VÄLJ SPRÅK:

A man reading documents before his computer

Så förenklar du flerspråkig elektronisk bevisanskaffning

Modernisera flerspråkig elektronisk bevisanskaffning med plattformen Lionbridge for Relativity

Av Lionbridge Legal

Elektronisk bevisanskaffning är ett intensivt arbete. Datavolymerna ökar dramatiskt och förväntas uppgå till 1 230 GB per IT-medarbetare år 2020. År 2014 var siffran bara 230 GB.

Trots att datamängderna växer exponentiellt och företagen fortfarande har begränsade resurser för att bearbeta dem, kräver Federal Rules of Civil Procedure i USA att all information bevaras som kan vara relevant vid en eventuell tvist.  Om förlorade data påverkar ett fall kan den part som underlåtit att bevara data dömas till sanktioner.

Den här situationen skapar ett enormt tryck och det finns inte alltid tillgänglig personal med kunskap om tekniken bakom processen. Det förvärrar den aktuella risken, framför allt när ett internt team saknar tillräcklig utbildning om viktig teknik. Det är svårt att överskatta vikten av att hitta en juridisk partner som besitter den tekniska, språkliga och juridiska expertis som krävs för att stödja ditt arbete inom elektronisk bevisanskaffning.

Men låt oss först backa ett steg. Vad är egentligen elektronisk bevisanskaffning?

Elektronisk bevisanskaffning är en process för att samla in och producera elektroniskt lagrad information (t.ex. e-post, företagsinterna chattar, sociala medier, databaser osv.) som ett svar på en juridisk begäran om att presentera upptäckta bevis. Bevisanskaffningen i sig är en komplicerad och ofta tidskrävande process. Programvara för elektronisk bevisanskaffning gör det hela ännu mer komplext, eftersom de flesta företag har enorma mängder elektroniska data.

Flerspråkig elektronisk bevisanskaffning

Processen för elektronisk bevisanskaffning blir ännu mer komplicerad när den aktuella dokumentationen är skriven på flera språk. Dokument på andra språk behöver översättas innan den faktiska dokumentgranskningsprocessen ens kan inledas. För varje nytt språk tillkommer ytterligare steg i processen och innebär nya medarbetare, antingen internt eller externt.

Skillnader mellan olika jurisdiktioner skapar också utmaningar i sådana flerspråkiga situationer. Lokal och nationell arkiveringslagstiftning kan stå i konflikt med varandra, liksom procedurer för lagring, hämtning och radering av dokument. Det som uppfattas som praxis i USA – till exempel att söka igenom en personalakt som ett led i bevisanskaffning – kan vara förbjudet i andra områden.

Det kan till och med vara svårt att överföra data till ett kontor i USA. Dataskyddslagarna i världen blir alltmer komplicerade. Viktig information kan lagras på ett kontor i Europa, Asien eller Sydamerika där lagstiftningen förbjuder att informationen överförs till USA.

Även om informationsöverföring är tillåten i en jurisdiktion kan den vara begränsad till information som är relevant för fallet. Amerikanska domstolar kan också vara skeptiska till att en part åberopar lagstiftningen i andra jurisdiktioner för att berättiga att de inte lämnar ut information. Följaktligen ställer den här sortens lagar ofta krav på att företag granskar dokument på andra språk inom den jurisdiktion där de lagras.

Säkerställa rätt stöd för flerspråkig elektronisk bevisanskaffning – utmaningar

Även om du tillhör det fåtal lyckligt lottade som har tillgång till ett eget team med kompetens att hantera komplicerade program för elektronisk bevisanskaffning, saknar du kanske medarbetare med erfarenhet av fall som rör flera språk eller jurisdiktioner. I sådana fall är det vanligt att framstående advokatbyråer ger en betrodd tredje part i uppdrag att hantera den flerspråkiga elektroniska bevisanskaffningen.

Elektronisk bevisanskaffning och globala översättningstjänster är däremot två väldigt olika kompetensområden. Det kan vara svårt att hitta ett företag med expertis inom båda två.

Lösningen: Möjliggöra översättning i Relativity

Plattformen Relativity går i täten för innovativa och effektiva arbetsflödeslösningar. På plattformen Relativity används maskininlärning, avancerade sökverktyg och dataanalys för att hjälpa jurister, leverantörer av tjänster inom elektronisk bevisanskaffning och deras team att införa värdefulla tekniska lösningar. De kan överföra, bearbeta, ordna, analysera och producera stora mängder data inom elektronisk bevisanskaffning för att få fram innehåll till ett fall och samtidigt identifiera och utelämna skyddat material

Presentation av Lionbridge for Relativity

Lionbridge Legal har tillhandahållit förstklassiga språktjänster till många branscher i över 20 år. Under de här åren har våra experter på juridiska tjänster utfört tjänster för juridisk översättning och tolkning åt en lång rad globala juristkunder, bland annat 92 procent av Global 100 och 94 procent av AmLaw 100.

Nu har Lionbridge Juridik samlat sin marknadsledande översättningskompetens i Lionbridge for Relativity, ett plugin-program till Relativity-plattformen för elektronisk bevisanskaffning. Lionbridge for Relativity är ett enkelt och användarvänligt plugin-program till Relativity, som möjliggör integrerade, heltäckande och flerspråkiga tjänster inom elektronisk bevisanskaffning på Relativity-plattformen. Juristteam kan använda Lionbridge Legals konnektor för att direkt i programmet få tillgång till verktyg för att

 • välja antingen maskinöversättning med ultrahög kapacitet eller manuell översättning i världsklass, beroende på granskningssteg
 • skapa en offert/kostnadsberäkning innan översättningar godkänns
 • skicka och ta emot dokument i enlighet med dataöverföringsförordningar i olika jurisdiktioner
 • överföra dokument och visa det resulterande översättningsmaterialet direkt i Relativity-programmet för elektronisk bevisanskaffning
 • ta fram instruktioner, referensmaterial och metadata som är specifika för fallet för effektivisera översättningen
 • övervaka orderstatus, be om meddelanden och granska orderhistorik
 • skapa en översättningsmiljö med hög säkerhet som tillgodoser konfidentialitet och sekretess.

Alla som använder Lionbridge for Relativity får tillgång till kundsupport från vårt kompetenta och erfarna språktjänstteam inom juridiska översättningslösningar.

Vid elektronisk bevisanskaffning är det otroligt viktigt att översättningstjänster kan levereras snabbt och smidigt. Det är därför vi inte bara stöder fler än 350 språk, utan också investerar i avancerade maskinöversättningslösningar som automatiserar grundläggande steg i processen. På så sätt kan vi snabba på processerna utan att kompromissa om kvaliteten.

Fördelarna

Lionbridge for Relativity kombinerar maskininlärning med mänskliga erfarenheter för att förse våra kunder med en helhetslösning inom juridisk översättning. De får friheten att koncentrera sig på det de gör allra bäst, i förvissning om att Lionbridge Legal översätter flerspråkig elektronisk bevisanskaffning inom utsatt tid. Samtidigt får de tillgång till tids- och kostnadseffektiva språktjänster.

Med en helt unik lösning kan team inom elektronisk bevisanskaffning få tillgång till den här sortens experttjänster och samtidigt behålla ett stadigt grepp om översättningsprocessen. Vår metod omfattar flera nivåer och exempelvis följande tjänster:

 • Skicka och ta emot innehåll på ett säkert sätt
 • Anpassa dokumentåtkomst
 • Integrera processer för elektronisk bevisanskaffning och översättning
 • Hantera kommunikation mellan team för att minska risken för fel och snabba på flerspråkig elektronisk bevisanskaffning
 • Ta emot realtidsuppdateringar om processen för att undvika onödiga förseningar inom elektronisk bevisanskaffning.

Lionbridge arbetar med Relativity-filformat och viktiga operativsystem. På så sätt skapas en helt integrerad process med flerspråkig elektronisk bevisanskaffning.

Varför börja i dag

Advokatbyråer och företag med multinationella intressen står inför stora utmaningar i verksamheten. Översättningsprocessen behöver inte vara en av dem.

Kontakta oss

Se vad som händer när en ledande global leverantör av juridiska översättningslösningar integreras med Relativity-plattformen för elektronisk bevisanskaffning. Kontakta Lionbridge Legal-teamet för att få veta mer.

linkedin sharing button

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins
 • #legal_services
 • #blog_posts