VÄLJ SPRÅK:

Trender inom bilindustrin (och hur leverantörer av språktjänster kan vara till hjälp)

Hur kan bilföretag och leverantörer av språktjänster arbeta tillsammans i dagens miljö?


När bilindustrins tillväxtkurva efter lågkonjunkturen börjar plana ut ser vi en ökning av dystra förutsägelser för biltillverkare. Men bilmarknaden försvinner inte, den bara förändras – och detta skapar nya möjligheter för företag att sticka ut i mängden.

Ändrade regelverk, ökad kundtillit till webbundersökningar, efterfrågan på uppkopplade bilar och tillväxt på växande marknader. Detta är områden där innovativa fordonstillverkare kan förbättra sina resultat.

Flexibiliteten kommer att vara nyckeln till framgång i dagens bilvärld. Leverantörer av språktjänster (LSP:er) främjar kommunikationen och och kan visa sig vara oumbärliga partner när bilindustrin förändras. Global närvaro och etablerad kompetens kan förse OEM-företagen (originaldelstillverkarna) med det som fattas för att stödja marknadsförändringar.

Här några trender vi ser inom bilindustrin. Plus att vi delar våra tankar kring hur leverantörer av språktjänster och biltillverkare kan samarbeta i dagens miljö.

Marknadens mognad och förändring

Traditionellt starka marknader för bilkonsumtion, inklusive USA och Japan, är snart mättade. Att marknaden mognar hos dessa globala aktörer innebär att OEM-företagen har märkt av en minskad tillväxt i geografiska områden som tidigare hade ett högt värde. Både BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och RoW-länder (resten av världen förutom Japan, Sydkorea, Nordamerika och Europa) kan snart överbrygga dessa klyftor. Enligt en studie av McKinsey kommer dessa två växande marknader att stå för två tredjedelar av bilindustrins vinst 2020.

Dessa växande marknader representerar också en möjlighet för mindre bilar som kan anses som ”ingångsbilar” i USA. McKinsey noterar att ”mindre fordonsklasser växer starkare än andra, särskilt på växande marknader som växer snabbt”. I Nordamerika fortsätter samtidigt dyra pickuper och SUV:ar att vinna mark inom den mer långsamväxande prospektbasen, vilket indikerar en omstrukturering av produktionen.

Vill du växa? Prata kundens språk

OEM-företag som vill växa måste vara redo att kommunicera sitt värde till ett växande antal köpare som talar andra språk än företagets ursprungsspråk. Smarta tillverkare kommer att ta vara på möjligheten att dra nytta av lokalisering för att fånga upp kunderna i olika kulturella nischer.

Börja med att se till att potentiella kunder kan interagera med grundläggande innehåll på sina modersmål. Sedan kan en förändring av innehåll, ton eller stil beroende på målregionen ta bilförsäljarna ännu längre. Till exempel är ett robust chassi och bränslesnålhet viktigare för köpare på landsbygden som har långa pendlingsavstånd på vägar med bristande underhåll. I tätorter och trånga städer kan det vara mer önskvärt med god manövrerbarhet och stöldskyddssystem. Framgångsrika OEM-företag ändrar sina budskap för att visa hur de kan lösa enskilda köpares specifika problem.

Genomtänkt lokalisering och strategisk personlig anpassning kan ändra bilköpsupplevelsen och pusha kunderna en bit på vägen mot ett köp. Lyckligtvis hjälper det växande intresset bland köparna för att söka efter information på nätet till med att enklare sprida lokaliserat och riktat innehåll.

Internetintresse

Fler och fler potentiella bilköpare interagerar med säljare när de redan har informationen. Enligt Google påbörjar hela 95 procent av bilköparna processen med att söka information på nätet och en undersökning från J.D. Power & Associates visar att 16 procent av köparna inte ens provkör bilarna. Ökad webbtrafik innebär att onlineförsäljningen kan ge en lovande intäktsström, särskilt i områden där det skulle ge en begränsad avkastning att öppna ett fast försäljningsställe. Även i områden där en fysisk plats är möjlig är de helt enkelt inte lika effektiva som de var förr. Dagens köpare besöker bara en eller två återförsäljare, jämfört med det tidigare fem eller sex.

Nya möjligheter för digital marknadsföring

Även om dessa förändringar minskar den potentiella effekten av en förtroendeingivande personlig säljare, öppnar skiftet också för aggressiv innehållsmarknadsföring. Företag som delar information om sina modeller och organisationer kan kräva mer kommunikationstid före köpet. Ett företag som visar kunskap om sina kunders intressen via traditionell text och framväxande röstsökning kan belönas med flera potentiella kunder och ökad försäljning.

Pålästa köpare erbjuder bilföretag ytterligare en fördel, de motsvarar en sannolik potentiell kund, eftersom de redan är övertygade om ett varumärkes fördelar när de inleder en personlig kontakt. (Googles forskning indikerar att 41 procent av de som är lojala mot ett varumärke redan har bestämt sig för att köpa innan de påbörjar sin informationssökning.)

Naturligtvis har webbinnehåll också fördelen att det är relativt lätt att översätta, särskilt för bilföretag som arbetar med en leverantör av språktjänster med branschkunskap.

Teknikförändring och funktionsfeber

Väl förberedda med mängder av onlineinformation efter sin informationssökning, är de potentiella kunderna alltmer intresserade av att anpassa sina bilar på många olika sätt. Ökad modularitet gör en mer exakt personlig anpassning möjlig – en drivande faktor vid köp.

Vissa personliga anpassningsalternativ är uppenbara – färg, inredningstyg, manuell eller automatisk växellåda – men andra, som programvara som svarar på förarens behov, kan verkligen förändra spelet. En företagare som är orolig för att förarna i fordonsparken kör för fort kan begränsa bilarnas hastighet. En förälder som är noggrann med säkerhet kan se till att bilen bara kan startas när alla passagerare har spänt fast säkerhetsbältena. Listan kan göras lång.

Den uppkopplade bilen erbjuder också möjligheter till servicetillägg och betalda uppgraderingar, vilket förlänger livscykeln för lönsamhet. Varje teknikförbättring ger också en möjlighet för ett varumärke att utmärka sig. Genom partnerskap och programutveckling kan företag skapa en specialnisch. Och att sticka ut på en mättad marknad är alltid ett utmärkt sätt att både skaffa kunder och få deras lojalitet.

Partner från start

Dessa marknadsförändringar kan vara oroväckande för alla i biltillverkningsvärlden, men de utgör också en bra möjlighet. Samarbete med flexibla experter på marknadsföring och lokalisering kan lätta på bördan för OEM-företagen och deras team och låta dem fortsätta framåt.

Vill du veta mer om hur Lionbridge kan hjälpa ditt bilföretag? Läs våra frågor och svar med teamchefer i bilindustrin och påbörja ett samtal.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #automotive

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge