VÄLJ SPRÅK:

Legal business person looking at paperwork

Maskinöversättning: Framtiden för flerspråkiga juridiska fall

Maskinöversättning hjälper advokatbyråer att spara tid och pengar och arbeta mer effektivt med globala fall

Det är allmänt känt att juristbranschen sällan är först med ny teknik. Användningen av maskinöversättning (MT) har visserligen ökat på andra områden, men advokatbyråer har fram tills nyligen förlitat sig på advokater som talade språket ifråga. De här tvåspråkiga advokaterna fick i uppdrag att granska stora dokumentvolymer och översätta relevanta delar. Därefter granskades de översatta delarna av juridiska team för att avgöra vilka som kunde användas i officiella sammanhang och vilka som krävde en certifierad översättning

Det var först när covid-19-pandemin ställde internationella tvistemål på ända som många firmor började leta efter alternativa lösningar vid översättning av juridiska dokument. När gränserna var stängda blev det svårare att utlokalisera arbetet. De började i stället använda maskinöversättning för att se till att flerspråkiga juridiska dokument färdigställdes i tid. I dag använder fler advokatbyråer än någonsin maskinöversättning för att spara tid och pengar och öka effektiviteten, framför allt när det gäller antitrustmål och globala tvister. 

Här förklarar vi hur du kan använda maskinöversättning i flerspråkiga fall.    

 

Vad är maskinöversättning? 

Innan vi går igenom fördelarna med maskinöversättning är det viktigt att du förstår vad det är och hur det fungerar. Enkelt uttryckt är det en automatiserad översättning av text som utförs av en dator utan mänskliga insatser. 

De två vanligaste formerna är statistisk maskinöversättning (SMT) och neural maskinöversättning (NMT). SMT förlitar sig på statistiska modeller och stora datauppsättningar för att förutse vilken översättning som passar bäst. NMT använder också data, men kombinerar dem med artificiell intelligens (AI) och neurala nätverk för att producera resultatet. NMT fungerar genom att neurala nätverk försöker att härma översättarens tankeprocess i stället för att ”gissa” det mest sannolika alternativet. Den här metoden skapar en mer naturlig översättning än SMT, som långsamt håller på att fasas ut. 

Three business people collaborating on a legal assignment

Fyra strategier för maskinöversättning

Organisationer kan införliva MT i sin översättningsprocess på flera sätt. Här beskriver vi fyra av de vanligaste strategierna.   

 • Kostnadsfria MT-tjänster. Kostnadsfria onlineverktyg som Google Translate producerar snabba översättningar av små mängder innehåll. Verktygen använder dock indata för att träna MT-motorerna, vilket gör strategin mindre lämplig när frågor som integritetsskydd och sekretess är viktiga.  
 • MT i molnet. Molntjänster som erbjuds av stora teknikföretag är ett bra alternativ för organisationer som behöver storskaliga distributioner. Företag som väljer strategin måste ha tillgång till egna datatekniker eller MT-experter som kan träna MT-motorer.
 • Förstklassig MT. Den här strategin införlivar flera MT-motorer från olika teknikföretag i en plattform. På så sätt kan du välja det bästa alternativet utifrån innehållstyp eller språkkombination, vilket gör det till den mest flexibla strategin som höjer kvaliteten och sänker kostnaderna.
 • Lokal MT. Som namnet antyder placeras MT-tekniken med den här strategin lokalt hos det företag som använder den. Det är en smidig lösning för företag som vill ha fullständig kontroll över sina data. Det kräver dock en egen MT-server som behöver tränas och hanteras, vilket gör detta till den mest kostsamma strategin. 

Vilken MT-strategi som kommer att fungera bäst för dig beror på flera faktorer, bland annat typen av innehåll, projektets storlek, budget och egna resurser. Till exempel kan kostnadsfria MT-tjänster fungera bra till korta, allmänna texter, medan förstklassig MT kan fungera bättre för stora volymer flerspråkiga dokument. För bästa möjliga resultat behöver dock mänskliga översättare fortfarande finputsa MT-materialet genom efterredigeringstjänster.   

Fördelar med att lägga till MT i översättningsprocessen för juridisk text

Som vi nämnde ovan hjälper MT advokatbyråer att spara en hel del tid och pengar vid översättning av juridiska dokument. Det beror på att MT har förmåga att 

 • snabbt generera tusentals flerspråkiga juridiska dokument samtidigt
 • göra en första granskning för att avgöra vilka dokument som är relevanta
 • minska antalet externa jurister som krävs
 • minska antalet dokument som mänskliga översättare behöver förbereda till ett fall.

Maskinöversättning åstadkommer detta genom att använda både ämnesområdesdata och individuella data som är specifika för fallet för att träna motorn. Ju mer relevanta data du lägger till, desto mer relevant blir den juridiska översättningen. På så sätt minskar behovet av ett stort team av externa jurister som kan granska den första uppsättningen dokument på det främmande språket, vilket gör översättningen mindre kostsam. 

Förutom att sänka översättningskostnader och förkorta ledtider kan MT integreras med plattformar för elektronisk bevisanskaffning för att möjliggöra säker överföring av data mellan parter. Det skapar ett smidigt innehållsflöde mellan advokatbyråer, leverantörer av plattformar för elektronisk bevisanskaffning och leverantörer av juridiska översättningar. Du kan enkelt flagga dokument på plattformen för elektronisk bevisanskaffning och automatiskt leverera dem till anpassade MT-motorer. Motorerna levererar automatiskt tillbaka översatta data till plattformen och leder dem till den ursprungliga lagringsplatsen. 

Person reviewing a legal document

Juridisk översättning på Lionbridge 

Nu när du vet hur MT kan omvandla dina flerspråkiga fall är det dags att utse en leverantör av översättningstjänster som kan sköta processen. På Lionbridge erbjuder vi förstklassig maskinöversättning som på ett säkert sätt översätter juridiska dokument i valfri storlek till bråkdelen av kostnaden för manuella översättningsprojekt.

Som din språktjänstpartner kan vi

 • förenkla översättningsprocessen och bespara dig hundratals timmar av administration. Med bara några enkla klick kan du beställa – och få tillbaka – en maskinöversättning på några minuter
 • garantera säkerheten hos juridiska översättningar genom att använda sofistikerade säkerhets- och sekretessfunktioner som ser till att data aldrig lagras, vare sig i molnet eller på våra servrar 
 • erbjuda stöd för elektronisk bevisanskaffning genom att snabbt och effektivt översätta innehåll till fler än 350 språk med vår förstklassiga plattform för elektronisk bevisanskaffning, Lionbridge for Relativity. 

Vi tar en titt på några projekt så att du kan få en bättre uppfattning om vad vi kan göra. Här är en kort översikt över vad vi har åstadkommit i samarbete med kunder och det amerikanska justitiedepartementet (DOJ).

 • Översättning av hundratusentals dokument för produktion till DOJ för en andra begäran.

  Vi utvecklade ett arbetsflöde i samråd med vår kund och DOJ:s antitrustenhet där vi inledningsvis behandlar filerna som maskinöversättning. På begäran av advokatbyrån eller DOJ tillhandahåller vi en mer kvalificerad översättning av viktiga dokument som granskas av mänskliga översättare.

  DOJ har informerat vår kund om att vår kvalitet, även den inledande maskinöversättningen var ”ljusår” bättre än vad de fick från en annan aktör. Det här arbetsflödet minskar avsevärt behandlingstiden i vår kunds produktion och har sparat hundratusentals, om inte miljontals, dollar.

 • Neural maskinöversättning av över 70 000 Excel- och PowerPoint-filer på flera språk för inlämning till DOJ i samband med en sammanslagning i fordonsindustrin. 

  Vi fick uppdraget eftersom DOJ hade underkänt maskinöversättningar av Excel- och PowerPoint-filer från vår kunds leverantör av elektronisk bevisanskaffning.

 • Neural maskinöversättning av över 125 miljoner ord på sex språk inför en storskalig sammanslagning i jordbruks- och biotekniksektorn. 

  Vårt team med lokaliseringstekniker och NMT-experter utvecklade ett anpassat arbetsflöde som underlättar korta ledtider och resultat av hög kvalitet. På så sätt kunde vår kund till sist få DOJ:s godkännande av affären – och samtidigt spara in på miljontals dollar i översättningskostnader.

Som du kan se har vi kunskapen, erfarenheten och tekniken som du behöver för att säkerställa smidiga och effektiva juridiska processer. I över 20 år har vi tillhandahållit förstklassiga, juridiska översättningstjänster till en lång rad globala kunder, bland annat 92 procent av alla företag bland Global 100 och AmLaw 100.

Hör av dig

För att få veta mer om vad Lionbridge kan göra för dig, kontakta oss i dag.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button
 • #legal_services
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge