VÄLJ SPRÅK:

Så använder vi AI

Vi gör jobbet intressantare för översättarna

Robotarna är på väg.

Räck upp en hand, alla översättare som har hört det här till leda under de senaste åren?

Fortsätt räcka upp handen om du har oroat (eller fortfarande oroar) dig för att robotarna ska ta över ditt jobb?

Med de stora framstegen inom AI-baserad neural maskinöversättning (NMT) de senaste åren är det inte konstigt att översättarna undrar vad den nya tekniken innebär för deras jobb.

Tänk istället så här: AI kanske inte har kommit för att ta över ditt jobb. Den kanske har kommit för att göra ditt jobb bättre?

På Lionbridge tillämpar vi AI på sätt som gör jobbet mer anpassat och intressantare för översättarna – vilket i sin tur ger våra kunder bättre resultat.

Automation som alla vinner på

Våra verktyg med maskininlärning skapar en situation som alla vinner på: översättarna, som matchas med projekt som passar deras intressen och färdigheter; kunderna, som drar nytta av enhetligheten och expertisen hos relevanta översättare och resurserna som tilldelas projektet; och även vi, eftersom vi kan öka effektiviteten och kundnöjdheten. Alla vinner på det här.

Hur har vi lyckats med det?

Verktyg 1: Domain Detector 

Lionbridges Domain Detector är en maskininlärningsbaserad komponent som automatiskt identifierar domänen eller branschen för ett nytt översättningsprojekt. Genom att känna av rätt domän kan vi tilldela projektet relevanta, specialiserade översättare och språkresurser.

Vi byggde Domain Detector med hjälp av en klassificering som genererats under mer än 20 år i branschen, med 30 domäner på första nivån och 400 miljoner ord som taggats av människor. Och det är bara den första fasen.

Domain Detector analyserar innehållet i ett nytt projekt och identifierar först en övergripande primär domän för jobbet, till exempel ”bilindustri och maskiner”. Den identifierar även sekundära och tertiära domäner, till exempel ”företag och handel” respektive ”elektronik”.

När vi har identifierat dessa specifika lager kan vi arbeta oerhört specifikt när vi samlar in de resurser som krävs för att slutföra projektet – från översättningsminnen och ordlistor till översättare och ämnesexperter. Med vårt maskininlärningsbaserade verktyg kan vi göra detta mycket snabbare, lättare och exaktare än vad en människa kan göra på egen hand.

Det innebär att vi kan matcha våra översättare bättre med projekt som tilltalar dem. Det innebär att vi snabbt och enkelt kan hitta översättare med mycket specifik kompentens, till exempel en expert på bilbranschen som dessutom behärskar både hindi och franska. Sådana personer har vi i vårt nätverk – och våra verktyg hjälper oss att hitta och aktivera dem snabbare och med en större sannolikhet för ett bra resultat.

Verktyg 2: Customer Affinity 

Vårt maskininlärningsbaserade verktyg Customer Affinity hjälper oss att fatta databaserade beslut som minimerar risker, ökar kvaliteten, minskar mängden bortkastad tid och dubbelarbete för vårt översättarteam.

Customer Affinity-komponenten identifierar det innehåll från befintliga kunder som är mest likt den nya kundens innehåll och använder översättare som redan har erfarenhet av liknande innehåll. Verktyget drivs av maskininlärning med innehåll från 400 kunder och 400 miljoner ord.

Det innebär att vårt team kan välja översättare som redan känner till ett visst ämnesområde och har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med den typen av innehåll. Det innebär att översättarna kan specialisera sig och förfina sina kunskaper med innehåll som är relevant och intressant för dem – och det skapar förtroende hos nya kunder som vet att vi inte uppfinner hjulet på nytt i varje projekt vi får in.

Verktyg 3: Automatic Translator Identifier

Som vi nämnt ovan har vi utvecklat verktyg för att identifiera de lämpligaste språkresurserna och översättarna för specifika jobb. I vår nya Automatic Translator Identifier används stora mängder taggade lingvistiska data för att jämföra projektinnehållet med innehåll från alla översättare som vi har lagrat i vår lingvistdatabas. Verktyget utför en jämförande analys och skapar en lista med de översättare som passar bäst för ett specifikt jobb.

Det är till fördel för våra översättare som får arbete som passar just deras färdigheter. Det innebär att översättarna kan jobba effektivare och ta fler uppdrag. Våra kunder drar nytta av snabba, tillfredsställande resultat. Och med varje nytt projekt som genomförs och varje nytt översatt ord blir vårt system ännu smartare, så att vi kan fortsätta göra arbetet enklare, relevantare och mer engagerande, både för vårt översättarnätverk och för våra kunder.

Det vinner alla på.

Är robotarna på väg? Ja, men det innebär inte att översättarna behöver oroa sig. På Lionbridge planerar vi att fortsätta dra nytta av kraften hos AI för att göra våra översättare – och kunder – effektiva och nöjda.

Vill du veta mer om hur vi kan använda AI för att underlätta och förbättra ditt översättnings- eller lokaliseringsprojekt? Kontakta oss idag.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge