VÄLJ SPRÅK:

En lag för många länder – vi förklarar hur landet ligger: Effektiv, flerspråkig marknadsföring i GDPR:s kölvatten​

GDPR ritar om spelplanen för hur marknadsförare talar till konsumenter och mobiliserar – här är sju viktiga förändringar

 

Kan du höra trumslagen?

Det är ljudet av den inmarscherande dataskydds- och integritetslagen. I somras slungade EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) ut hela marknadsföringsvärlden i ett nytt universum, som präglas av regelefterlevnad och nytänkande.

I och med GDPR är marknadsförare nu ålagda att följa nya, stränga riktlinjer för att skydda konsumentdata och bedriva en transparent verksamhet. På så sätt kan konsumenter se hur deras uppgifter används och företaget kan vidta åtgärder för att ytterligare stärka säkerheten.

En del marknadsförare ser bara hinder framför sig. Andra ser möjligheter – och det gör vi också. Men en sak är säker: GDPR tvingar dagens digitala marknadsförare att arbeta ännu mer kreativt för att hitta sätt att nå kunder som vill ta emot deras budskap.

linkedin sharing button
  • #whitepaper