VÄLJ SPRÅK:

Vikten av storlek under en kris

5 sätt då storleken är avgörande för nödkommunikation

COVID-världen har avbrutit normal affärsverksamhet på oväntade sätt. Den har stängt säkra anläggningar, utmanat arbetsmiljöer globalt och avbrutit leveranskedjor. Utmanande tider har ett sätt att exponera sanningar som är dolda när tiderna är lättare. De påminner företagen om de viktiga egenskaper som de behöver hos sina partner.

Här är de bästa anledningarna till varför du ska använda Lionbridge som din globala LSP för att leverera din nödkommunikation:

#1. Motståndskraft i verksamheten

Om en plats är påverkad av en kris kan Lionbridge, med team som arbetar över hela världen, kontakta vårt globala team för att snabbt och lätt flytta arbetet till en annan plats. När kontoren i Kina inte längre kunde vara öppna på grund av COVID-19,kunde vi undvika alla avbrott i arbetsflödet för våra kunder. Det är inte bara vår verksamhet som kan flyttas smidigt till en ny plats, våra översättningstjänster är inte heller begränsade av tillgängligheten på sina ursprungliga platser. Som en följd av det tog vår globala community av italienska översättare hand om effekterna av en landsomfattande nedstängning när Italien blev nästa epicentrum för coronaviruset.

#2. Snabb skalning

I krisens kölvatten står globala företag med behovet av att sprida kommunikation snabbt och effektivt. En storskalig LSP kan klara av stora efterfrågeökningar och uppfylla dina behov – i stor skala och när du behöver det. När ett strömavbrott avbröt en kunds kommunikation med sina dotterbolag kunde Lionbridge snabbt öka verksamheten för att överbrygga deras språkklyftor. Vi hanterade en exponentiell ökning av översättningsvolymen för att underlätta kommunikation med flera språk, specialiserade på deras bransch – allt på 24 timmar.

#3. Kreativa verksamhetsmodeller

När exceptionella omständigheter tvingar dig att byta till verksamhet på distans, är det sannolikt att arbete som vanligtvis utförs på plats kommer att utföras virtuellt. Lionbridge inser teknikens allt större potential och att den är en allt större nödvändighet och jagar aktivt nyskapande av virtuella arbetslösningar. Genom att prioritera säkerhet och effektivitet hjälpte vi en spelutvecklare att flytta hela speltestningen till molnet.

#4. Enkelhet i verksamheten

När man hanterar en kris vill man inte vara tvungen att ägna tid och kraft åt att hantera flera olika partnerskap med flera översättningsbyråer. De flesta LSP:er är för begränsade för att uppfylla alla dina behov.

Konsolidering av dina översättningsprojekt till en LSP förenklar verksamheten och skyddar dig mot risken att dina team överbelastas i en nödsituation. Lionbridge hjälpte en kund som försökte hantera sex översättningspartnerskap med att optimera verksamheten och effektivisera lokaliseringsstrategin genom att ta på sig arbetet i flera av de föregående avtalen – de har nu begränsat sig till två partner.

#5. Följ solen-leverans

Vissa kriser kräver att man kan kommunicera dygnet runt på begäran. Vi kan, med vårt teamnätverk som finns utspritt över hela världen, upprätthålla service dygnet runt, veckans alla dagar. Detta var avgörande när en telekommunikationskund stod inför en kris som gjorde att ett av deras huvudkontor befann sig offline. Lionbridge kunde agera snabbt och upprätthålla servicen och skicka ut nödkommunikation dygnet runt, alla dagar.

Sammanfattning

Allvarliga kriser kräver storskalighet. Genom partnerskap med en global LSP kan du framgångsrikt ta dig an alla utmaningar som en kris kan medföra – oavsett om de beror på din egen interna kapacitet eller dina externa partners. När du har kort deadline och projektet är avgörande för uppdraget kan du lita på Lionbridges globala storlek.Vi garanterar att vi agerar inom 48 timmar – eller mindre.

 

Kontakta oss

Kontakta en försäljningsrepresentant från Lionbridge.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins