VÄLJ SPRÅK:

Net on black background

Så kunde Lionbridges tjänster för teknisk dokumentation omvandla en banks utvecklardokumentation

Vi använde vår tekniska och språkliga kompetens för att skapa tydlig och effektiv dokumentation som stärkte acceptansen bland användare och ökade intäkterna

Det är inte helt lätt att skapa tekniskt innehåll av hög kvalitet. Det kräver djup förståelse för de aktuella produkterna och tjänsterna, liksom förmåga att tydligt förmedla till utvecklarcommunityn hur produkterna fungerar. Om ditt tekniska innehåll används i flera regioner och på flera marknader och språk, blir det svårt att säkerställa exakt vad som fungerar för en mångfasetterad publik.

Vår kund var väl medveten om de här utmaningarna. De är ett globalt finansinstitut och deras API:er påverkar företag och privatkunder över hela världen. Därför var det otroligt viktigt att deras utvecklardokumentation var enkel att använda på olika språk. De vände sig till Lionbridge för att få hjälp med att höja kvaliteten på dokumentationen och göra den mer enhetlig. De ville också erbjuda en bättre upplevelse för alla utvecklare som använder deras innehåll.

Vi började med att ta fram en strategi tillsammans med kunden. Därefter använde vårt expertteam sin mångåriga tekniska och språkliga erfarenhet inom teknisk dokumentation för att skapa ett komplett dokumentbibliotek. Våra experter var involverade i projektets samtliga steg och hjälpte till att ta fram tydlig och konsekvent terminologi, skapa användarvänliga instruktioner och utforma en enhetlig röst för all utvecklardokumentation från kunden.

Kunden kunde omedelbart se positiva resultat av sitt nya tekniska innehåll. De noterade inte bara att utvecklare i mycket högre grad använde deras API:er, utan såg också ökade intäkter från produkter och tjänster i hela sin teknikuppsättning. Läs hela vår fallstudie för att ta lära dig mer om Lionbridges tjänster för teknisk dokumentation och hur de kan hjälpa dig att få ditt företag att växa.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Lionbridge
  • #case_studies
  • #banking_finance
  • #content_creation