VÄLJ SPRÅK:

Robot fingers typing on a keyboard

Maskiner är dina vänner: Framtiden är nu

Därför bör AI inte ses som ett hot mot språkbranschen

En ny era i en AI-driven lokaliseringsbransch

Om du undrar om AI kan producera översättningar i samma klass som manuella översättningar ställer du fel fråga. I stället utmanar ledare på Lionbridge dig att utforska AI i ett större sammanhang, till exempel hur det kan användas för att producera innehåll på språk med mindre resurser i syfte att bygga kulturella broar.  

När lokaliseringsbranschen påbörjar en ny, teknikdriven övergång med hjälp av AI är Lionbridge beredda att skala upp för att möta efterfrågan, men bara om vi kan se faktorer som kvalitet i ett nytt ljus.      

Tack vare enorma framsteg inom artificiell intelligens (AI) har vi nått fram till nästa viktiga brytpunkt som kommer att leda till omvälvande förändringar för många och otroliga möjligheter för dem som förstår och drar nytta av den. 

Läs den här artikeln, som korspubliceras från november/december-numret av  multilingual.com, för att lära dig mer om hur AI kan hjälpa språkbranschen att komma närmare det mål som alltid har stått högst på önskelistan – att ge människor möjlighet att få kontakt, kommunicera och bedriva verksamhet i global anda. 

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #retail
  • #translation_localization

Jaime Punishill och Will Rowlands-Rees
FÖRFATTARE
Jaime Punishill och Will Rowlands-Rees