VÄLJ SPRÅK:

A patient consulting with a doctor via telehealth

Överbrygga kommunikationsklyftor under lanseringen av covid-19-vaccin

Vårdgivare står inför en utmaning när det gäller att informera den globala allmänheten om vaccinet

Den största distribueringen av vaccin i modern tid är nu i gång allteftersom covid-19-vacciner godkänns och levereras till vårdpersonal i flera länder. USA, Storbritannien och EU prioriterar sjukvårdspersonal, boende och anställda inom långtidsvården samt de äldre bland andra grupper som i oproportionerligt hög grad påverkas av pandemin. Processen kommer att bli mycket mer komplicerad när allmänheten ska börja vaccineras någon gång under våren.

Regeringar, företag inom den privata sektorn och ideella organisationer står nu inför en stor kommunikationsutmaning: hur ska man på ett tydligt och effektivt sätt informera människor över hela världen om vaccinets tillgång, godkännande och säkerhet. När vaccinet väl har administrerats måste vårdgivarna hålla kontakten med mottagarna för att spåra eventuella biverkningar och se till att de får sin andra dos i rätt tid. Lionbridges telefontolkar kan hjälpa till att överbrygga kommunikationsklyftor med patienter som har begränsade kunskaper i engelska, på fler än 350 olika språk.

Telehälsa kommer att vara en viktig del i den breda lanseringen av vaccinet

Oavsett vilket språk vaccinmottagarna talar så måste de kunna kommunicera med primärsjukvården för att ställa frågor om vaccinet. Frågorna kan handla om vilket vaccin som passar dem bäst, vilka vacciner som har godkänts samt när och hur de kan få vaccinet. Vaccinmottagarna måste också kunna rapportera eventuella upplevda biverkningar. Det kan vara allt från vanligt förkommande biverkningar som huvudvärk eller trötthet till mycket ovanliga allergiska reaktioner.

Alltsedan covid-19-pandemin började har telehälsa trätt fram som ett populärt verktyg för att hjälpa patienter komma i kontakt med en läkare utan att potentiellt exponeras för coronaviruset. Även om alla vaccineringar mot covid-19 kommer att ges personligen så kommer telehälsa att vara ett värdefullt sätt för patienter att ställa uppföljningsfrågor till vårdgivaren eller att få hjälp med att stilla sin oro angående vaccineringen. Pfizer-BioNTechs vaccin, Modernas vaccin och Oxford/AstraZenecas vaccin, som redan distribueras i flera länder, kräver två doser för full immunitet. I USA får vaccinmottagarna ett vaccinkort på engelska och spanska som anger datum för vaccineringen och vem som administrerade vaccinet. Vårdgivare har redan insett vikten av en flerspråkig strategi under vaccineringen mot covid-19 och ser till att alla människor kan få sina frågor om vaccinet besvarade på sitt eget språk.

A patient consulting with a doctor via telehealth

Skapa en tydlig kommunikationsplan

Nu när länder runt om i världen har börjat distribuera vacciner har det visat sig vara väsentligt att ha en utförlig och tydlig kommunikationsplan för att underlätta den breda lanseringen av vaccinerna och för att motarbeta felaktig information. I december konstaterades det i en undersökning från Kaiser Family Foundation att 85 % av de tillfrågade litar på sin läkare eller vårdgivare när det gäller att få tillförlitlig vaccininformation. Tydlig, flerspråkig och lättåtkomlig information från sjukvårdspersonal och statliga organ kan få människor att känna sig trygga med att få vaccinet.

I USA har den nationella folkhälsomyndigheten Centers for Disease Control bett stater att utarbeta en utförlig kommunikationsplan för vaccineringen, och säkerställa att kommunikationsplanen motsvarar olika befolkningsgruppers behov och angelägenheter. Språk spelar en avgörande roll i att nå alla som behöver vaccineras: omkring 51 miljoner amerikaner talar ett annat språk än engelska hemma. Rasifierade minoritetsgrupper, som kan inkludera människor med begränsad kunskap i engelska, har i oproportionerligt hög grad påverkats av covid-19. Att ge information om vaccinet till alla människor, oavsett vilken bakgrund de har eller vilket språk de talar, är därför en fråga om jämlikhet.

Så kan Lionbridge hjälpa till

Lionbridge finns här för att hjälpa både offentlig och privat sektor med att informera, utbilda och kommunicera med allmänheten, inklusive människor som talar med allmänheten. Vår dygnet runt-öppna telefontolkningstjänst finns tillgänglig på begäran på över 350 språk, för alla tjänstleverantörer som behöver språkstöd live för att säkerställa en effektiv och finkänslig hantering av samtalen. Vår patenterade och mycket säkra maskinöversättning av text i realtid kan också integreras i alla applikationer för SMS, meddelanden, chattbot, WhatsApp och e-post. Det möjliggör utskick med textbaserad information på hundratals språk, tillsammans med textbaserade och språkoberoende samtal med personal som övervinner språkbarriärer.

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #interpretation
  • #blog_posts

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge