VÄLJ SPRÅK:

Icons overlay an abstract image that looks like diaphanous fabric.

Språkkrav enligt EU-förordningen om MDR

När och vad ska du översätta efter ikraftträdandedatumet

Kommunikation och efterlevnad

EU-förordningen MDR har nu trädit i kraft efter att ha varit försenad på grund av covid-19-pandemin. Vårt team har hållt dig uppdaterad i över ett år med hur förordningen kan påverka ditt arbete med medicintekniska produkter. 

Vi har tagit upp kliniska utfallsbedömningar, patientlitteracitet, eftermarknadsövervakning och mycket mer. En viktig del av vårt arbete är ett faktablad om språk och förordningsharmonisering i EU. Ladda ned texten och läs om:

  • Var i livscykeln som översättningar behövs
  • Hur olika nivåer av styrning påverkar dig
  • När varje förändring för efterlevnad måste slutföras
  • #regulated_translation_localization
  • #life_sciences
linkedin sharing button

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge