VÄLJ SPRÅK:

People discussing figures

Fallstudie: Samarbete med Swisscom

Översättning av årsredovisningar i över 20 år

Ett företags årsredovisning är ett av dess viktigaste kommunikationsmaterial. Den formar företagets image och skapar både lojalitet och intresse i pressen, hos kunder och investerare m.m. Det är vanligt att översättning av årsredovisningar är komplicerat på grund av det väldigt tekniska finansiella innehållet, snäva deadlines och löpande leveranser av källtext. I vissa länder behöver årsredovisningar innehålla specialiserade avsnitt för att uppfylla hållbarhetskraven. Slutligen ställer redovisningen också krav på exceptionellt höga säkerhets- och konfidentialitetsstandarder och sofistikerad teknik.

Swisscom, ett ledande telekommunikationsföretag, har förlitat sig på Lionbridges professionella översättningstjänster i över 20 år för att leverera sin årsredovisning på flera språk. Deras årsredovisning för 2022 var ett enormt projekt som omfattade över 200 sidor med väldigt tekniskt innehåll. För att tillgodose Swisscoms specifika behov under det fyra månader långa projektet satte Lionbridge samman ett kompetent team med (i år över 30) språkexperter och projektledare. Teamet har stor erfarenhet av översättning av finansiella texter, företagskommunikation och numera även hållbarhetsrapportering. Vi har även använt ett banbrytande cybersäkerhetsprogram för att säkerställa skyddet av känsliga data i projektet. Tack vare våra fulländade översättningsprocesser har Swisscom anförtrott oss uppdraget att översätta årsredovisningen år efter år. 

Läs fallstudien för att lära dig mer om Lionbridges anpassade lösning för Swisscom.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Lionbridge
  • #case_studies
  • #technology
  • #translation_localization
  • #video