Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Viktiga fakta
Ledarskap
Insikter
Nyheter
Trust Center

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Smaⁱrt Content™: artificiell intelligens för språk får ditt företag att växa

Banbrytande, lingvistisk AI som hjälper dig att lokalisera allt. Förbättra ditt innehåll, höj kvaliteten på både käll- och måltexter och uppnå bättre resultat. Leverera innehåll som ökar kundengagemanget och driver ökad tillväxt på flera marknader.

Utnyttja kraften hos lingvistisk AI för att skapa felfritt innehåll


Framsteg inom AI stöder innehållets hela livscykel och hjälper dig att kommunicera med dina globala kunder på alla språk. 

Vi vet hur svårt det kan vara att bedriva verksamhet på en huvudsakligen digital marknad. Du måste skapa mer innehåll för fler marknader – och dessutom mer effektivt än konkurrenterna. Innehållet behöver anpassas till mer detaljerade kundgrupper på många språk och levereras genom allt fler digitala kanaler. Vad sägs om att hitta ett enkelt och effektivt sätt att åstadkomma det? Smaⁱrt Content-lösningen löser de här utmaningarna genom att hjälpa dig att skapa kraftfulla innehållsmotorer som gör ditt innehåll både starkare och mer tilltalande för kunderna. 

Smaⁱrt Content

Så kan Smaⁱrt Content förbättra lokalisering

Innehållsgranskning och strategi

Bedöm ditt innehåll för att ta reda på hur lätt det är att förstå och hur väl det kommer att fungera på olika marknader. Få förslag på förbättringar.

 

Skapande av innehåll

Skapa bättre innehåll med över 120 insikter som hjälper dig att enklare producera mer engagerande innehåll som tilltalar användare. 

Terminologi och en global varumärkesröst

Se till att varumärkesrösten och terminologi används konsekvent i allt innehåll. Smairt Content kan markera användning av inkonsekvent terminologi och upptäcka problem med varumärket och produktnamn. 

Styrning och kvalitetskontroll

Bygg in skyddsmekanismer i din innehållsmotor, så att alla texter lokaliseras så effektivt som möjligt och uppfyller alla dina krav.

 

Mer effektiv lokalisering

Lägg i en ny växel i din innehållsmotor genom att använda den senaste AI-tekniken, som driver automatisering och hastighet och samtidigt sänker kostnaderna. Smairt Content märker och bedömer allt innehåll, så att du kan automatisera arbetsflödet, utnyttja maskinöversättning bättre och hitta de bästa språkexperterna som kan lägga sista handen vid materialet. 

Smaⁱrt Content för fullständig inblick i innehållet och bättre lokalisering

Smaⁱrt Contents AI-drivna algoritmer bedömer, graderar och märker källinnehållet utifrån över 120 attribut. Vårt trafikljusprotokoll identifierar svårigheter under alla steg i processen. På så sätt kan du lösa problem innan du skickar innehållet till lokalisering. Och därmed undvika dyrbara omarbeten. 

Ta reda på hur Smaⁱrt Content kan göra skillnad

Använd Smaⁱrt Content™ för att skapa innehåll som tilltalar kunden

AI kan höja kvaliteten på innehåll och hjälpa företag att bygga varaktiga kundrelationer. Ta reda på hur du uppnår de här målen med vår Smairt Content™-lösning.

Minska omedvetna förutfattade meningar

Både uttryckliga fördomar och mer subtila former, som omedvetna förutfattade meningar, är fortfarande ett stort problem i samhällen över hela världen. Språk kan vara ett kraftfullt verktyg för att bekämpa detta. Lionbridge hjälper sina partner med jämställdhetsarbetet.

Utforma allmänspråkliga sammanfattningar: tre tips att ha i åtanke

Det krävs en genomtänkt strategi för att kommunicera så effektivt som möjligt med en icke-vetenskaplig målgrupp. Du måste sätta dig in i målgruppen, kommunicera på rätt språkliga nivå och översätta sammanfattningar utan tvetydigheter till det lokala språket. Lär dig hur du inför de här strategierna. 

Så tilltalas kunder av inkludering vid lokalisering

Det är svårt att undvika förutfattade meningar när du jobbar med språk, för att inte tala om när du hanterar flera språk samtidigt. Samtidigt är inkluderande språk viktigt om du vill utöka din kundbas. Det finns mycket du kan göra för att undvika medvetna och omedvetna förutfattade meningar vid lokalisering. Vi kan hjälpa till.

Så använder vi AI

Vi använder tillämpad AI för att driva kontinuerlig kvalitet, möjliggöra automatisering, vägleda författare av innehåll och – viktigast av allt – bygga upp det metadatalager som gör allt möjligt. Smairt Content jämför ditt innehåll med den befintliga språkkorpus för att uppnå högre kvalitet vid användning av maskinöversättning. Lösningen kan fastställa attribut som domän/ämnesområde för varje del av innehållet och lägga till informationen som metadata för att kunna matcha jobbet med rätt översättare. Den här sortens data används i hela Lionbridge Lainguage Cloud™ för att automatiskt fatta en rad beslut och anpassa arbetsflöden för att uppnå ökad effektivitet och bästa möjliga resultat. 

 

Vanliga frågor

Har du fortfarande frågor om innehållsstyrning och Smaⁱrt Content? Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna från våra kunder.

Se AI och lokalisering med nya ögon

Varför lägger Lionbridge till ”ai” i utvalda ord? Det gör vi för att lyfta fram hur stor roll artificiell intelligens (AI) spelar under hela översättnings- och lokaliseringsprocessen.

Vad är Smairt?

Kombinationen av smart och AI visar på utvecklingen av en smidig lokaliseringsprocess i takt med att AI lär sig och bidrar till att processen förbättras med tiden.

Vad är Lainguage?

Kombinationen av language (språk) och AI betonar hur viktig lingvistisk AI är för att lyckas på en digitaliserad marknad genom att snabba på produktionen av innehåll, höja kvaliteten och göra innehållet mer effektivt på fler språk. 

Vad är Trainslation?

Kombinationen av translation (översättning) och AI är en referens till den synergieffekt som skapas när AI kompletterar det arbete som utförs av skickliga översättare. På så sätt får företag möjlighet att hantera mer innehåll och låta verksamheten växa.

Kontakta oss