VÄLJ SPRÅK:

Legal meeting in a conference room

De bästa onboarding-metoderna för köpare av juridiska översättare

Därför är effektiv onboarding avgörande för framgångsrikt samarbete

När du utvärderar leverantörer av översättningstjänster tar du förmodligen hänsyn till ett antal kriterier. Ämnesexpertis, leveranstider och kundservice, för att nämna några. Samtidigt är onboarding, det vill säga processen för att introducera nya kunder till en produkt eller tjänst, minst lika viktigt för framgångsrikt samarbete. Väl utförd onboarding skapar en smidig upplevelse för juridiska team – med snabba översättningar av juridiska dokument och kontinuerlig support. Dåligt utförd onboarding skapar å andra sidan barriärer och driver kunder till att byta språktjänstleverantör (LSP).

Så hur gör du för att utvärdera en LSP:s onboarding-process? Allt börjar med att du ställer frågor. Här är några förslag:

 • Har de en färdig onboarding-process?
 • Hur lång tid brukar det ta att introducera en kund?
 • Vilka teknikplattformar använder de? Kan du anslutas till din?
 • Får du ett dedikerat onboarding-team?

En förstklassig LSP har en färdig onboarding-plan som kan anpassas efter dina behov. I planen bör det ingå att tilldela dig en kontoansvarig, en projektledare och ett kundteam, som alla ska samarbeta för att säkerställa en smidig övergång.

Tre viktiga delar i onboarding inför juridiska översättningar

En LSP bör göra onboarding-processen så enkel som möjligt för kunderna. Instruktioner om hur en tjänst eller plattform fungerar är dock bara en liten del av processen. Onboarding i samband med juridiska översättningar omfattar både tekniska och driftmässiga delar som:

 • Teknisk onboarding. LSP:n ansluter översättningstekniken till en plattform för elektronisk bevisanskaffning, exempelvis Relativity. På så sätt kan kunderna beställa översättning av juridiska dokument till flera språk från en plattform för elektronisk bevisanskaffning. Detta ökar precisionen och minskar ledtiderna.
 • Onboarding av språkteknik. LSP:n förbereder inkommande beställningar genom att ansluta till teknik för juridisk maskinöversättning och skapa en ordlista och ett översättningsminne. Detta ökar effektiviteten och ger snabbare leveranser.
 • Operativ onboarding. LSP:n informerar kunder om finansiell förvaltning, analysrapportering och tillgång till kundsupport. Detta underlättar kontakten mellan parterna och effektiviserar den administrativa processen.

Alla tre delar river barriärer för att beställa översättningar och slutföra projekt.

Virtuellt onboarding-möte inför juridiska översättningar

Vikten av tillräcklig onboarding

Om det inte finns någon etablerad onboarding-process kan det lätt uppstå anslutningsproblem. Det leder till längre leveranstider för översättningar, missade deadlines och andra problem.

Om onboarding-processen tar för lång tid kan kunden och LSP:n tillfälligt behöva förlita sig på alternativa kommunikationssätt för att klara snäva deadlines. Det kan emellertid utgöra en säkerhetsrisk för juridiska team. Innan du skickar känsliga dokument måste du bekräfta att LSP:n har sekretess- och säkerhetslösningar för plattformen – i synnerhet när det gäller e-post.

Med rätt onboarding blir processen för juridiska översättningar snabbare, enklare och säkrare.

Varför ska du anlita Lionbridge för juridiska översättningar till flera språk?

På Lionbridge är vi mästare på onboarding, så du kan fokusera på själva översättningsprojekten. Nedan hittar du en översikt över processen som vi använder för att introducera dig och leverera översättningar samma dag.

Avancerad teknik

Globala tvister kan omfatta tiotusentals dokument. Det är svårt och tidskrävande att ta fram, granska och förbereda dem för översättning. Därför erbjuder vi teknik som effektiviserar processen.

Till att börja med har vi Lionbridge Translator for Relativity®. Vår egen plattform hjälper globala juristfirmor och juridikavdelningar på företag att smidigt och effektivt skicka tillgångar för elektronisk bevisanskaffning och andra flerspråkiga tillgångar mellan länder inom Relativity-plattformen.

För det andra kan vår maskinöversättningsteknik översätta tusentals dokument på bara några minuter, vilket frigör din tid och minskar de övergripande kostnaderna. I stället för att förlita dig på att ett stort team med tvåspråkiga avtalsjurister ska utgöra den första granskningen, kan du överlåta det åt maskinöversättningen.

För det tredje skapar vi ordlistor och översättningsminnen som kompletterar vår teknik och bidrar till bättre resultat och kortare ledtider. På så sätt minskar vi monotona uppgifter som kan sinka processen för både den juridiska översättaren och projektledaren.

Förstklassig kundsupport

Utöver tekniken erbjuder vi också den individuella kundsupport du behöver för att se till att alla juridiska översättningsprojekt lyckas. En dedikerad kontoansvarig, en projektledare och ett kundteam är alla redo att hjälpa dig att komma igång.

Smidig övergång

Om du redan har en leverantör av översättningstjänster tvekar du kanske inför att byta till en ny. Du oroar dig kanske över att övergången ska ta för lång tid eller att det ska vara för krångligt att överföra alla dina filer. Som tur är blir det inte så när du byter till Lionbridge.

Vårt onboarding-team hjälper dig genom varje steg på vägen. Du får bland annat vägledning om hur du

 • hämtar tillgångar från din nuvarande leverantör
 • hanterar äldre tillgångar på bästa sätt framöver.

Vi samarbetar redan med 94 procent av AMLaw 100, så din juridikfirma har kanske redan ett konto hos oss. Det enda du behöver göra är att överföra dina kommande översättningsprojekt.

Onboarding-möte för att diskutera juridiska översättningsprojekt

Några avslutande ord

Oavsett om du ska köpa juridiska översättningar för första gången och vill få klarhet eller är erfaren i branschen och tänker byta LSP, glöm inte att fråga om onboarding-processen. En översättningspartner som har lagt ner tid på en plan kommer också att ha den expertis och de resurser du behöver för att se till att alla översättningsprojekt blir en framgång. Effektiv onboarding kan tyckas vara en liten detalj, men kan faktiskt göra hela skillnaden.

Vill du lära dig mer om våra juridiska översättningstjänster? Kontakta en försäljningsrepresentant från Lionbridge i dag.

linkedin sharing button
 • #legal_services
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge