VÄLJ SPRÅK:

En bransch i förändring: Bibehålla deltagare i en studie på avstånd

Hur administratörerna av kliniska prövningar kan behålla patienterna trots isoleringsåtgärderna

Det här är tredje delen i Lionbridges artikelserie om en bransch i förändring, med kommentarer från Life Sciences-experter om hur följderna av COVID-19-krisen påverkar branschen.

Den pågående pandemin av COVID-19 påverkar mer eller mindre hela affärsvärlden och särskilt sektorerna resor, hotell och restaurang samt småföretag. Samtidigt står läkemedelsindustrin inför en plötslig ökning av efterfrågan när allmänheten vänder sig till dem för behandlingar, botemedel och vaccin. För att kunna hantera det sociala ansvaret trots pandemins avbrott när det gäller forsknings- och utvecklingsprocesser för läkemedel, behöver läkemedelsindustrin förändra strategin för hur man genomför kliniska prövningar.

Hur har kliniska prövningar förändrats i olika länder under krisen?

Den 26 mars modererade DIA en paneldebatt med experter från Kina som representerade hela skalan av processen för klinisk prövning. Deltagarna delade med sig av sina resultat om den påverkan coronapandemin i Kina haft på de kliniska prövningar som genomförs där. Som förväntat var förändringen i de kliniska prövningarna avsevärd. Cirka 70 procent av de pågående kliniska prövningarna ställdes in eller fördröjdes när utbrottet var som värst i Kina.

Inom de prövningar som fortsatte under hela utbrottet vägrade cirka 80 procent av deltagarna i studien att resa till prövningsplatserna, även om regeringen beviljade dem undantag från eventuella karantänrestriktioner vid transport.

Hur kan läkemedelssektorn förbereda sig för störningar i kliniska prövningar?

Denna stora störning främjar behovet av kontinuitetsplaner (BCP:er) som hanterar genomförandet av kliniska prövningar under en pandemi och som omfattar särskilda handlingsplaner ända ned till plats- och patientnivå. En viktig del av dessa kontinuitetsplaner är en kommunikationsplan för att säkerställa att forskningspersoner, prövningsdeltagare, CRO-företag och monitorer förstår eventuella protokolländringar som implementeras.

När coronapandemin nu påverkar över 180 länder i världen, är den potentiella störningen i processen för kliniska prövningar enorm. Samtidigt har marknadens behov av dessa läkemedel och behandlingar aldrig varit större. Sponsorer av försenade prövningar befinner sig i en situation där de använder flera kommunikationskanaler för att kontakta patienter och förhoppningsvis minimera avhoppen.

Vilken roll har tekniken i kliniska prövningar på distans?

Även om den globala storleken på pandemin kanske gör det omöjligt att nå ut till platser på alternativa håll för att undvika att en studie avbryts, kan användningen av verktyg som video, uppringning via telefon, marknadsföring på sociala medier och internet samt nyhetsbrev som kan hålla deltagarna nöjda och informerade under pandemin göra det mer sannolikt att kontakten kan återupptas. Digital teknik som riktar sig till patienten och användningen av multimediekanaler fortsätter att spela en allt viktigare roll i genomförandet av kliniska prövningar, och i en kris som COVID-19 blir värdet av sådan teknik tydligt.

Det finns flera fördelar med att använda virtuella prövningar som använder teknik för att genomföra prövningar på distans, men en viktig fördel med att använda teknik är förbättrad patientrekrytering och uppgiftslagring. Tekniken möjliggör regelbunden patientinteraktion där det annars hade varit svåra att nå patienterna.

Hur kan och bör sponsorerna kommunicera med patienterna?

Tidsramen och komplexiteten för kliniska prövningar är ett hinder för patientdeltagarna även i de bästa av tider. Med den ökade stressen från den nuvarande pandemin är det viktigt att sponsorerna kommunicerar effektivt med deltagarna. Detta betyder att man använder ett klart och tydligt språk på läsarens modersmål.

När nya prövningar för att bekämpa och förhindra COVID-19 påbörjas med en mer brådskande tidsram, uppmuntrar tillsynsinstanser internationella samarbeten. För att rekrytera störst antal deltagare måste sponsorerna vara redo att översätta till språk utanför den vanliga målgruppen.

Det är här Lionbridge Life Sciences har enastående kompetens. Med årtionden av erfarenhet av fjärrbaserad översättning och tolkning kan vi hjälpa dig med att utöka din rekryteringspool överallt i världen och när som helst. Vi erbjuder en snabb startprocess, högkvalificerade projektledare och team som är mycket kunniga inom Life Sciences i ett flertal olika regelverksregioner. Kontakta oss och låt oss hjälpa dig att hjälpa det globala samhället.

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Mark Aiello
FÖRFATTARE
Mark Aiello