VÄLJ SPRÅK:

Skriv aktieanalysrapporter

Vad man bör veta om finansiell rådgivning på flerspråkiga marknader

En noggrant analyserad aktieanalysrapport kan få din verksamhet att växa och öka förtroendet för din investeringsbank allt eftersom dina kunder lär sig att lyssna på dina råd. Vi ska gå igenom detta på djupet för att förstå var ditt team kan göra ett större intryck.

Vad är aktieanalys?

Aktieanalys är en djupdykning i en fond eller aktie. Den innehåller finansiell kontext som kan användas för att förklara och förutspå finansiella resultat. Analysen sker bakom en informationsbarriär som separerar analysen för publiceringar på säljarsidan från investeringsbankernas team.

Vad är en aktieanalysrapport?

En aktieanalysrapport fungerar som en referens för att motivera investeringsbeslut. Den kan fokusera på något så specifikt som en enda aktie och något så brett som en hel bransch.

 

Texten behöver vara tydlig och koncis. Läsarna ska dra liknande slutsatser efter att ha läst rapporterna istället för att behöva göra egna tolkningar. Investeringsråden ska vara användbara och informationsbaserade. Den bör även vara tillgänglig för en målgrupp som omfattar både enskilda investerare och företagsinvesterare. En aktieanalysrapport har några huvudsakliga drag:


  • Företagets viktiga delar

  • Branschöversikt

  • Finansiella förhållanden och värdesättningsanalyser

  • Beskrivning av riskfaktorer

  • Analytikers rekommendationer (t.ex. köpa, sälja, avvakta) och sammanfattning

  • Investeringstes, inklusive anledning för rekommendationen

  • Yppanden (vid behov)

Vem läser aktieanalysrapporter?

Målgruppen för aktieanalysrapporter består huvudsakligen av fondförvaltare och alla som är ansvariga för att hantera kapital och investeringar. Även om aktiemäklare inte behöver uppfylla samma förvaltarkrav som finansiella rådgivare måste de ändå handla utifrån kundens bästa intresse och kan även använda dessa rapporter för att ge rekommendationer. Dessa rapporter kan vara användbara för att bestämma en strategi både när det gäller hedgefonder och andelsfonder, trots att de har olika risknivåer.

 

Alla dessa aktörer väljer också var och genom vem de gör sina investeringar. Därför är det viktigt att aktieanalysrapporter är genomtänkta och pålitliga publikationer, oavsett språk.

Vem skriver aktieanalysrapporter?

Analytiker måste skriva effektivt och kunna uppfylla krav på kort tid till marknaden. De behöver lång erfarenhet av branschen för att minska tiden det tar att färdigställa arbetet. Även om dessa rapporter kan vara långa skumläser många ofta för att hitta det viktigaste. Den omvända pyramidmodell som journalister använder ser till att rapportens läsare får den viktigaste informationen i början, så att de inte missar viktiga råd gömda längre ned i rapporten.

För att nå en så stor publik som möjligt är det bäst med en flerspråkig textförfattare. Om inte analytikern är helt tvåspråkig är originalförfattaren kanske inte det bästa valet för konsekventa översättningar.

Vem bör översätta aktieanalysrapporter?

Alla institutioner har självklart inte dessa anställda tillgängliga året runt, och det behöver de inte heller. Det är då leverantörer av språktjänster är till hjälp. Lionbridges specialister omfattar finansiella skribenter, redigerare och översättare som alla har många års erfarenhet. De har kunskap om derivat, fonder, aktier och mer i marknader runtom i hela världen och kan arbeta med ditt team för att skapa korrekta publiceringar i tid.

Hör av dig

Om du vill ha snabbt, skalbart finansiellt material av hög kvalitet kan du

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

April M. Crehan
FÖRFATTARE
April M. Crehan