VÄLJ SPRÅK:

Så upprätthåller man företagsdriften i en kris

Frågor och svar med tolkningsexperten Susan Gryder

En nödsituation kräver handling. I kristider är det livsviktigt att riva kommunikationsbarriärer. Företag måste se sig om efter nya strategier för att hålla igång informationsflödet med alla sina kunder, inklusive de vars språk kanske inte matchar med företagets primära språk. Vi kontaktade vår OPI-försäljningschef, Susan Gryder, för att ta reda på hur Lionbridges telefontolkning, som i branschen kallas OPI, erbjuder företag en lösning i realtid för nödkommunikation.

 

Fråga: Vad är telefontolkning, eller OPI?


Telefontolkning (OPI) är precis vad det låter som: tolkning över telefon i realtid. Det är en tjänst som bygger en bro mellan en person som talar ett språk och en som talar ett annat genom att inkludera en tolk i deras telefonsamtal. Lionbridges OPI-tjänster hjälper dig att nå ut till fler människor och på fler språk än någon annan leverantör i branschen. Våra tolkar är experter på över 350 språk som sammanför dig med kostnadseffektivt kommunikationsstöd – när och var som helst.

 

Fråga: Hur övervinner telefontolkning utmaningarna med fjärrdrift av verksamheter?


Tolkning hjälper företag att hålla kontakt med alla sina kunder och användare, oavsett vilket språk de använder. Den upprätthåller kommunikationsflödet åt båda håll. När tolkningen utförs via telefon ger det dig den flexibilitet som krävs för att ge dina kunder den mest uppdaterade informationen och de kan sedan svara i realtid.

 

Fråga: Hur kommer telefontolkning att hjälpa dig att upprätthålla kontinuiteten i tjänsterna för dina kunder under en kris?


När företagen står inför en nödsituation måste du lägga mer resurser på kunduppmärksamhet. Om du redan hanterar fjärrkommunikation betyder det att fler kunder kontaktar dig för support. Företag vars kunder representerar ett brett urval av allmänheten kommer troligtvis att hantera kommunikation på ett flertal olika språk. Samtalen som de får speglar de språk som talas i den region där de är verksamma.

 

Fråga: Vilka typer av kriser kan lösningen med tolkning i realtid tillämpas på?


En väderrelaterad katastrof kan leda till att ett samhällsnyttigt företag plötsligt får en ökning av samtal, som kanske helt överväldigar supportpersonalen. Med ansträngda resurser är det komplicerat att ge varje kund den uppmärksamhet de behöver – särskilt för dem som behöver specialiserad hjälp som flerspråkig tolkning. Ett callcenter i till exempel USA kommer troligen ändå att ta emot samtal från många spansk- eller mandarintalande kunder. Men även mindre språkgrupper som somaliska eller hmong behöver språkligt stöd. En bra tolkningsleverantör kan hjälpa till att tillgodose den ökade samtalsvolymen med flerspråkigt stöd på så många språk som möjligt.

Detta gäller särskilt för ett företag som använder tvåspråkiga operatörer eller kundservicehandläggare. Vad händer om dessa handläggare inte kan komma till jobbet? Eller om de inte kan hantera volymen med inkommande samtal som behöver deras språkfärdigheter? Telefontolkning som OPI kan stödja snabb samtalshantering även under oväntade ökningar.

En folkhälsokris kan tvinga ett företag som vanligtvis kommunicerar med sina kunder ansikte mot ansikte att lära sig effektiv fjärrkommunikation. Det kräver en helt ny strategi för ett virtuellt läge för nödkommunikation.

Lionbridge kan hjälpa dig att utöka användningen av de callcenter-tolkar som du redan har, eller komma igång snabbt för att bli virtuell för första gången.

 

Fråga: Hur ser förfarandet ut vid implementering av Lionbridges OPI? Hur snabbt kan det genomföras?


Lionbridges startprocess för OPI kan genomföras snabbt och matcha omfattningen av ditt företags verksamhet. Först utvärderar en projektledare din nuvarande telefontolkningstjänst eller ditt befintliga OPI-upplägg. Sedan lägger de upp strategin för hur man utökar de processer som redan är igång, eller startar upp dig som ny användare av Lionbridges OPI. Lionbridge kan starta ett projekt inom några dagar, beroende på projektets komplexitet. I en nödsituation har vi kunnat påskynda processen med att starta och slutföra onboarding av en klient på 24 timmar.

 

Fråga: Hur kan en telefontolkningsleverantör säkerställa att deras egna tjänster inte störs av en kris?


OPI-partner som tänker framåt och är förberedda på kriser bör ha verksamheten utspridd på flera platser. På så sätt är inte det arbete de tillhandahåller beroende av tillgängligheten för en enda plats. På Lionbridge arbetar majoriteten av våra tolkar på vår virtuella callcenter-plattform. De kan komma åt alla funktioner i vår OPI-plattform hemifrån eller från en plats någon helt annanstans. Om en av våra lokala platser drabbas av en nödsituation är vi redan klara för att snabbt och smidigt flytta arbetet till tolkar utspridda över hela USA.

 

Fråga: Många företag har flerspråkiga medarbetare i sin personal. Varför kan de inte bara använda dem för att tolka?


I en kris vill företag ofta utnyttja de resurser som de redan har och litar på genom att vända sig till sina tvåspråkiga medarbetare när de behöver översätta något. Detta riskerar inte bara att dra värdefulla medarbetare från deras övriga yrkesmässiga plikter, utan tolkning är en separat kompetens som handlar om så mycket mer än att vara flerspråkig.

Lionbridge använder erfarna, professionella tolkar, särskilt testade och utbildade på olika språk och ämnen för att säkerställa kvalitet och korrekthet i våra tolkningar.

 

Fråga: Vad gör Lionbridges tolkningstjänster unika?


Lionbridges OPI byggdes för att hantera volymökningar och tillhandahålla robusta och tillförlitliga tjänster även i en nödsituation. Vår modell med virtuella callcenter kopplar samman tolkar med kunder från avlägsna platser över hela landet. Detta säkerställer tjänsternas kontinuitet om det skulle inträffa lokala eller nationella händelser som väder- eller sjukdomsrelaterad karantän.

Alla våra tolkar har genomgått en grundlig kontroll och har testats och utbildats. Vi erbjuder tolkningstjänster för ett flertal ovanliga språk, så att våra kunder kan vara säkra på att våra tolkar har rätt kunskap för att genomföra projektet – oavsett språk och ämne.

Dessutom har vi förfinat och utvecklat våra telefontolkningstjänster i över 30 år. Genom att samarbeta med en OPI-leverantör med en lång historia av framgång kan du känna dig lugn över att ditt projekt kommer att startas upp och genomföras snabbt och effektivt.

 

Sammanfattning


Telefontolkning i realtid kan hjälpa till att upprätthålla meningsfull kommunikation mellan företag och deras kunder. När det sker en katastrof behöver inte språk vara ett hinder för kommunikation. Lionbridges OPI gör det möjligt för företag att tillgodose sina kunders behov, oavsett informationsvolym eller vilket språk de talar.

 

Hör av dig

Lionbridge har en plan för nödkommunikation. Få tillgång till vårt krisresurscenter.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins