på dagens utsatta internet med omfattande cyberangrepp.

Dina mål:

Tillförlitliga AI-leverantör är nyfikna på, och prioriterar alltid, dina mål. De skräddarsyr lösningar helt utifrån dina målsättningar. En annan viktig aspekt är att de aldrig försöker sälja in extra AI-teknik eller AI-lösningar till dig. De rekommenderar och implementerar bara exakt det du behöver för att nå dina mål. Lionbridge försöker inte sälja in åtkomst till ett TMS eller andra program via mellanprogram. Du får bara precisionsskräddade lösningar för just dina behov.

Flera personer går med ett digitalt överlägg

Transparens:

Leverantören är transparent kring sin process och sina resultat. De ger dig inblick i alla steg och möjlighet att tycka till eller anpassa arbetet med att skapa, översätta och lokalisera ditt innehåll för att uppfylla dina mål. Lionbridge är den enda språkpartnern på marknaden som fokuserar på att integrera stora språkmodeller (LLM), automatisering av industriella processer och sofistikerade, manuella tjänster i våra skalbara lösningar. Genom arbetet har vi lärt oss varför transparens är så viktigt för våra kunder.

En inte helt oviktig detalj är att ett transparent företag också kan visa upp sin motståndskraft. Du kan känna dig säker på att det företag som du anförtror din information också finns kvar för att ro projektet i land – och hjälpa dig med nya. Lionbridge har över 25 års erfarenhet i branschen och har överlevt en rad ekonomiska faktorer och omställningar i industrin. Du kan lita på att vi finns kvar vid din sida.

Kontakta oss

Tillsammans med AI tar vi steget in i ”förtroendeeran”. Alla påverkas av AI-förtroendegapet:

 • När ska du hantera det

 • Hur ska du hantera det

 • När du behöver en människa i processen

Enbart teknik kan inte överbrygga AI-förtroendegapet. Manuella ingrepp är avgörande, ibland under samtliga steg, från att konstruera prompter till källtext och kvalitetsgranskning.

Använd Lionbridges tjänster för skapande av innehåll för att producera tillförlitligt och korrekt innehåll. Vi erbjuder även optimering av webbplatsinnehåll för befintligt innehåll. Vi använder inte bara innovativ generativ AI-teknik. Du kan förlita dig på våra duktiga, mänskliga granskare för att ta fram skräddarsydda innehållslösningar för allt från promptkonstruktion till kvalitetsgranskning. Vi har en lång meritlista när det gäller kvalitet och grundar vårt arbete på flera decenniers erfarenhet av språktjänster. Hör av dig i dag.  

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Samantha Keefe och Brendan Walsh, Global Technical Search Operations 
 • #technology
 • #translation_localization
 • #ai
 • #generative-ai
 • #blog_posts