VÄLJ SPRÅK:

Person using laptop with eLearning icon

Förbättra företagets eLearning med generativ AI

Tre sätt att öka avkastningen och minska kostnaderna

Företagets eLearning-projekt kan vara nyckeln till bättre nettoresultat. De kan också vara kostsamma för en arbetsplats att planera och genomföra, framför allt om utvecklarna begår misstag. Det finns några anledningar till varför företags eLearning-lösningar blir dyra. En är den inledande investeringen. Om arbetsplatsen saknar eLearning-plattform och eLearning-lösningar kan de vara dyra att köpa in (och vissa kan ha en löpande prenumerationsavgift). Det är sällan billigt att skapa eLearning-innehåll av hög kvalitet. En annan kostnad är kursledare och eLearning-experter. Även om materialet bara tas fram eller spelas in en gång, kvarstår arbetskostnaden. Det gäller oavsett om kursledaren är en extern leverantör eller är anställd på företaget. Företagets anställda får ju fortfarande tim- eller månadslön. En tredje kostnadsfaktor är den tid som medarbetare lägger på att gå en företagsutbildning. Den här tiden ses oftast som förlorad arbetstid då medarbetaren hade kunnat arbeta och bidra till lönsamheten. Den sista potentiella kostnaden är för att uppdatera företagets eLearning-material. Ibland behöver man uppdatera utbildningen för att få med nya procedurer, kunder, regelverk osv.

Arbetsgivare kan emellertid hantera de här potentiella kostnaderna med generativ AI. Organisationer kan använda AI-verktyg på tre sätt för att sänka sina kostnader och få maximal avkastning från företagets eLearning-projekt. Läs mer i vår blogg.

1. Utforma och budgetera för företagets eLearning-projekt

För att sänka kostnaderna är det viktigt att beräkna och hålla koll på budgeten. Arbetsgivare kan välja mellan en rad AI-drivna verktyg för att få hjälp med att fastställa

 • hur lång eLearning-kursen ska vara
 • hur stor timkostnaden blir för att ta fram alla material, oavsett om det görs av en intern kursutvecklare eller en extern expert på att skapa eLearning-utbildningar
 • hur mycket det kommer att kosta att genomföra utbildningen
 • kostnaden för att översätta kursinnehållet till andra språk, så att utbildningen blir tillgänglig för alla
 • hur mycket det kommer att kosta att deltagare är borta från jobbet när de går utbildningen.

Med hjälp av den här informationen kan företaget planera strategiskt och avsätta resurser till de viktigaste delarna av företagets eLearning-projekt. De kan också se till att de anlitar kursutvecklare eller köper in eLearning-plattformar som ligger inom deras budget. Slutligen kan företag se hur många timmar varje del av processen tar och på så sätt undvika att det tar för lång tid att utveckla eller genomföra kursen med ökade kostnader som följd.

en person med hörlurar använder eLearning-innehåll

2. Effektivisera skapande av innehåll för företagets eLearning

Skapande av innehåll är en central del i företagets alla eLearning-projekt. Det är ofta också en av de största kostnaderna sett till arbetstimmar. Med generativ AI-verktyg kan skapande av innehåll göras mer effektivt med automatisering och minimal manuell övervakning eller granskning. Det ger betydligt lägre kostnader. Om stora språkmodeller (LLM) får tillgång till referensmaterial kan de skriva och hjälpa till att strukturera innehåll så att det upplevs som sammanhängande och konsekvent av kursdeltagare. Och de kan göra det betydligt snabbare än människan.

AI kan producera engagerande innehåll av hög kvalitet, till exempel:

 • Blogginlägg
 • Uppsatser/instuderingsmaterial
 • Artiklar
 • Inlägg till sociala medier.

AI kan sänka kostnaderna för skapande av innehåll och även öka avkastningen genom sin förmåga att skräddarsy tilltal och innehållsnivå till potentiella kursdeltagare. Arbetsgivare kan använda AI för att skapa innehåll med ett mer akademiskt eller komplicerat uttryck eller förenkla det till deltagare med lägre utbildningsnivå, mindre kunskaper i ämnet osv. Arbetsgivare kan enkelt skapa innehåll som tilltalar olika deltagartyper. (De kan till och med använda AI för att analysera tidigare deltagares resultat och poäng för att enklare kunna ta fram mer anpassade och korrekta deltagartyper.)

Ett annat sätt som AI kan sänka kostnader och höja värdet på skapande av innehåll är via översättning och lokalisering. Om företag har medarbetare som talar andra språk, ökar avkastningen om eLearning-innehållet även görs tillgängligt för dem. AI kan hjälpa till med översättning och lokalisering och är betydligt mer effektiv än en mänsklig översättare på egen hand. På så sätt kan man drastiskt minska kostnaderna för översättning och lokalisering.

Slutligen kan AI hjälpa arbetsgivare att nå högre avkastning och lägre kostnader för eLearning-innehåll genom att bistå dem vid uppdateringar. De mest effektiva eLearning-kurserna håller jämna steg med företagets behov. Medarbetarna behöver kanske lära sig om nya produkter eller tjänster. Eller så behöver de utbildning om den senaste efterlevnadsinformationen. AI kan hjälpa ett företag att snabbt och kostnadseffektivt uppdatera eLearning-material – eller skapa nytt.

bärbar dator och moderkort med eLearning-ikon

3. Generera deltagaranalyser till företagets eLearning-projekt

Deltagaranalyser är ett effektivt sätt att öka avkastningen från eLearning-kurser. Det kan vara svårt att förbättra kunskapsresultaten för medarbetarutbildningar om man inte har en helhetsbild över vad som har gått bra eller dåligt.

AI kan leverera djupgående analyser av deltagarna, bland annat deras:

 • Behov
 • Preferenser
 • Intresse (eller inte) för material
 • Svagheter
 • Kompetenser
 • Resultat.

Med den här informationen blir det enklare att ta fram innehåll och leveransmetoder till effektiva eLearning-projekt. Det blir också enklare att spara pengar och avsätta dem till att utforma och genomföra utbildningar som ger störst effekt.

AI hjälper inte bara till på en generell nivå. Tekniken kan också användas för att uppdatera och anpassa material till vissa deltagare eller typer av deltagare som ska gå en utbildning. Genom att använda AI på det här sättet ser man till att alla får ett mer personligt, och därmed effektivt, inlärningssätt. Deltagaranalyser kan också visa avsnitt där deltagare löper större risk att få problem eller behöver extra material, spel eller stöd från kursledare.

Slutligen kan AI sammanställa mer detaljerad information om resultat till deltagare och kursledare. Deltagarna kan använda informationen som utgångspunkt för självstudier, förbättra svaga områden, använda sina styrkor och bygga självförtroende. Kursledare kan använda tidiga tecken på att deltagare har problem för att ingripa och hjälpa dem att komma ikapp. AI kan också ge detaljerade rekommendationer som hjälper deltagare att finslipa kunskapen i olika ämnen.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med att utveckla eLearning-innehåll till ditt företag? Lionbridge erbjuder heltäckande eLearning-tjänster och översättningstjänster som kan hjälpa din organisation att utbilda medarbetare oavsett språk och kultur. Låt oss bli din enda eLearning-leverantör. Vi kan snabbt och smidigt hantera eLearning från start till mål, bland annat genom att utforma, skapa, översätta och lokalisera kurser.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Samantha Keefe och Abhilasha Choudhary, eLearning Solutions Architect
 • #ai
 • #content_transformation
 • #generative-ai
 • #blog_posts
 • #technology
 • #content_creation
 • #translation_localization