VÄLJ SPRÅK:

The black and white photo shows a geometric pattern of line segments over the image of a city scene. Skyscrapers create the landscape and car headlights illuminate the dark sky. The photo suggests movement and the need to evaluate a multivendor strategy..

Språkteknologins framtid: Utvärdering av en strategi med flera leverantörer

När företag bör använda en strategi med flera leverantörer eller bara en

Det här är första delen i artikelserien om språkteknologins framtid och förändringar i hur språktjänster levereras som ett resultat av teknikens utveckling.   

Kommer du ihåg när vi förlitade oss på manuella processer för att få översättningar gjorda? Den här föråldrade processen visar hur snabbt språkbranschen utvecklas och varför det är viktigt att se över sin språkstrategi regelbundet. Tänk dig att behöva använda de gamla metoderna för översättning i dagens strida ström av innehåll. Vi konsumerar, skapar och konverterar mer innehåll än någonsin och det kan vara svårt att pausa när allt går med en rasande fart. Men det är värt att ta sig tid att planera för framtiden. 

Covid-19 får företagen att snabba på sin digitalisering och fundera över sina processer för lokalisering och innehåll. Deras inställning håller på att förändras. De lägger större vikt vid innehållets livscykel, avkastning och tid till marknaden, vilket flyttar fokus från process till resultat. Detta gör att företagen överväger andra strategier för sina lokaliseringsprogram och strategier med flera leverantörer. 

Vad innebär en strategi med flera leverantörer och varför används den? 

En strategi med flera leverantörer innebär att ett företag använder flera leverantörer av språktjänster (LSP) för lokalisering. Det är en vanlig metod för att minska sårbarheten i lokaliseringsprocessen. De använder ofta tre eller ännu fler leverantörer för att lokalisera sitt innehåll. Leverantörerna kan även vara språkligt och geografiskt utspridda eller utvalda efter olika typer av innehåll.  

Strategin med flera leverantörer har sitt ursprung från tiden då lokaliseringsprojekten var stora och sammankoppling av system för innehållshantering och lokalisering var ovanligt. Det användes som en metod för att minska risken för försening med att få ut innehållet på marknaden.

Det senaste årtiondet har innehållets roll förändrats avsevärt och den digitala ekonomin har gjort innehållet till en av de viktigaste delarna i marknadsföringen. Företagens metoder för att hantera innehåll har förändrats i grunden. Tillsammans har de här sakerna påverkat sättet vi ser på innehållets livscykel.

Tekniska framsteg har minskat komplexiteten som associeras med lokaliseringsprocessen. Många system för innehållshantering har nu inbyggt stöd för olika typer av multimedieinnehåll och fler funktioner för att kunna erbjuda kompletta lösningar för hantering av innehållets hela livscykel. Detta kan i vissa fall eliminera behovet av att använda en strategi med flera leverantörer.

Vilka är fördelarna med en strategi med flera leverantörer?

Företag använder flera leverantörer av olika anledningar, till exempel för att:

  • Sprida riskerna genom diversifiering – diversifiering av innehållslokaliseringen till flera leverantörer av språktjänster (LSP) eller översättningsföretag kan hjälpa företag att hantera stora ökningar i behovet av översättningstjänster från de lokala marknadsföringsteamen.
  • Dra nytta av lokal expertis i mindre företag – en strategi med flera leverantörer gör att företag kan dra större nytta av lokal expertis hos de enskilda lokala språktjänstleverantörerna. De gör detta för att få översättningar med högre kvalitet och autenticitet.
  • Höja kostnadseffektiviteten – med flera leverantörer kan företagen välja den som passar bäst för uppdraget. De kan även fördela arbetet dynamiskt för att uppnå optimal kostnadseffektivitet för olika typer av innehåll och språk. 

Vilka är nackdelarna med en strategi med flera leverantörer?

Att administrera en strategi med flera leverantörer är kostsamt och leder ofta till stora ekonomiska investeringar. Till exempel genom inköp av dyr programvara för att kunna hantera flera leverantörer. De måste även använda interna resurser för att administrera ett så kallat TMS (Translation Management System). 

Vi uppskattar att de flesta företag som använder en strategi med flera leverantörer lägger så mycket som 20 % av lokaliseringsbudgeten på att upprätthålla själva strategin. Kostnaderna för hantering och tillhörande teknik kan uppgå till flera miljoner kronor. 

The black and white photo shows a geometric pattern of line segments over a close-up shot of hands holding a technological device. The photo suggests technological advances and represents the evaluation of a multivendor strategy.

När passar en strategi med flera leverantörer? 

En strategi med flera leverantörer passar stora lokaliseringsprogram när omfattningen kan bli överväldigande för mindre och medelstora leverantörer av språktjänster.

En strategi med flera leverantörer passar mindre bra för företag med liten lokaliseringsbudget. Det beror på att totalkostnaden för att hantera flera leverantörer tar för stor del av budgeten. Resultatet blir att de har mindre resurser att lägga på lokalisering, vilket i sin tur minskar innehållets genomslagskraft på målmarknaderna.

När är det bäst att ha en enda leverantör av språktjänster (LSP)? 

Du behöver inte ha en strategi med flera leverantörer för att uppnå lokalisering av hög kvalitet på kort tid. För många företag är det mer fördelaktigt att samarbeta med en enda leverantör av språktjänster (LSP).

Genom att samarbeta med en enda leverantör av språktjänster för dina lokaliseringsprogram får du en starkare partner som kan hantera mer komplexa projekt åt dig. Med en enda leverantör av språktjänster kan du spara stora pengar och minska utgifterna för hantering av flera partner.

Vilket du än väljer bör du titta på kostnaderna för all teknik du behöver implementera för att hantera dina översättningar och jämföra dem med din totala lokaliseringsbudget. 

Vissa leverantörer av språktjänster, som Lionbridge, inkluderar lokaliseringsteknologi i sitt erbjudande så att du inte behöver tänka på det. Det kan ge betydande kostnadsbesparingar och möjlighet att lägga mer av lokaliseringsbudgeten på lokalisering av innehåll och att göra dina översättningar mer slagkraftiga på målmarknaderna. 

Lär dig mer om Lionbridges CMS-integrationslösning genom att ladda ned vår e-bok. 

Hör av dig

Kontakta oss i dag om ditt nästa projekt.  

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Kajetan Malinowski with Janette Mandell
FÖRFATTARE
Kajetan Malinowski with Janette Mandell