VÄLJ SPRÅK:

A person typing on a laptop

Språkteknologins framtid: Fördelar och faror med översättning via proxy

Översättning via proxy kan vara ett effektivt verktyg, men bara i mycket specifika fall    

Det här är den fjärde delen i artikelserien Språkteknologins framtid som undersöker förändringar i hur språktjänster levereras som ett resultat av teknikens utveckling.

Om ditt företag är verksamt på en eller ett fåtal marknader är det absolut nödvändigt att expandera utbudet till konsumenter i andra länder för att förbättra slutresultatet. För att sätta igång med denna förändringsstrategi, och nå ut till nya kunder, kommer du behöva räkna ut vilka språk de talar och identifiera hur lokaliseringen ska utföras på bästa sätt. Lokalisering är ett tillvägagångsätt som innebär att man anpassar produkter eller tjänster till nya marknader.

Det finns många sätt att implementera lokalisering även om det ofta styrs av inställningarna i ditt innehållshanteringssystem (CMS) och de strategiska lokaliseringsval som du tidigare har gjort. Du kan integrera ditt CMS med en leverantör av lokaliseringstjänster (LSP) som sedan genomför din lokalisering. Du kan hantera ditt innehåll manuellt. Eller så kan du använda en teknik som kallas översättning via proxy.

Översättning via proxy betraktas nästan som något heligt inom lokalisering och anses lova guld och gröna skogar med ett fantastiskt resultat och smidig implementering. Men lever tekniken verkligen upp till sitt rykte? Läs vidare för att lära dig mer om dess fördelar och potentiella fallgropar innan du bestämmer dig för att använda översättning via proxy.

Vad är översättning via proxy?

Översättning via proxy är flera teknologier som är sammankopplade för att tillhandahålla lokaliserade webbsidor på ett ögonblick. Översättning via proxy innehåller vanligen följande komponenter:

 • en webbcrawler som övervakar din webbplats och upptäcker förändringar i innehållet på originalspråket för att sedan sätta i gång en översättning så snart nytt innehåll dyker upp
 • en webbserver som fungerar som en ad hoc-lokaliserad webbplats och är placerad mellan slutanvändarens begärda webbplats, som är på ett annat språk, och din webbplats som är på originalspråket
 • ett hanteringssystem för översättning (TMS) som kan användas för mer komplicerade arbetsflöden men som kan utelämnas om du inte har sådana krav
 • översättningsminnen (TM) som lagrar tidigare manuella översättningar och används av webbservern för att översätta innehåll, och en programvara för
 • maskinöversättning (MT)  som används för ad hoc-översättning av innehåll som inte har lokaliserats och som inte kan översättas i realtid av människor.

Alla dessa komponenter samarbetar för att leverera en flerspråkig digital upplevelse på din webbplats i realtid.

Så här fungerar översättning via proxy:

 1. Översättning via proxy är bryggan mellan en slutanvändares begärda webbplats och servern där innehållet på originalspråket finns.
 2. När slutanvändaren vill få tillgång till din webbplats, på ett annat språk än originalspråket, plockar systemet för översättning via proxy upp den begäran och skickar den till en annan webbserver.
 3. Den andra webbservern återskapar vanligen webbplatsens struktur snabbt på ett annat språk och behandlar innehållet.
 4. Den andra webbservern ersätter originalspråkets text med en realtidsöversättning som antingen kommer från maskinöversättning eller från tidigare översatt innehåll i ett översättningsminne.

Allt du behöver göra för att kunna utföra en översättning via proxy är att använda ett par rader kod på din hemsida för att sätta igång en språkväljare och ett skript för geolokalisering. Dessa verktyg identifierar var trafiken kommer från. Från det ögonblicket kommer systemet för översättning via proxy att dirigera trafik som kommer från andra länder till de lokala versionerna av din globala webbplats, som lagras och skapas spontant av systemet för översättning via proxy.

Denna lokaliseringsmetod verkar vara ett enkelt sätt att lokalisera din webbplats och det finns fördelar med det, men det finns också ett par problem att vara uppmärksam på.

Vilka är fördelarna med översättning via proxy?

Bland de fördelar som finns med att använda system för översättning via proxy uppskattar kunder dessa fördelar mest:

 • Det fungerar på äldre webbplatser och gör att ett innehållshanteringssystem inte behövs vilket är särskilt användbart när det inte är möjligt att använda dessa system.
 • Det går snabbt att implementera och kräver inte omfattande ändringar i webbplatsens nuvarande infrastruktur.
 • Den inledande investeringen är relativt liten jämfört med ett fullt utrustat flerspråkigt innehållshanteringssystem eller att använda ett hanteringssystem för översättning.
 • Det är ett enkelt sätt att bli flerspråkig för bolag som precis har börjat tänka på lokalisering och global expansion.
A woman looking at her phone

Vad finns det för fallgropar med översättning via proxy?

Det finns åtskilliga nackdelar med att använda översättning via proxy. Företag bör vara medvetna om nackdelarna innan de bestämmer sig för den här tekniken.

Påverkan av förekomster av lokaliseringsfel

Tekniken med översättning via proxy är känslig för lokaliseringsmissar, så kallade ”bleed-throughs”, eller oregelbundna förekomster av icke lokaliserat innehåll. Dessa förekomster ger en bristande kundupplevelse och kan påverka deras uppfattning om varumärket negativt.

Den negativa inverkan är speciellt påtaglig om webbplatsen har en invecklad struktur och hämtar innehåll från andra webbplatser eller många databaser. I dessa fall används ofta maskinöversättning i realtid för att snabbt översätta ursprungliga delar med innehåll. Kostnaden för att göra det kan vara märkbara skillnader i översättningens kvalitet på olika delar av din webbplats.

Amazon upptäckte detta när de trädde in på den svenska marknaden. Automatisk översättning orsakade många pinsamma fel på deras detaljhandelssida som resulterade i offentligt åtlöje och uppmärksamhet i media.

Oförmågan att lokalisera icke-textuellt material

Översättning via proxy kan inte lokalisera icke-textuellt material som videor, e-böcker, broschyrer och bilder. Precis som lokaliseringsmissar försämrar den här bristen kundens upplevelse av webbplatsen, produkten och varumärket.

Dessa icke-textuella tillgångar skulle behöva lokaliseras på traditionellt sätt innan man använder sig av översättning via proxy, antingen genom att använda ett TMS eller genom att samarbeta med en lokal byrå eller LSP. De här lösningarna skulle ytterligare komplicera lokaliseringsarbetsflödet, vilket i praktiken tvingar dig att köra två lokaliseringsarbetsflöden. Detta är ett bekymmer eftersom icke-textuellt material nuförtiden utgör en viktig del av webbplatsers innehåll.

Det tar längre tid att ladda din sida

När något placeras mellan slutanvändaren och din webbplats påverkas webbplatsens laddningstid. Översättning via proxy gör att det tar längre tid att ladda din sida. Även om det vanligen har en relativt liten inverkan kan det räcka med någon extra sekund i laddningstid för att ha negativ inverkan på användarbeteendet. Forskning gjord av HubSpot visar att varje extra sekund i laddningstid minskar konverteringsgraden med 7 %.

Ditt digitala marknadsföringsteam arbetar vanligtvis med att minska laddningstiden så mycket som möjligt. Översättning via proxy verkar i motsatt riktning.

Behovet av frekventa felsökningar

Översättning via proxy kräver frekventa felsökningar på grund av lokaliseringsmissar vilket kan vara frustrerande om de förekommer på de viktigaste och mest synliga delarna av webbplatsen. Även om dessa lokaliseringsmissar kan vara enkla att lösa så kommer det ta tid för din leverantör av översättning via proxy att åtgärda dem. Det är tid som kan påverka din konverteringsgrad.

Dessa ad hoc-lösningar kräver ofta tilläggskostnader och kan eventuellt göra tekniken omöjlig ur kostnadssynpunkt. Beroende på till vilken grad du är beredd att acceptera genomslag så kommer lokaliseringsmissar antingen att uppfattas som ett allvarligt problem eller som något du är villig att acceptera.

Negativ inverkan på din sökmotoroptimering (SEO)

I dagens dynamiska värld som ständigt förändras skapas mängder av innehåll varje minut. Därför har sökmotorer utvecklat förmågan att bedöma och gradera innehåll enligt originalitet och effekt. Sökmotorer känner troligtvis igen innehåll som har genererats automatiskt och straffar det innehållet genom att göra det svårare att hitta. Sökmotorer lägger inte på samma straff för innehåll som har skapats och lokaliserats av människor. Att använda proxy som lokaliseringsstrategi på vissa marknader kan därför leda till dåligt genomslag i sökresultaten och i slutändan sämre avkastning.

Dyrare än du tror

I det långa loppet kan proxy visa sig vara kostsamt att köra. Utöver de frekventa förekomsterna av icke lokaliserat innehåll som kräver åtgärder, behöver ett separat lokaliseringsarbetsflöde köras för att översätta marknadsföringsmaterialet på webbplatsen. Dessa förutsättningar gör att översättning via proxy är en mycket oförutsägbar lokaliseringsstrategi i de flesta situationer.

A woman looking at her phone

När är det meningsfullt att använda översättning via proxy?

Översättning via proxy är en intressant teknik som kan vara en effektiv lösning i flera särskilda fall.

När du behöver en snabb marknadsnärvaro

Även om det inte är idealiskt att förlita sig på översättning via proxy så kan det vara en användbar utgångpunkt för företag som försöker bygga upp sina globala och flerspråkiga digitala upplevelser inom en till två veckor.

Översättning via proxy behöver inte konfigureras på din webbplats. Men proxyverktyget måste konfigureras ordentligt för att fånga upp det mesta av det innehåll som dina användare intresserar sig för och minimera lokaliseringsmissarna. Även om översättning via proxy kan tyckas vara en lockande lösning för företag som precis börjat lokalisera sina tillgångar, så är det viktigt att förstå metodens kompromisser.

När du inte kan göra en full investering i en flerspråkig tekniklösning

Den inledande investeringen för översättning via proxy är relativt liten jämfört med att använda sig av ett helt hanteringssystem för översättning eller ett innehållshanteringssystem. Men en proxy räcker bara en bit på vägen. Snart kommer ytterligare investeringar att behöva göras när du får behov av att hantera annat marknadsföringsmaterial eller ta itu med lokaliseringsmissar.

De associerade kostnaderna med översättning via proxy är mycket oförutsägbara. Det som från början verkade vara ett kostnadseffektivt alternativ kommer i stället att börja påverka dina marknadsförings- och lokaliseringsbudgetar samt kundupplevelsen negativt. Det är viktigt att titta på den totala kostnaden för ägande i stället för enbart den initiala investeringen när man jämför kostnaderna för olika alternativ.

När snabbheten är viktigast och innehållet inte är väl synligt

Översättning via proxy kan vara en bra lösning som gör det möjligt för dig att snabbt bygga upp din globala digitala upplevelse, om delar av din webbplats har innehåll med låg synlighet och risken för lokaliseringsmissar inte är ett problem.

När du har enkla statiska webbsidor

Översättning via proxy fungerar bäst för enkla statiska webbplatser.

Sådana sidor har en central förvaring av innehåll, det finns inga widgets för sociala medier och innehåll hämtas inte från flera olika platser. Det är lätt att kartlägga webbplatsen och lokalisera alla dess tillgångar – antingen genom att använda samtidig maskinöversättning eller professionella översättare. Men i dag har de flesta varumärken en avancerad global digital upplevelse och interagerar med sina användare via sociala medier, chatbotar för e-handel och annan teknik. Dessa typer av komplexa webbplatser passar inte för översättning via proxyteknik.

Hur kan översättning via proxyteknik påverka din lokaliseringsstrategi?

Översättning via proxyteknik är ett intressant alternativ som bör övervägas som en del av din innehålls- och lokaliseringsstrategi. Jämför dock den totala kostnanden för ägande, och inte enbart den initiala investeringen, när olika alternativ utvärderas.

Översättning via proxy kan vara lockande för företag som inte har en långsiktig lokaliseringsstrategi eller som precis har börjat formulera sin lokaliseringsstrategi. Det är dock bra att vara medveten om att översättning via proxy kan bli avsevärt dyrare att köra i det långa loppet och medför andra utmaningar på grund av sin brist på skalbarhet.

Översättning via proxy: Hur lyder den slutliga analysen?

Nu när du känner till för- och nackdelar med översättning via proxy kan du bedöma dess värde på ett bättre sätt. Ska du implementera den här tekniken? I de flesta fall är svaret ett rungande nej.

Översättning via proxy är inte det bästa valet för de allra flesta företag. Vår erfarenhet säger att medelstora och stora företag som tar erövringen av den globala digitala försäljningen på allvar normalt avstår från översättning via proxy. Strategin blir ofta kortlivad för de företag som ändå provar den.

Så vad är alternativet till översättning via proxy? Vi rekommenderar oftast användningen av ett innehållshanteringssystem (CMS) i kombination med en kompetent LSP-partner. Det är så många medelstora och stora företag hanterar sina initiativ inom global e-handel och gör det dessutom med framgång.

Det här kan vara ett särskilt bra alternativ om du redan har implementerat ett CMS som integrerar med tekniken som LSP:n använder. Lionbridges engagemang för integrering tillåter återförsäljare att rationalisera och påskynda översättningsprocessen medan de arbetar i sin egen CMS-plattform, oavsett vilken teknik de använder.

Om du väljer att samarbeta med en LSP kan du välja att arbeta med en eller flera leverantörer. Om du bestämmer dig för det senare alternativet kan du behöva implementera ett hanteringssystem för översättning för att hantera alla leverantörer. Detta arbetssätt kan bli kostsamt och det är en av orsakerna till att det kan vara mer fördelaktigt att samarbeta med en enda LSP. Läs del ett i vår serie för att få reda på mer om för- och nackdelar med strategin med flera leverantörer.

Valet att använda ett CMS och samarbeta med en LSP är en klokare lösning för flerspråkig innehållshantering och lokalisering än implementeringen av översättning via proxy. Även om det tar längre tid att upprätta en flerspråkig CMS så kommer det att vara värt mödan. Slutanvändarna får en bättre kundupplevelse, bolagen får förutsebara kostnader och slutresultatet kommer sannolikt att bli ökad försäljning.

Hör av dig

Kontakta oss om du vill få mer information om lokaliseringsstrategier för dina webbplatser.

Vikten av att använda översättning för att erövra e-handelsförsäljningen

Genom att tillhandahålla produktinformation och annat innehåll på kundens språk kan företag dra stor fördel av e-handelsförsäljningen, som förväntas uppgå till 33 biljoner svenska kronor globalt år 2020 enligt eMarketer.

Enligt marknadsundersökningsföretaget CSA Research känner de flesta människor sig mer bekväma med att fatta inköpsbeslut när de får information på sitt modersmål. En djupgående undersökning av 8 709 konsumenter i 29 länder visar följande:

 • Människor köper i allmänhet inte något som de inte förstår – 39 % av undersökningsdeltagarna svarade att de endast skulle handla på webbplatser eller i appar som är på deras eget språk.
 • Även de som har bäst kunskaper i engelska, men inte har engelska som modersmål, föredrar sitt egna språk med stor marginal – 76 % av undersökningsdeltagarna svarade att det mer sannolikt skulle köpa en produkt som har information på deras eget språk när valet av köp står mellan två liknande produkter.
 • Innehåll på konsumentens lokala språk spelar en avgörande roll i att få människor att köpa, i stället för att bara titta. – 75 % av undersökningens konsumenter angav att det är mer troligt att de köper samma varumärke igen om eftermarknadssupporten är på deras modersmål.

Källa: Can’t Read, Won’t Buy – B2C, CSA Research, juni 2020

linkedin sharing button
 • #retail
 • #translation_localization
 • #resources
 • #blog_posts

Kajetan Malinowski with Janette Mandell
FÖRFATTARE
Kajetan Malinowski with Janette Mandell