VÄLJ SPRÅK:

Columns of numbers

Guide till integritetsskydd och datasäkerhet på Lionbridge

Så säkerställer Lionbridges sekretess- och datasäkerhetsprotokoll att kundernas data är skyddade från start till mål 

Datasäkerhet på alla marknader

Sekretess- och datasäkerhetsprotokoll är nödvändiga för alla språktjänstleverantörer som hanterar kunddata. Lionbridge gör sitt yttersta för att säkerställa att kundernas data är skyddade i alla regioner där de bedriver verksamhet. Läs faktabladet för att få veta mer om

  • vår syn på integritetsskydd och våra datasäkerhets- och sekretessteam
  • Lionbridges policyer för databehandling och hantering av incidenter kopplade till integritetsskydd
  • hur vår strävan efter att behålla kundernas förtroende ledde till ISO 27001:2013- och 27701:2019--certifieringar – som första leverantör av språktjänster

Vi har vunnit kundernas förtroende genom att upprätta dedikerade datasäkerhets- och sekretessteam och följa strikta efterlevnadsprogram för att skydda kundernas data. Våra experter ser till att din information är skyddad, oavsett var du befinner dig.

linkedin sharing button
  • #technology
  • #whitepaper
  • #data_services

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge