VÄLJ SPRÅK:

Lokalisering eller översättning: vad är skillnaden? [Infografik]

Översättning, lokalisering och transkreation är lika varandra i fråga om hur de relaterar till språk och kultur. De är lika viktiga för globaliseringen av ett företag eller en produkt eftersom de låter en utländsk målgrupp förstå vad ett företag eller en produkt kan erbjuda. Men det kan vara svårt att förstå skillnaderna mellan de tre metoderna och vilken roll dessa har när det gäller globalisering. Den här tabellen kan göra det tydligare:

Ladda ned hela infografiken här.

Översättningstjänster gäller bokstavligen ”ord för ord”. Översättning används när det är viktigt att käll- och målspråkstexten ska motsvara varandra exakt. Lokaliseringstjänster innebär en mer ingående process där målspråket anpassas för att passa kulturen. Transkreationstjänster används när ett företag vill bevara sitt varumärke och sin image och samtidigt anpassa budskapet till målkulturen. Transkreation är ett relativt nytt begrepp och har blivit viktigt för att bygga varumärken i en allt mer sammankopplad värld.

linkedin sharing button
  • #resources
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge