VÄLJ SPRÅK:

Pedestrian crossing from above

Lokaliseringsprojekt­ledarens steg-för-steg-guide för digitalisering

Så kan integrerade arbetsflöden och automatisering förvandla din marknadsföringsorganisation  

I denna guide får du lära dig hur du

 • sätter ihop ditt digitaliseringsteam 
 • tar reda på marknadsföringsteamets prioriteringar  
 • skapar nya arbetsflöden som integrerar lokalisering och marknadsföring  
 • framtidssäkrar ditt team med hjälp av automatisering  
 • hittar partners som förstår sig på din digitalisering.  

 

Digitalisering är inte ett problem för en avlägsen framtid. Den är här nu, och det är ett av de mest akuta problem som företag står inför idag. Faktum är att digitaliseringen accelererar i takt med att tekniken tvingar företag att ändra sina processer och anpassa sig för att tillgodose kundernas krav. 

Tiden då lokaliseringsavdelningen kunde vara isolerad är förbi. Det är dags att omfamna digitaliseringen och samarbeta med marknadsföringsavdelningen på ett sätt som är till nytta för dig, ditt team och ditt företag.  

Vi har skapat den här steg-för-steg-guiden för integrering av marknadsföring och lokalisering i digitaliseringens namn. Om integreringen görs på rätt sätt hjälper det dig att föra dessa avdelningar närmare varandra – vilket ger dig de många fördelar som ett sammanhållet, globalt varumärke medför. 

Varför integrera lokalisering och marknadsföring? 

Marknadsförings- och lokaliseringsavdelningarna är del av ett ändlöst hjul av innehållsskapande, kvalitetsbedömningar och analyser. Hjulet snurrar av sig själv och om avdelningarna inte ändrar sina processer och har ett nära samarbete med varandra kommer innehållsmängden till slut att bli överväldigande för båda avdelningarna. 

Integrering hjälper dig att hantera ett större antal förfrågningar från marknadsföringsavdelningen, och gör förhoppningsvis även att du klarar av det utan att bli galen. 

1: Sätt ihop ditt digitaliseringsteam

Du behöver få alla på marknadsförings- och lokaliseringsavdelningen att samarbeta för att nå dina mål. Här är några av de personer som kan hjälpa eller stjälpa digitaliseringsarbetet:  

2: Identifiera marknadsförings­avdelningens prioriteringar  

Dagens digitala marknadsförare kämpar med att bara hålla sig över ytan i ett hav av innehåll – och en stor del måste dessutom översättas. De hanterar ett ständigt ökande antal plattformar samtidigt och försöker uppfylla förväntningarna på att de ska skapa innehåll överallt där deras kunder finns, oavsett hur många språk och marknader det innebär.  

Det ökande behovet av mer innehåll har lett till att marknadsföringsavdelningen har en prioritet som står över nästan allt annat: snabbhet.  

Därför har marknadsföringsteamet ofta en annan syn på vad "kvalitet" innebär. Om du inte är försiktig kan det hända att du får samarbeta med ett marknadsföringsteam utan koppling till processen eller dina KPI:er och som kommer med sista minuten-översättningar till globala målgrupper, eller med ett marknadsföringsteam som översätter och lokaliserar själva och kringgår ditt team med hänvisning till snabbhet och resultat. 

Det behöver dock inte uppstå problem mellan lokaliseringsavdelningen och marknadsföringsteamet på grund av det. Faktum är att lokalisering kan vara marknadsföringsavdelningens räddare i nöden. Dina kunskaper och färdigheter är, om de tillämpas på rätt sätt, en direkt lösning på deras snabbhetsproblem och kan hjälpa dem att se till att ditt företags varumärke väcker genklang över hela världen. 

Photo of a crowded city street

3: Bygg nya arbetsflöden för lokalisering och marknadsföring  

Inom lokalisering uppnås framgång ofta genom en komplex process som garanterar ett 100 % perfekt resultat och kräver kontinuerlig kvalitetskontroll. För marknadsföringslokalisering mäts framgång däremot utifrån kundengagemang. Detta innebär att marknadsföringsteamet tenderar att vara mer nöjda med ett budskap som snabbt kommer ut på marknaden och tas emot väl av användarna.

Det kan verka som att det inte går att kombinera dessa två mål, men det gör det. Lösningen ligger i att utarbeta segmenterade arbetsflöden som tar hänsyn till båda prioriteringarna. 

För att klara både kvalitets- och snabbhetsaspekten behöver arbetsflödena tas fram gemensamt. Se till att de samordnas, så att de är effektivt integrerade. Håll KPI:erna separata, så att det finns mätvärden för lokaliseringens traditionella fokus på kvalitetskontroll och marknadsföringens tidsaspekt vid mångfasetterade digitala kampanjer i flera olika kanaler.

 

4: Satsa på automatisering 

Automatisering är skillnaden mellan långsiktig och kortsiktig framgång i digitaliseringsprojekt. Det hjälper dig att framtidssäkra ditt system och förhindrar att arbetsbördan blir ohanterlig. 

5: Omvandla ditt lokaliseringsnätverk

Att välja rätt team kan dramatiskt förbättra ditt lokaliseringsarbete – och det gäller lika mycket utanför som inom företaget. 

Detta bör en lokaliseringspartner kunna göra för ditt digitalt mogna lokaliseringsteam: 

 • Dra nytta av sin mångåriga erfarenhet för att hjälpa dig och dina marknadsföringskollegor att utarbeta arbetsflöden utifrån era behov och prioriteringar
 • Integrera sömlöst med din teknik
 • Hantera din globala varumärkesröst i alla relevanta digitala kanaler  
 • Stärka dina tjänster med förstklassiga översättnings-, transkreations-, copywriting- och röstpåläggstjänster 
 • Vid behov fånga upp lokala nyanser, dialekter och idiomatiska uttryck
 • Ge dig organisatorisk kompetens, oavsett hur du konfigurerar lokaliseringsarbetet  
 • Erbjuda total skalbarhet som kan klara vilka globala program eller programuppsättningar som helst

 

Åtgärdspunkter för lokaliserings­projektledare

Digitaliseringens effekter  

Det är inte lätt med digitalisering, men det lönar sig. Genom att integrera med marknadsföringsavdelningen, förbättra dina arbetsflöden och omfamna automatisering förbättrar du dina leveranstider och kvalitetsprocesser under varje steg av innehållsresan. Du kopplar ditt lokaliseringsarbete till faktiska resultat och din påverkan återspeglas i marknadsföringsteamets KPI:er, oavsett om det handlar om avvisningsfrekvens, engagemangsnivå eller konverteringsstatistik. Det bästa av allt är att du hjälper till att bygga ett enhetligt varumärke som tilltalar kunder oavsett marknad, medium och språk. 

Klicka på bilden nedan för att läsa hela guiden: 

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #whitepaper
 • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge