VÄLJ SPRÅK:

An abstract image of light

Efterlevnad av personuppgiftslagstiftning på Lionbridge

Så har Lionbridge gjort sig redo för PIPL och kan hjälpa dig med PIPL-kompatibel lokalisering

Lionbridge är medvetna om vikten av datasäkerhet under alla omständigheter. Våra sekretess- och datasäkerhetsprogram säkerställer att alla data som vi får från våra kunder är skyddade och att samtliga regionala efterlevnadskrav uppfylls. Kinas personuppgiftsskyddslag (PIPL), Kinas första heltäckande lagstiftning för personuppgiftsskydd, trädde i kraft 1 november 2021. Läs mer om hur Lionbridge har gjort sig redo för PIPL och kan hjälpa dig med PIPL-kompatibel lokalisering.

Vad är PIPL?

Kinas personuppgiftsskyddslag (PIPL) är en ny dataskyddspolicy som nyligen infördes i Kina. I likhet med GDPR-förordningen i Europa är syftet med PIPL att värna om känsliga personuppgifter och den gäller såväl företag som individer som behandlar personligt identifierbar information (PII) i Kina. PIPL ställer även företag till svars om de avsiktligt eller oavsiktligt sprider information till tredjeparter.

PIPL avser behandling av personuppgifter om personer i Kina och aktiviteter som utförs utanför Kina för att behandla personuppgifter om personer i Kina under följande omständigheter:

  • När syftet är att tillhandahålla produkter eller tjänster till personer i Kina
  • När syftet är att analysera eller utvärdera aktiviteter bland personer i Kina
  • Andra omständigheter som definieras i lagar och förordningar
The globe

Vilka personuppgifter omfattas av PIPL och hur behandlas de?

Enligt PIPL avser personuppgifter olika typer av information om identifierade eller identifierbara fysiska personer som registreras elektroniskt eller på annat sätt, exklusive information som behandlas anonymt och inklusive finansiella konton. Till behandling av personuppgifter räknas insamling, lagring, användning, behandling, överföring, publicering och radering av personuppgifter.

A woman looking at a laptop

Hur uppfyller Lionbridge Kinas personuppgiftsskyddslag?

En viktig skillnad mellan PIPL och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och Brasiliens allmänna dataskyddslag (LGPD eller Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) är att PIPL inte tillåter behandling av personuppgifter baserat på ett berättigat intresse, vilket både GDPR och LGPD gör.

Lionbridge är huvudsakligen en ”anförtrodd part” när företaget erbjuder tjänster till kunder, vilket innebär att information bara behandlas enligt instruktioner från kunden (personuppgiftsansvarig) och endast för det specifika ändamål som Lionbridge och kunden har kommit överens om.

Lionbridge förlitar sig på samtycke och nödvändighet för att leverera tjänster enligt ett avtal och behandla kontaktuppgifter som krävs för att utföra tjänster.

Lionbridge tillhandahåller tjänster med teknik som inte är allmänt tillgänglig. För att få tillgång till dessa verktyg krävs registrering, som granskas och godkänns av Lionbridge. Det innebär att endast personer som har ett berättigat skäl och har godkänt våra användarvillkor eller som har ett affärsavtal med Lionbridge får tillgång till dessa verktyg.

Vi behandlar bara information som krävs för att leverera våra tjänster till kunder och endast för de ändamål som tydligt anges i ett serviceavtal.

Dessutom har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder i linje med ISO 27001:2013 och ISO 27701:2019, inklusive alla tillämpliga säkerhets- och integritetskontroller som beskrivs i dessa internationella standarder.

Lionbridge kommer att bedöma och tillmötesgå eventuella ytterligare krav från Cyberspace Administration of China (CAC) beträffande dataöverföring mellan länder och be om vägledning på andra områden. 

Vill du veta mer om Lionbridges efterlevnad av Kinas personuppgiftsskyddslag (PIPL)?

Kontakta oss i dag.

linkedin sharing button
  • #technology
  • #blog_posts
  • #data_services

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge