VÄLJ SPRÅK:

Är en digital årsredovisning den finansiella framtiden?

Se varför det kan vara dags för dig att ta steget mot digitalisering av ditt företags årsredovisning.

Du har skrivit klart din årsredovisning. Du har översatt, formgett, tryckt och skickat ut den till listan med prenumeranter. Den har också publicerats på webbplatsen, så den är teoretiskt sett tillgänglig för alla över hela världen. Uppdraget utfört!

Eller kanske inte? Har du någon gång känt att du kanske kunde göra mer med din årsredovisning?

Fler och fler företag inser att de inte har utnyttjat alla möjligheter – och har därför börjat digitalisera årsredovisningen. Men är en digital årsredovisning verkligen något mer än den senaste trenden för dem som arbetar med investerarrelationer?

Vad har en digital årsredovisning som inte den tryckta versionen har?


Årsredovisningar och delårsrapporter har sedan länge publicerats online. PDF-versionerna som går att ladda ned från företagens webbplatser är förstås digitala.

Men det är inte det vi menar med en ”digital årsredovisning”. Vi menar i stället en smart, interaktiv och mer modern typ av publikation som använder digital teknik. Den här typen av digital rapport skiljer sig från sina föregångare på papper på betydande sätt. Låt oss ta en titt på dess huvudfunktioner och fördelar.

Den digitala årsredovisningen har:

Navigering

Användarna kan söka i en digital årsredovisning på samma sätt som på en webbplats. Texterna visas i ett optimalt format med lagom långa stycken och passar utmärkt att läsa online. De bästa digitala årsredovisningarna presenteras på ett tilltalande sätt och det finns länkar till andra relaterade ämnen och menyer.

Multimediefunktioner

Tack vare det digitala formatet går det att bädda in alla typer av innehåll, inte bara text och statiska bilder. Läsarna kan få mer information och sammanhang genom exempelvis filmade intervjuer med företagsledningen.

Anpassningsmöjligheter

Många digitala årsredovisningar dirigerar en viss grupp läsare mot innehåll som är specifikt riktat till dem. Det schweiziska dagligvaruföretaget Migros har till exempel delat in sina läsare i Migros-fans, finansanalytiker och icke-statliga organisationer, där olika typer av innehåll presenteras för respektive grupp. Självklart måste årsredovisningar simultant rikta sig till olika målgrupper med olika mål och avsikter, så att alla delar av årsredovisningen är på plats och är sökbara.

Interaktivitet

Från många digitala årsredovisningar går det att extrahera nyckeltal, till exempel en CSV-fil som kan öppnas i Excel. Detta är en stor fördel för analytiker som snabbt kan hitta exakt den information de behöver, sammanställa uppgifterna i ett dokument och presentera dem i diagramformat.

Fördelar med digital årsredovisning:

Förbättra användarupplevelsen

Digitala rapporter kan göras mycket mer användarvänliga och relevanta för läsarna än vanliga årsredovisningar och delårsrapporter. Det visuella tilltalet, storytelling och den emotionella effekten gör att läsarna ägnar mer tid åt rapporten och att ta till sig innehållet.

Gör ett innovativt intryck

Med digitala årsredovisningar förmedlar du också intrycket av att ditt företag hör hemma i den digitala världen och har koll på den senaste tekniken. Genom att digitalisera rapporterna berättar du för användarna att personlig kommunikation och deras upplevelse är viktigt för dig. Du förmedlar också ett annat viktigt budskap: ”vår kommunikation är anpassad för framtiden, liksom våra produkter och tjänster”.

Nå ut till fler

De finansanalytiker som bevakar din aktie kommer alltid att läsa dina finansiella rapporter, oavsett format, liksom berörda journalister och intressenter. Genom att använda format som är lättare att ta till sig kan du nå ut till nya intressentgrupper, som kunder, leverantörer samt befintliga och potentiella medarbetare. Via ett anpassat gränssnitt kan du rikta dig specifikt till de olika grupperna.

Gör din påverkan mätbar

Visst vore det bra om du kunde få viktiga mätvärden på hur läsarna faktiskt tar till sig årsredovisningen? Genom digitaliseringen kan du se hur länge vissa användare tittar på olika delar av rapporten – och vilka delar de hoppar över. Du kan samla in dessa data och utifrån dem göra kommande rapporter mer relevanta för målgruppen.

