VÄLJ SPRÅK:

People working and a digitized city map

Fem oumbärliga översättnings- och lokaliseringstjänster för globala marknadsförare

Maximera ditt budskap – överallt

Om du vill marknadsföra ditt företag på utländska marknader behöver du mer än en vässad budget för att din slogan ska synas på affischtavlor och din reklam i tv-rutan. Dåligt översatt marknadsföringsmaterial eller översättningar som inte tar hänsyn till kulturellt känsliga aspekter kan göra att avdelningens budget i själva verket går till att skada företagets anseende och minska marknadsandelen.

Hur undviker du sådana fallgropar och ser till att ditt marknadsföringsinnehåll levererar? I vår blogg kan du läsa om fem viktiga översättnings- och lokaliseringstjänster som är oumbärliga för globala marknadsförare och om hur AI kan vara till hjälp.

Så kan Lionbridge hjälpa dig att nå ut till kunder och höja avkastningen

Lokalisering av innehåll och AI-tjänster

Vad är skillnaden mellan översättnings- och lokaliseringstjänster för marknadsförare? Vid vanlig översättning överförs text från ett språk till ett annat. Vid lokalisering däremot tar man hänsyn till alla olika aspekter av globala marknadsföringskampanjer. Vid lokalisering ställer man sig exempelvis följande frågor:

 • Finns det någon lokal lagstiftning gällande marknadsföring eller annonsering som vi behöver följa här?

 • Vilken formatering behöver ändras?

 • Används andra måttenheter på den nya marknaden och skriver man datum eller telefonnummer på ett annat sätt?

 • Är innehållet intressant även för den nya marknaden och dess annorlunda kulturella normer?

 • Hur kommer den nya målgruppen att tolka bilder och grafik i källinnehållet?

 • Innehåller kampanjen budskap eller representationer som kan vara tabubelagda på den nya marknaden?

Genom att utgå från sådana frågeställningar kan lokalisering hjälpa dig att globalisera ditt marknadsföringsbudskap genom att göra det relevant på just den platsen och för varje målgrupp. Du kan använda lokaliseringstjänster för att se till att innehållet tas väl emot och därmed undvika dyra marknadsföringsmissar.

AI har allt som krävs för att hjälpa till med lokalisering av innehåll. AI-verktyg kan i händerna på erfarna experter automatisera lokaliseringen. Språktjänstföretag som använder AI kan sänka kostnaderna och korta ner leveranstiderna för lokalisering rejält – ibland till och med halvera dem.

stadskarta med överliggande digital grafik

1. Global varumärkesstrategi och AI-verktyg

Det är viktigt att alla dina kunder känner igen och litar på ditt varumärke. Det innebär att din varumärkesidentitet behöver ha ett gott anseende på alla marknader där du bedriver verksamhet. Global varumärkesanpassning är en väldigt krävande uppgift. Företaget behöver ta fram en enhetlig marknadsföringsstrategi som är relevant på marknader med olika värderingar, normer och preferenser.

En genomtänkt, global varumärkesstrategi stärker dock kundernas förtroende. Ett enhetligt globalt varumärke signalerar att detta är ett tillförlitligt, ansvarsfullt och konsekvent företag – egenskaper som värderas av alla kunder. Många företag upplever också att kunderna är beredda att betala ett högre pris för en produkt som de har förtroende för eller ett varumärke som de litar på.

Även här kan AI hjälpa till med att genomföra en global varumärkesstrategi. AI-verktyg kan analysera innehåll för att upptäcka avvikelser i varumärkesrösten och till och med ersätta dem. Precis som vid lokalisering ger AI en snabbare och automatiserad process med betydligt lägre kostnader.

2. Konsekvens snarare än enhetlighet

En lyckad global marknadsföringskampanj balanserar den centrala dubbelheten i att anpassa innehåll efter behoven på olika marknader utan att varumärkesidentiteten blir lidande.

Låt oss ta energidrycksvarumärket Red Bull som exempel. Dess globala varumärkesstrategi är så genomtänkt att kunder över hela världen betraktar produkten som inhemsk. (Det är den inte, huvudkontoret ligger i Österrike.) Red Bull styr den här uppfattningen med en varumärkesimage som är både konsekvent och lätt att anpassa till olika kulturella preferenser.

Red Bull förknippas över hela världen med sportighet och framåtanda och sponsrar proffslag i flera länder, bland annat Ghana, Österrike och Tyskland. Företaget engagerar sig även i extremsport och tv-sänder många av sina evenemang. Red Bulls varumärkesröst och övergripande slogan (”Redbull ger dig vingar”) är densamma i alla länder. Endast mindre detaljer i innehållet ändras för att passa respektive kultur.

suddig storstadsvy

3. Anpassning av den digitala upplevelsen

Framgångsrika globala marknadsförare lokaliserar inte bara ord och tryckta kampanjer. De anstränger sig också för att lokalisera kundens digitala upplevelse. Detta är kanske ännu viktigare för varumärkeskännedom och -kontinuitet, med tanke på hur ofta de flesta kunder är online.

