VÄLJ SPRÅK:

Person working on video captioning

Fem saker att tänka på när du lokaliserar video och ljud

Lokalisering av multimedia handlar inte bara om videoproduktionsteknik

När du lokaliserar video för att nå en global publik kan du välja mellan många olika produktionstekniker. Du har transkribering och undertextning , röstpålägg och dubbning och fast och dold textning, för att nämna några. Om video- och ljudlokaliseringen görs rätt kan du nå fler mottagare och i slutändan öka försäljningen. Läs vår infografik Varför ska du lokalisera videoinnehåll? för att lära dig mer om varför du bör investera i videoinnehåll.

Det kan kännas lockande att kasta dig över lokalisering av multimedia, men innan du sätter igång bör du tänka på fem saker som hjälper dig att lyckas.

Nr 1 Identifiera dina målgrupper

För att genomföra en effektiv lokaliseringsstrategi för multimedia behöver du först och främst ta reda på vilka dina målgrupper är. Målgrupperna – och deras förväntningar – blir sedan vägledande för din strategi och hjälper dig att fatta en rad beslut, till exempel om hur synlig videon ska vara, vilka språk du ska investera i, hur mycket pengar en viss video får kosta och hur snabbt den behöver publiceras.

Ställ dig själv frågan vem som konsumerar mediet, hur, var och när tittare konsumerar mediet. För att kunna tänka ut vilken video du ska skapa är det viktigt att du först besvarar frågan om varför dina tittare kommer att vilja se den. De konsumerar ju bara din video om innehållet intresserar dem. Lär därför känna din publik och skräddarsy materialet efter deras behov.

En person arbetar i ett videoredigeringsprogram

Nr 2 Välj ett lämpligt program för att skapa och lokalisera video

Det finns många programvaror avsedda för att skapa och lokalisera videoinnehåll. Förutom att ta hänsyn till vilka multimediefunktioner du vill ska finnas bör du ställa dig följande frågor när du bedömer utbudet:

  • Har programmet funktioner för att importera och exportera innehåll som ska översättas?
  • Går det att automatisera rutinuppgifter i programmet?
  • Stöder programmet teckensnitt som är lämpliga för andra språk?
  • Kan programmet hantera språk som skrivs från höger till vänster?

Gå noga igenom olika programalternativ innan du investerar i en produkt för att undvika oväntade kostnader och arbeta mer effektivt med videolokalisering. Det är dock inte alltid så lätt att fatta rätt beslut. Lionbridges multimedieexperter kan hjälpa dig att hitta den lösning som passar bäst till dig.

Nr 3 Centralisera redigerbart innehåll som du tänker lokalisera

Möjligheterna till integrering mellan program har aldrig varit större. Numera går det att använda program för att hämta tillgångar i olika filformat från många olika platser. Programintegreringar är emellertid inte alltid rätt väg att gå om du tänker lokalisera ditt videoinnehåll.

Trots att det finns fördelar med att samordna olika filformat är det enklare och billigare att behandla en enda fil. Färre filformat innebär färre filter att utveckla, färre filer att behandla och kontrollera och färre arbetstimmar totalt sett för att genomföra projektet.

Du kan sänka lokaliseringskostnaden och korta leveranstiden genom att centralisera innehållet som du vill lokalisera.

Nr 4 Planera framåt

Videolokaliseringsprocessen kan vara lång och komplicerad. Du får kanske till och med lägga mer tid på projektet än du trodde. Lägg grunden till en smidig process genom att planera och räkna med extra tid för att utföra uppgifter.

Det går vanligtvis att göra en ungefärlig tidslinje för lokalisering genom att utgå från följande faktorer: hur mycket innehåll som ska lokaliseras, vilken typ av innehåll som ska lokaliseras och det totala antalet målspråk. Utöver den här inledande beräkningen bör du vara beredd på att du kanske behöver hjälpa till med lokaliseringsprocessen under kritiska perioder eller när viktiga beslut krävs. Din kapacitet – eller brist på densamma – kan påverka tidslinjen.

Om så är möjligt, lägg in tidsmarginaler i det förväntade leveransschemat för att skapa en buffert och ha beredskap för oväntade situationer som kan kräva en insats.

En person arbetar med ljud i ett videoredigeringsprogram

Nr 5 Se över olika alternativ och hantera förväntningar

När du sätter igång med att lokalisera video, stanna upp och fundera över andra lösningar än de mest uppenbara. Det kan tyckas kontraproduktivt för att uppnå ditt mål, men i vissa lägen kan det vara det bästa alternativet för att minska kostnader och korta ledtider.

Till exempel kan syntetiska röster vara ett bra alternativ till röstskådespelare när du gör röstpålägg för en intern publik eller innehåll med låg synlighet. Den här metoden kan sänka kostnaden och göra att projektet ros i land snabbare. På liknande sätt kan text som visas på skärmbilder eller andra bilder lämnas kvar på engelska om kreativa översättningar ger en lämplig beskrivning eller anvisning. Genom att minska omfattningen av bildlokalisering kan du sänka kostnaderna för DTP-tjänster och uppnå kortare ledtider.

Det är inget fel med att vara uppfinningsrik under lokaliseringsprocessen. Du hittar kanske en ännu bättre lösning på dina lokaliseringsutmaningar.

Det går aldrig att överföra språkliga och kulturella värderingar fullt ut mellan språk. Därför är det också viktigt att ha realistiska förväntningar när lokaliseringen är klar. Videolokalisering har samma utgångsläge oavsett språk. Men det är översättarna och redigerarna som lägger sista handen vid respektive målspråk. Mät värdet av och kvaliteten på den färdiga lokaliseringen i det språkliga och kulturella sammanhanget, inte genom att jämföra med andra språk eller kulturer.

Sätt din plan i verket

De här fem råden kan hjälpa dig att få en bra start på din videolokalisering. Ytterligare planering och brainstorming i inledningen av lokaliseringen hjälper dig att skapa en smidig process från start till mål.

Hör av dig

Om du vill få ut mesta möjliga av dina videoinvesteringar, kontakta oss redan i dag för att få veta mer om våra videolokaliseringstjänster.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Jason Kawakami med Janette Mandell
FÖRFATTARE
Jason Kawakami med Janette Mandell