VÄLJ SPRÅK:

Utforma allmänspråkliga sammanfattningar: tre tips att ha i åtanke

Kommunicera så effektivt som möjligt med en icke-vetenskaplig målgrupp
Att utforma allmänspråkliga sammanfattningar av kliniska prövningsresultat kan vara en komplicerad process för yrkesverksamma inom Life Sciences.

Forskare och medicinska skribenter är utbildade i att publicera vetenskapliga rapporter och kommunicera med kollegor som delar samma kunskap, förutsättningar, terminologi och kommunikationssätt. För experter på klinisk forskning, som rör sig i en homogen medicinsk, akademisk miljö präglad av specialistkunskaper, kan det vara svårt att sätta sig in i hur allmänheten ser på deras arbete. Därför kan anpassningen av mycket teknisk information till en allmänspråklig målgrupp – i enlighet med den nya EU-förordningen – vara en utmaning.

Tre tumregler för forskare som ska nå fram till allmänheten:

1. förstå målgruppen genom att analysera hur en bred, heterogen målgrupp som inte kan förutsättas ha några kunskaper om klinisk forskning eller medicinsk terminologi kan ta till sig vetenskaplig information som är avsedd för en grupp specialiserade medicinska experter

2. kommunicera på rätt språklig nivå genom att säkerställa att informationen är anpassad till den allmänna befolkningens språkliga nivå och populationen i den kliniska prövningen utifrån principer om läsförmåga och räknekunskaper

3. översätta sammanfattningar utan tvetydigheter till det lokala språket med hjälp av lingvistik och därigenom producera översättningar av allmänspråkliga sammanfattningar av hög kvalitet utan att kompromissa med betydelse, vetenskaplig validitet eller
konsekvens med källmaterialet, eller oavsiktligt använda reklamliknande eller partiska formuleringar.

Vill du lära dig mer om hur du använder var och en av dessa punkter i praktiken? Ladda ned vårt nya faktablad: ”Successfully Authoring and Translating Plain Language Summaries” i dag!

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge