VÄLJ SPRÅK:

Internationella patientsäkerhetsdagen

Hur vårdpersonalens säkerhet påverkar patientsäkerheten

Begreppet patientsäkerhet har funnits länge. Ända sedan antikens Grekland (ur Hippokrates ed: ”vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja”) till dagens moderna läkevetenskap, understryks vikten av den övergripande principen och grunden för att tillhandahålla högkvalitativ vård. 

Patientsäkerheten sträcker sig längre än att inte tillfoga skada. Den omfattar en rad närliggande områden: tillhandahållande av säker och effektiv kommunikation, engagerande av patienter och samhället i förbättring av säkerhet inom vården, gedigen patientsäkerhetskultur inom vården och främjande av den kulturen genom forskning, utbildning och upprättande av principer. 

Det här är nödvändiga delar i patientvård. Om en del saknas, kan utgången bli dödlig. Enligt rapporten om den globala statusen för patientsäkerhet från Imperial College London, kan upp till 83 procent av skadorna undvikas.  

Skadorna uppstår ofta till följd av misstag inom diagnostik, läkemedelsadministration eller skriven text.  De här felen bottnar i systematiska problem, som bristen på utbildad vårdpersonal, bristen på säkra, effektiva och rimligt prissatta läkemedel, dålig infrastruktur samt bristande styrning och tillsyn av vården. Följderna av dessa problem innebär hög ekonomisk belastning och långvariga negativa effekter, eller till och med dödsfall, för patienterna.   

De allt mer komplexa sjukvårdssystemen har inte underlättat situationen. De har snarare varit upphov till fler områden där fel kan uppstå och minskad transparens. För att stärka patientsäkerheten globalt antog WHA (World Health Assembly) 2019 en resolution om globala åtgärder för patientsäkerhet och inrättade Internationella patientsäkerhetsdagen (World Patient Safety Day). Med den här årliga kampanjen samlar WHA sjukvårdspersonal, patienter, vårdgivare samt politiker och beslutsfattare inom vårdsektorn till enade globala insatser för ökad patientsäkerhet.    

I syfte att lyfta fram kopplingen mellan vårdpersonalens säkerhet och patientsäkerhet, och för att främja åtgärder för vårdpersonalens säkerhet, valde WHA ”Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety” som tema för Internationella patientsäkerhetsdagen 2020.  

 COVID-19-pandemin har satt extra stort fokus på årets patientsäkerhetsdag. Vårdpersonalen har arbetat outtröttligt med att hjälpa patienter och samhälle under den här svåra tiden. Även om pandemin saknar motsvarighet i modern tid är utmaningarna som vårdpersonalen ställts inför – arbete under extremt pressade förhållanden eller i osäkra miljöer, ofta med otillräcklig bemanning och med hög risk för sin egen fysiska och psykiska hälsa – inget nytt för dem. Många sjukvårdsarbetare ställs inför dessa utmaningar varje dag, men pandemin har förvärrat dem. 

En grupp kinesiska läkare som samarbetar mellan sjukhusens psykiatriska avdelningar undersökte den psykiska hälsan hos vårdpersonal i och omkring Wuhan. De upptäckte att personalen som arbetade i de hårdast coronavirusdrabbade områdena visade tendenser till högre nivåer av psykisk påfrestning. 

”Totalt 50,4 %, 44,6 %, 34,0 % och 71,5 % av alla deltagare rapporterade symptom på depression, oro, sömnlöshet och utmattning, i respektive omfattning”, sammanfattade läkargruppen

Enligt WHO har de utpekats som smittspridare i många länder och utsatts för överfall, medan andra har nekats tillträde till transportmedel under pendlingen till jobbet och hela familjer har vräkts från sina hem.

De här problemen drabbar inte bara sjukvårdspersonalen, utan ökar även risken för att fel begås i vården av patienterna, vilket leder till patientskador. 

Engagemanget som vårdpersonalen har visat samhället under dessa hot är enastående och ett av skälen till att Lionbridge vill uppmärksamma Internationella patientsäkerhetsdagen.  

Som en ledande leverantör av språktjänster inom Life Sciences är Lionbridge stolta över att samarbeta med ledande företag i branschen för att förbättra och rädda patienters liv med teknik och tjänster som bygger broar och river barriärer. Lionbridge vill framföra sin tacksamhet och uppskattning till läkare, sköterskor, vårdbiträden, forskare, tekniker, administratörer och all annan vårdpersonal för det fantastiska arbete de gör med att ta hand om patienter och deras anhöriga. Tack så mycket! 

  • #regulated_translation_localization
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Nataliya Volohov
FÖRFATTARE
Nataliya Volohov