VÄLJ SPRÅK:

Arbetsflödestekniken Lionbridge Laⁱnguage Cloud™

Lägg i en högre växel i hela din språkverksamhet med AI-styrda beslutsprocesser för en optimal innehållsstrategi.

Nu finns det ett enklare lokaliseringsarbetsflöde


Skapa snabbt en smidig lokaliseringsprocess med vår plattform för lokalisering av innehåll som är utformad för den digitala tidsåldern.

Lokaliseringsteknik är en komplex fråga. Till skillnad från de TMS-system som andra språktjänstleverantörer erbjuder behöver du inte köpa vår teknik. Vi tycker inte att du ska behöva betala för att hantera din lokalisering. Vi hanterar alla komplexa frågor kring driften, så att din verksamhet blir enklare.

Lionbridge Lainguage Cloud:

  • Erbjuder fördelarna med en robust lokaliseringsplattform utan att du belastas med dess kostnader och komplexitet.
  • Gör lokaliseringsverksamheten smidigare och smartare genom vårt eget TMS-verktyg som bygger på över 20 års erfarenhet av lokalisering. 
  • Kostnadsfritt för alla Lionbridge-kunder, något som är otroligt viktigt.

Lionbridge Lainguage Cloud har nu också förstärkts med den senaste AI-tekniken för att automatisera lokaliseringsbeslut. Den väljer ut det bästa arbetsflödet för varje del av innehållet, hittar rätt översättare till jobbet och meddelar dig om text upptäcks som inte uppfyller dina kvalitetsstandarder. Och allt detta sker i stor skala, så att du kan producera innehåll i den takt som krävs för att få verksamheten att växa.

Workflow Technology

Språkteknologins framtid: När bör man använda en programvara för översättningshantering

Är det alltid nödvändigt att köpa in programvara för översättningshantering? Kanske inte. Läs vår blogg för att ta reda på när ditt företag behöver ett Translation Management System (TMS) från tredje part och när det kan vara smartare att anlita en språktjänstleverantör (LSP).

Läs mer i de här intressanta artiklarna

Tio genvägar på vägen till smidigare lokalisering

Företag kan få en kortare lokaliseringsprocess och slutföra projekt snabbare genom att redan från början skapa källtext som är enkel att lokalisera. Men hur?

Tio akronymer inom översättning och lokalisering som du behöver känna till

Hur ska du förstå översättningsleverantörernas lingo? Här får du vår fusklapp: Tio akronymer inom översättning och lokalisering som du behöver känna till – med förklaringar.

Fördelar och faror med översättning via proxy

I vilka fall är det bäst att använda översättning via proxy och varför man måste vara försiktig när man funderar på att välja den tekniken?

Se AI och lokalisering med nya ögon

Varför lägger Lionbridge till ”ai” i utvalda ord? Det gör vi för att lyfta fram hur stor roll artificiell intelligens (AI) spelar under hela översättnings- och lokaliseringsprocessen.

Vad är Smairt?

Kombinationen av smart och AI visar på utvecklingen av en smidig lokaliseringsprocess i takt med att AI lär sig och bidrar till att processen förbättras med tiden.

Vad är Lainguage?

Kombinationen av language (språk) och AI betonar hur viktig lingvistisk AI är för att lyckas på en digitaliserad marknad genom att snabba på produktionen av innehåll, höja kvaliteten och göra innehållet mer effektivt på fler språk. 

Vad är Trainslation?

Kombinationen av translation (översättning) och AI är en referens till den synergieffekt som skapas när AI kompletterar det arbete som utförs av skickliga översättare. På så sätt får företag möjlighet att hantera mer innehåll och låta verksamheten växa.

Kontakta oss