Förbättra dina sökresultat

Genom att presentera innehållet i årsredovisningen i HTML-format i stället för som ett PDF-dokument får ditt webbteam kontroll. Sökmotorer kan i teorin läsa PDF-dokument som har skapats från text, men det fungerar inte alltid i praktiken. Användare som hänvisas till ett PDF-dokument på 200 sidor kanske drar sig för att ens öppna det. Om de ändå gör det har de ingen möjlighet att navigera från dokumentet till andra områden på webbplatsen. Du kan läsa mer om SEO-fördelarna med HTML jämfört med PDF.

Förbättra innehållshanteringen

Digitala rapporter kan utgöra ett utmärkt exempel på din strategi för innehåll i flera kanaler. En digital årsredovisningsmall bygger på ett avancerat innehållshanteringssystem (CMS), där de olika elementen lagras i textblock. Du kan sedan återanvända dem i andra kanaler – i allt från olika områden på företagets webbplats till inlägg i sociala medier. På så sätt kan du på ett säkert och effektivt sätt integrera dina finansiella rapporter i den övriga kommunikationen.

Skapa långsiktiga kostnadsfördelar

Det kan definitivt bli dyrt att ta fram den första digitala årsredovisningen. Du måste planera hur data och annat innehåll ska skapas, importeras och implementeras i innehållshanteringssystemet, och se till att innehållet blir så användarvänligt som möjligt. Du kanske också måste anlita en extern konsult för att utföra en del arbete.

Men när processen väl är på plats finns det flera fördelar med den. Med innehållshanteringssystemet blir det enklare och billigare att uppdatera, komplettera och optimera innehållet i kommande rapporter jämfört med att skapa dyra tryckta upplagor. Innehållet blir också lättare att återanvända i andra digitala kanaler.

Vilka miljömässiga fördelar finns det?

Allt som gör att läsarna väljer bort tryckta dokument är bra för miljön. Om ditt företag vill vara ”grönt” på riktigt är digitala rapporter ett litet, men viktigt, steg i rätt riktning.

Vilka fallgropar finns det att undvika?

En bra digital årsredovisning kan utgöra ett effektivt kommunikationsverktyg. Men det finns ingen anledning att digitalisera bara för att alla andra gör det. Du måste ha klargjort både dina förväntningar och hur du ska gå tillväga. Nedan finns några punkter du bör ta med dig:

Innehållet ska vara avsett för digital publicering

Det som fungerar bra i en tryckt årsredovisning kanske inte passar lika bra för en digital version. Tänk på att de som läser online hellre skummar igenom texten än läser vartenda ord. Använd därför korta och tydliga segment, visuella element som drar uppmärksamheten till sig och en ren och tydlig layout.

Finns det stöd internt?

Har du den budget, den kunskap och det stöd från ledningen som behövs för att projektet ska lyckas? Om så inte är fallet, bör du vänta med digitaliseringen.

Var noga med navigeringen

Läsarna vill ofta få tag på en årsredovisning online för att de är intresserade av en specifik uppgift. Ditt användargränssnitt måste göra så att de kan hitta vad de letar efter på ett intuitivt sätt. Undvik frestelsen att överarbeta innehållet.

Kompatibilitet är viktigt

I dag förväntar vi oss att kunna läsa innehåll var vi än befinner oss. En digital årsredovisning måste fungera lika effektivt på en tre år gammal Android-baserad telefon som den gör på en stationär dator eller MacBook. Det är också viktigt att den kan delas i andra typer av digital kommunikation och i sociala medier.

Du skulle knappast vända dig till vem som helst för att ta fram det viktiga innehållet i en digital årsredovisning. Du måste vara minst lika noga när du väljer vem som ska översätta ditt noggrant formulerade budskap.

Våra team är experter på finansiell översättning och har flera decenniers erfarenhet av avancerade redovisningsprojekt. Vi kombinerar dessa erfarenheter med expertkunskaper i att skriva för webben och SEO. Vi arbetar med integrationer som kan anslutas direkt till ditt innehållshanteringssystem eller rapporteringssystem, och vi erbjuder säkerhet och konfidentialitet av högsta klass.

Här finns våra tips om hur du planerar översättningen av din årsredovisning.

Vi hjälper dig gärna att planera och framställa en digital årsredovisning. Våra team med specialister kan skriva, redigera, översätta och korrekturläsa de slutliga rapporterna åt dig:


  • till alla språk

  • på utsatt tid

  • med högsta kvalitet

  • med högsta säkerhetsstandard.

Kontakta oss om du vill ha mer information!

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge