VÄLJ SPRÅK:

digital icons related to law

Maskinöversättning vid översättning av juridiskt innehåll

När ska du använda det – och inte?

Generativ AI-verktyg som ChatGPT är både spännande och uppseendeväckande. För advokatbyråer och jurister som arbetar med flerspråkiga ärenden står dock maskinöversättning fortfarande för den mest intressanta utvecklingen inom översättning av juridiskt innehåll. Maskinöversättning från en leverantör av översättningstjänster för juridiskt innehåll är tillförlitlig och säker, till skillnad från kostnadsfria verktyg som Google Translate eller ChatGPT. Lionbridges verktyg omfattar innovativa säkerhets- och sekretessfunktioner som ser till att känslig kundinformation identifieras, skyddas och aldrig lagras i molnet eller på våra servrar. Med hjälp av maskinöversättning (som ofta kallas MT) kan advokatbyråer översätta juridiskt innehåll som de behöver snabbare och billigare och samtidigt säkerställa efterlevnad och dataskydd. MT, eller enbart MT, är emellertid inte alltid den bästa lösningen för att tillgodose behoven av översättning av juridiska dokument. Vi har samlat en rad scenarier när du bör – och inte bör – använda MT som en del i planen för översättning av juridiskt innehåll.

Använd inte oredigerad maskinöversättning (eller kanske inte MT alls) när du ska lämna in dokument till en domstol

Oredigerad maskinöversättning är inte tillräckligt exakt för att uppfylla de höga krav som ställs i en domstolsmiljö. Rättegångsdokument måste utformas i ett så formellt och omsorgsfullt format som möjligt, så att alla parter kan använda dem. En undermålig översättning kan resultera i felaktiga domslut eller att bevis eller hela åtal ogillas. Den kan också ha ett högt ekonomiskt eller känslomässigt pris. Jurister bör aldrig förlita sig på oredigerad maskinöversättning i dokument som de ska lämna in till en domstol. Det gäller framför allt om dokumenten innehåller följande element, som ofta är för komplicerade för att behandla med enbart maskinöversättning utan mänsklig granskning:

 • Kulturella nyanser
 • Uttryck
 • Kreativa metaforer och formuleringar
 • Komplicerad juridisk ”lingo”
 • Dokumentation som inte lämnar utrymme för fel, exempelvis avtal
 • Text som kräver branschkunskap (eller kunskap om flera branscher)
 • Känslouttryck
En person trycker på en digital ikon för juridik

I många fall är jurister inte strängt förbjudna att använda MT, men en mänsklig översättare kan stärka en advokats argument. Genom att lämna in manuella översättningar av högsta kvalitet visar advokaten att hen har gjort ordentliga efterforskningar och att dokumenten är tillförlitliga. Som vi nämnde ovan ställer juridisk lingo ofta krav på en förståelse av nyanser som bara människor har. Detsamma gäller många dokument som innehåller kulturellt eller branschspecifikt språk.

Genom att använda en mänsklig översättare kan man också värna om sekretessen för konfidentiell information. Det är en grundläggande plikt som alla advokatbyråer är skyldiga att erbjuda sina klienter. Översättningsföretag som Lionbridge använder innovativa metoder och teknik för att säkerställa dataskydd (även vid användning av MT). Mindre strikta översättningsföretag och kostnadsfria MT-verktyg riskerar att utsätta klienter för säkerhetsintrång. Ofta lagrar kostnadsfria MT-verktyg översatt innehåll i molnet, där alla kan komma åt det.

Det är värt att notera att vissa domstolar, rättsväsenden och till och med domare helt kan förbjuda användningen av MT eller oredigerad MT genom stränga restriktioner eller riktlinjer. Det gäller till exempel i följande tre fall:

Exempel på rättsväsenden som har förbjudit oredigerad MT

1. Amerikanska delstater med stor spansktalande befolkning har allt oftare tvingats överväga effekten av MT. I den nya riktlinjerna för delstaten New Mexicos domstolar förbjuds oredigerat MT-material för formella ändamål, exempelvis domstolsförfaranden och bevisföremål.

2. Kanadas immigrations- och flyktingmyndighet tillåter inte MT i inlämnade dokument, eftersom alla översättningar måste vara översatta av en certifierad översättare eller kompletteras med ett intyg om att översättningen är korrekt och översättaren kompetent.

3. Dokument som behöver certifieras av en myndighet för att användas i en domstol eller visumansökan, exempelvis födelsebevis, dödsattester och vigselbevis, kan vanligtvis inte översättas med MT.

Använda maskinöversättning för elektronisk bevisanskaffning

Maskinöversättning passar utmärkt till elektronisk bevisanskaffning, i synnerhet när innehållet som översätts

 • är omfattande
 • bara är avsett för intern bevisanskaffning
 • är skrivet på flera språk
 • är skrivet på okända språk
 • är skrivet på mer sällsynta språk

MT ger betydligt lägre kostnader och snabbare leveranser. Tillsammans med andra översättningsverktyg kan den söka igenom flerspråkigt innehåll, hitta viktig information genom sökordssökningar och översätta den. MT kan till och med användas för att se på vilket språk ett dokument är skrivet. De här funktionerna är väldigt användbara för att behandla de många terabyte av elektronisk information som advokatbyråer ofta behöver gå igenom i ett enda ärende eller rättsfall. Det kan vara information i form av:

 • E-postmeddelanden
 • Kalkylblad
 • Röstmeddelanden
 • Text
 • Presentationer
 • Digitala dokument

Även om MT kan producera vissa fel ger det mer korrekta och konsekventa översättningar när tekniken används av en skicklig översättningsleverantör inom juridiskt innehåll. Resultatet blir ännu bättre om advokatbyrån kan tillhandahålla en ordlista eller en lista med vanlig terminologi. En extra fördel är att leverantören av juridiska översättningar kan använda översättningsminnen för att snabba på den elektroniska bevisanskaffningen och eventuella framtida översättningar i samma ärende.

Domarklubba, bärbar dator och advokat

Använda maskinöversättning i patentärenden

Som vi tidigare har nämnt behöver översatt material som ska lämnas in till en domstol eller användas i officiella rättsliga sammanhang granskas eller översättas manuellt. I vissa fall uppmuntras dock användning av MT för översättning av juridiskt innehåll. Det sker ofta när domstolar eller rättsväsenden vet att dokumentationen kommer att vara omfattande eller om det är viktigt att informationen blir tillgänglig för många människor som talar många olika språk. Patent är ett bra exempel på situationer då användning av maskinöversättning uppmuntras. Här följer några exempel:

Exempel på patentärenden

1. I handboken till patentutredningsproceduren från det amerikanska patent- och registreringsverket tillåts användning av MT till stöd för en underkänd ansökan.

2. Europeiska patentverket (EPO) tog tillsammans med Google fram en maskinöversättningstjänst för patentdokument. De såg ett behov av det, eftersom så många språk talas i EU. Lagstiftare uppmuntrar till användning av maskinöversättning för att se till att EU:s alla medborgare kan få information om patent, oavsett vilket språk de talar.

Använda maskinöversättning för att möta snäva deadlines

I nästan alla jurisdiktioner behöver jurister möta snäva deadlines. Det kan till exempel handla om

 • deadlines för bevisanskaffning
 • deadlines inför en rättegång
 • preskriptionstider
 • deadlines för registrering
 • FCPA-inlämningar
 • andra förfrågningar (för att uppfylla antitrustlagar).

Konsekvenserna av att missa en deadline kan vara böter, förseningar i ett fall eller ärende eller till och med att ett åtal ogillas. Missade deadlines ger ofta upphov till stämningsansökningar om tjänstefel. Om domstolen tillåter maskinöversättning kan den spela en avgörande roll för förmågan att leverera i tid. Lionbridge erbjuder maskinöversättningstjänster som kan underlätta alla sådana deadlines, men vi har specialiserat oss på lösningar för FCPA-inlämningar för att hjälpa företag att säkerställa efterlevnad och få samarbetspoäng från det amerikanska justitiedepartementet (DOJ). Vi är också kända för vår expertis i antitrustfrågor och erbjuder maskinöversättningslösningar som bidrar till snabbare behandling av andra begäran.

Kontakta oss

Lär dig mer om hur Lionbridges översättningstjänster för juridiska dokument kan hjälpa dig och dina klienter. Vi erbjuder hjälp med juridisk översättning och tolkning. Lionbridge har årtionden av erfarenhet och innovativ teknik som hjälper oss att skräddarsy språktjänstlösningar anpassade efter dina unika behov. Hör av dig i dag.

linkedin sharing button

Samantha Keefe och Abby Camacho, Global Program Director of Legal Services
FÖRFATTARE
Samantha Keefe och Abby Camacho, Global Program Director of Legal Services
 • #regulated_translation_localization
 • #legal_services
 • #translation_localization
 • #blog_posts