Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Viktiga fakta
Ledarskap
Insikter
Nyheter
Trust Center

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Lionbridge Laⁱnguage Cloud™ Analytics ger dig fullständig kontroll över lokaliserings- och översättningsprogram tack vare sofistikerad lokaliseringsaffärsanalys

Ta reda på exakt hur dina lokaliseringsprojekt ligger till och generera viktiga insikter till smarta affärsbeslut.

Använd Analytics för att få insikter om status för lokaliseringsprojekt och aktuella affärstrender för att framgångsrikt driva dina lokaliseringsprogram


Lokalisering är en komplex process som omfattar flera faser och steg. Håll koll på alla leveranser och samla information som driver din strategiska beslutsprocess.

Lionbridge Laⁱnguage Cloud Analytics ger dig de insikter du behöver för att styra den dagliga lokaliseringsverksamheten. Med hjälp av omfattande rapporter kan du se hela bilden och upptäcka viktiga trender.

Genom att analysera det aktuella översättnings- och lokaliseringsarbetet får du överblick över målkritiska nyckeltal (KPI:er), så att du kan förstå omfattningen av alla pågående projekt. Intuitiva visuella element hjälper dig att upptäcka och felsöka problem.

Analyserna gör dig också medveten om trender och erbjuder strategisk överblick över dina lokaliseringsaktiviteter. Du kan enkelt följa lokaliserings- och översättningsutgifter och bättre förstå hur stor avkastningen är på investeringar i lokalisering och innehåll.

Ta tillbaka kontrollen över din lokalisering och samla insikter om programprestanda

Hantera ditt lokaliseringsprogram med hjälp av vår demomiljö. Använd ett datatest för att köra tillgängliga rapporter i Lainguage Cloud Analytics och se hur det ger dig insyn i och kontroll över lokalisering.

Transparens i realtid på alla nivåer i organisationen

Vi förstår hur viktigt det är att ha tillgång till korrekta och uppdaterade data för att lyckas på en föränderlig marknad. Läs om hur Lionbridge Laⁱnguage Cloud Analytics kan förse dig med insikter om ditt dagliga lokaliseringsarbete och lyfta fram långsiktiga trender.

Fatta smarta beslut om investeringar i din innehållsstrategi baserat på data. Många i din organisation kan använda Laⁱnguage Cloud Analytics för att prestera bättre.

 

Lokaliseringsansvariga och företagsledare

Följ nyckeltal och trender med robust realtidsrapportering. Behåll kontrollen och tilltron till lokaliseringsprogrammet. Upptäck trender och höj avkastningen på innehåll och lokalisering.

Projektledare

Se vad som är på gång och upptäck potentiella risker för innehållsflödet med enkla översikter. Se till att insatserna görs på de viktigaste områdena, så att du kan hålla igång projekt och främja snabba innehållsarbetsflöden.

Ansvariga för digital marknadsföring

Få insikter om innehållsmotorns resultat. Använd exakta realtidsdata som grund för din innehållsstrategi. Upptäck luckor och hitta möjligheter att öka takten för marknadsföringsteamets innehåll.

Kvalitetssäkringsansvariga

Följ kvalitetsmåtten för samtliga leveranser och språk. Ta reda på var kvaliteten kan behöva höjas och skapa förbättringsplaner när utmaningar dyker upp. Investera i tillgångar kopplade till din globala varumärkesröst för att uppnå hög och jämn kvalitet.

Fördelar med att använda Lionbridge Laⁱnguage Cloud Analytics

Analysfunktionen i Lionbridge Laⁱnguage Cloud hjälper dig att navigera i dina lokaliseringsprogram och förstå hur bra de fungerar.

Maskiner är dina vänner: Framtiden är nu

Den AI-drivna lokaliseringsindustrin är ett faktum, vare sig du är beredd eller inte. Det här teknikskiftet kan oroa vissa, men vi ser lingvistisk AI som ett otroligt viktigt verktyg med fördelar som kommer att revolutionera marknaden:

  • Den hjälper företag att möta den ökade efterfrågan på mer innehåll och digitala upplevelser på fler språk.

  • Varumärken får chansen att lokalisera allt och hålla kontakten med sina globala kunder på fler sätt än de någonsin trott var möjligt.

Du kan utnyttja lingvistisk AI fullt ut genom att ta hjälp av den i hela innehållsstrategin.

Medan lokaliseringsexperter diskuterar hur AI ska förändra industrin utmanar Lionbridges ledare dig att se utvecklingen med nya ögon och föreställa dig en annorlunda framtid. Läs mer i artikeln som korspubliceras i november-/decembernumret 2021 av multilingual.com. 

 

Vanliga frågor

Har du fortfarande frågor om rapportering och BI? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna från våra kunder.

Kontakta oss