Genom att lokalisera digitalt innehåll får man kvalitetsöversättningar som lämpar sig för nya kulturella sammanhang. Det gäller allt från stilnivån på webbplatstexter till hur bilder och grafik tas emot av en lokal publik.

Globala digitala marknadsförare bör också komma ihåg sådant som layout, i synnerhet vid transkreation av innehåll från ett språk som läses från vänster till höger till ett språk som läses från höger till vänster, som arabiska och hebreiska. Det betyder att marknadsförare behöver justera texten och se till att designen riktar läsarens fokus mot sidans högerkant.

Skickliga marknadsförare tar hänsyn till en lång rad variabler av det här slaget, exempelvis:

 • Är uppmaningsknappar lagom stora om översatta ord blir längre eller kortare?

 • Är programvaran kodad för att visa alla tecken på målspråket?

 • Vad händer om målmarknaden har flera officiella språk?

Duktiga marknadsförare har svaren på de här frågorna – eller tar hjälp av företag som Lionbridge för att klura ut dem.

4. Översättning och lokalisering av multimedia

Allt fler användare på globala marknader efterfrågar videoinnehåll. I USA tittar 85 procent av internetanvändarna på onlinevideor minst en gång i månaden och i Turkiet och Saudiarabien föredrar 95 procent av användarna video framför tryckt innehåll. Den här informationen är viktig för marknadsförare. Internetanvändare är 95 procent mer benägna att komma ihåg en uppmaning som de har fått i en video än enbart i en text. Statistiken innebär också att globala företag inte kan betrakta översättning av multimedia som en bisak. Team som arbetar med lokalisering av marknadsföring behöver anlita erfarna experter på audiovisuellt innehåll som kan lokalisera videoinnehåll, animeringar och ljud.

Precis som vid lokalisering av webbplatser handlar effektiv lokalisering för multimedia om mycket mer än att bara översätta dialog och berättande. Teamet behöver ta ställning till om undertextning innebär att vissa betydelsenyanser går förlorade. Om så är fallet bör någon med kunskap om både innehållet och språket skapa ett dubbningsmanus. Därefter måste tekniska experter kontrollera att röstpålägget stämmer överens med videon.

5. Granskning av flerspråkig SEO och AI

Sökmotoroptimering (SEO) är en krävande process, även på företagets eget modersmål. Globalisering gör arbetet ännu mer komplicerat.

Till att börja med behöver marknadsförarna känna till vilka sökmetoder och fraser som är vanliga i målkulturen. AI kan användas för att identifiera effektiva sökord för en rad marknader och språk. Marknadsförare behöver utgå från de här sökorden för att optimera innehållet utifrån preferenserna i inhemska sökmotorer. Slutligen måste de skapa trafik genom betalda annonser och bakåtlänkar i den digitala miljön.

Det här sista stegen kan vara det mest komplexa. Olika kulturer reagerar på olika trafikgenereringskampanjer. För att uppnå effektiv flerspråkig SEO krävs en heltäckande strategi och ibland till och med en egen webbplats för varje marknad, vilket betonar behovet av ett team med kompetens inom flera olika områden.

Och glöm inte: AI-lösningar ger bättre lokalisering

AI-tjänster håller snabbt på att bli ett viktigt verktyg för globala marknadsförare. De kan användas för att se till att varumärkesrösten bevaras i alla översättningar. Ett professionellt översättningsföretag lägger in språkliga riktlinjer i sina stora språkmodeller (LLM) för att se till att alla översättningar använder rätt terminologi, ordval, tonläge osv. AI-lösningar kan också sätta ordentlig fart på både översättnings- och lokaliseringsprocessen. På så sätt kan företag enklare och mer kostnadseffektivt lokalisera ännu mer av sitt innehåll till fler marknader. När du ska välja AI-tjänsteleverantör måste valet bli rätt. Det är både svårt och viktigt att skapa tillförlitligt innehåll. Om du använder AI utan rätt människa med i processen kan det leda till betydande affärsförluster.

Kontakta oss

Ju fler olika medier som ingår i din globala marknadsföringskampanj, desto mer komplicerad blir också din lokalisering och översättning. På Lionbridge har vi tillgång till tusentals experter som kan transkreera din kampanj till alla tänkbara kulturer och språk. Vi kan förse ditt team med obegränsad kapacitet att expandera. Kontakta oss i dag för att komma igång med ditt nästa projekt för översättning av marknadsföringsinnehåll.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button
 • #content_transformation
 • #blog_posts

FÖRFATTARE
Samantha Keefe