VÄLJ SPRÅK:

Att välja skribent till sin investeringsfond

Vilka frågor som den bästa finansiella skribenten för din fond kommer att ställa

Vad är en investeringsskribent?


Investeringsskribenter översätter fondens och marknadens beteenden för målgrupper på olika nivåer, från den passiva investeraren till fondförvaltare. Deras arbete sträcker sig från ren rapportering till redaktionellt ansvar.

 

När analytiker och produktchefer arbetar hårt med den dagliga driften, är det inte särskilt troligt att det första de tänker på är att berätta om investeringsfonden för övriga världen. Ett skickligt innehållsteam kan hjälpa till med att publicera ditt företags arbete. Rätt investeringsskribent tar med sig sin kommunikationsförmåga och djupa branschkunskap till just din fond och utvecklar en berättelse som passar ditt varumärke. Hur väljer du rätt?

När du intervjuar en kandidat är frågorna de ställer till dig lika viktiga som de frågor du ställer till dem. Så vad frågar en duktig investeringsfondskribent sina kunder? Här är en lista på de fem frågor som din uppdragstagare bör ställa för att visa att de är rätt person för jobbet – och frågor som de vill att du ska kunna besvara.

 

Vilka brister i innehållet hanterar ni?


Detta borde vara en ganska enkel fråga. Den informerar både läsaren och sökmotoroptimeringen (SEO), vilket bör vara en del av planeringsprocessen. Du eller din skribent bör gå igenom både ditt innehåll och konkurrenternas för att se var det finns brister i innehållet och om det finns möjligheter att fånga upp trafik från nischsökningar. Tips från en intern ämnesexpert kan också hjälpa skribenten att begränsa ämnet.
 

Vad är viktigast att komma ihåg?


Vad vill du att läsarna ska komma ihåg när de lämnar webbplatsen? Vissa skribenter tänker: ”Berätta vad du ska berätta för dem, berätta för dem, berätta sedan vad du har berättat för dem”. Andra är mindre tydliga och väver tyst in budskapet i berättelsen. Bestäm dig för vad som är viktigast att komma ihåg och se till att din investeringsskribent förstår det.
 

Vilken målgrupp riktar ni er till?


Är detta för ett internt nyhetsbrev? En serie med blogginlägg? Försöker du nå ut till befintliga eller potentiella kunder? Befinner sig dina läsare högst upp i säljtratten eller längre ned?  Är det här innehållet utformat för en viss kundtyp?  Dessa detaljer om målgruppen bestämmer hur långt och hur ingående innehållet ska vara. Ju mer information du kan erbjuda din investeringsskribent, ju mer precist kommer deras arbete att vara.
 

Vem godkänner texten?


Den här frågan ska definitivt besvaras av dig och inte av skribenten. Gör en lista på intressenterna och vilken grad av inflytande de har över innehållet. Om du ber skribenten kommunicera med kollegorna, se till att kollegorna får veta det. Det här är också en bra tidpunkt att ge din skribent realistiska förväntningar på leveranstider för godkännanden och till och med några tips om hur man hanterar olika personligheter på ditt företag.
 

Hur mäter ni framgång?


Fråga dig själv vad du vill uppnå med innehållet från din investeringsskribent. Klickfunktion till kontaktformulär? Genomsnittlig tid på webbplatsen? Efterlevnad av ett nytt regelverk? Detta är en inlärningsprocess för både dig och skribenten, och om du vill anställa dem i framtiden kan du vägleda deras nästa arbete med resultat från vad de har gjort tidigare.

 

Att höra dessa frågor från en potentiell skribent ger dig en förhandsgranskning av en av de sista frågorna som du bör ställa till dem: hur bra känner de till investeringsfondbranschen och tillhörande språk? Dessa samtal kommer att skapa kontakt och bygga upp förtroende mellan dig och din nya skribent, vilket förhoppningsvis kommer att leda till ett produktivt samarbete. Om du vill säkerställa att du redan väljer bland kvalificerade skribenter kan du överväga att be en partner för språktjänster att hjälpa dig med personal – antingen för ett engångsarbete eller för ett långsiktigt avtal på plats. Här är en liten lista över vad en erfaren investeringsfondskribent kan skapa.


 • UCITS KIID- och PRIIP KID-dokument

 • Webbinnehåll

 • Resultatrapporter

 • Faktablad

 • Försäljningsstöd

 • Broschyrer, presentationer och eftermarknadsmaterial

 • Bakgrundsartiklar för intern- eller tredjepartspublikationer

 • Fondprospekt

 • Årsredovisningar

 • Meddelanden till aktieägare, bolagsordning

 

Hör av dig

Hitta den perfekta skribenten för finansiella tjänster, som passar dina behov.

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #content_creation

April M. Crehan
FÖRFATTARE
April M. Crehan