VÄLJ SPRÅK:

Det bästa sättet att översätta en webbplats: så väljer du den bästa metoden för webbplatsöversättning

Att översätta en webbplats: det bästa valet för ditt företag

Ditt företag satsar på att bli globalt.

Du vet redan att du behöver översätta din webbplats och skapa lokaliserade sidor. Du vet vilka språk du vill börja med och kanske har du till och med valt en leverantör av språktjänster (LSP). Men du behöver fatta ett till stort beslut: vilken metod ska du välja för webbplatsöversättningen?  

Att översätta en webbplats: fyra alternativ


Valet av metod för webbplatsöversättningen kommer att påverka processerna och funktionerna i ditt lokaliseringsprojekt. Det finns fyra huvudalternativ:


  1. Manuell filöverföring

  2. CMS-integreringsteknik

  3. Översättning via proxy

  4. Utlokaliserade globala webbplatsåtgärder


Sätt dig in i de olika alternativen innan du väljer vilken metod som passar dig bäst. Om du är osäker kan du vända dig till din LSP för råd.

Alternativ 1: Manuell filöverföring


Manuell filöverföring är det äldsta och minst teknikkrävande sättet att lokalisera webbplatser. Därför är det vanligtvis det billigaste alternativet för webbplatsöversättning, och ett alternativ som alla leverantörer kan hantera. Denna metod går helt enkelt ut på att företag och deras LSP:er skickar innehåll i XML- eller HTML-filer (och ibland även Word- eller Excel-filer) efter behov. 

Passar denna metod dig?


Manuell filöverföring kan vara en arbetskrävande process som i stor utsträckning förlitar sig på mänsklig koordination. Och det ökar i sin tur risken för misstag. Detta kan ändå vara det bästa alternativet om du har en begränsad mängd innehåll att översätta till ett fåtal språk. Du bör också överväga det här alternativet om din publiceringsplattform
inte är redo för globalisering. Har din plattform arbetsflöden som gör det möjligt för dig att automatisera import och export av innehåll som ska översättas? Om inte så kan detta alternativ vara ett utmärkt val.  

Alternativ 2: CMS-integreringsteknik


Om dina globala mål är mer konkreta, och du använder ett innehållshanteringssystem som har stöd för globala arbetsflöden, kan du effektivisera webbplatsöversättningen och lokaliseringsprocessen med hjälp av en metod som bygger på översättningsintegrering. De bästa integreringarna gör det möjligt att automatisera urval, överföring och hämtning av innehåll direkt i ditt CMS-system. De förenklar också implementeringen genom att erbjuda en användarupplevelse i din befintliga CMS-miljö. Mer avancerade integreringar kan innehålla fler funktioner, till exempel statusrapportering i realtid, möjligheter till sammanhangsbaserad granskning och dynamisk uppdatering av översättningsminnen.

”Dagens köpare av marknadsföring översvämmas redan av verktyg. Med den här modellen behöver de inte lära sig ännu ett”, säger Arnie Koh, Senior Director för Global Offerings på Lionbridge. ”Lyckade integreringar drar nytta av ett företags investering i deras befintliga plattform för innehållshantering.” 

Det finns två grundläggande typer av CMS-översättningsintegrering: utökning inom CMS-systemet (plugin-baserade lösningar) och versioner utanför CMS-systemet (lösningar som förmedlas av mellanprogram). Vilken du än väljer bör du se till att den är leverantörsoberoende. Om du väljer att byta CMS kan du ta ditt översättningsarbetsflöde med dig och undvika att låsa dig till en viss leverantör.  

Passar detta för dig?

En metod för webbplatsöversättning som bygger på översättningsintegrering fungerar bra för företag som regelbundet skapar och uppdaterar flerspråkigt innehåll. Företag som är beroende av att snabbt nå ut på marknaden kommer att ha stor nytta av dessa system. Samma sak med företag
vars webbplatser skapas av många olika medarbetare.


Alternativ 3: Översättning via proxyserver

Lösningar med översättning via proxyserver är en annan praktisk metod för lokalisering av din webbplats.
Översättning via proxy är en teknik som hyser de utländska versionerna av webbplatsen. Med denna metod behöver företag inte längre hysa och hantera lokaliserat innehåll på sina publiceringsplattformar.
Översättning via proxyserver fungerar bra för företag som använder publiceringsplattformar som inte har stöd för lokaliseringsarbetsflöden eller
som presenterar innehåll som inte
är skapat på ett dynamiskt sätt.

Översättning via proxy gör det möjligt att lokalisera innehållstext och presentationsmalltext på ett och samma ställe och lägger inte monopol på IT-supporten eftersom den drar nytta av den aktuella webbplatsens funktionalitet. Det här alternativet erbjuder en praktisk metod som gör att man snabbt når ut på marknaden och som inte kräver mycket extra IT-arbete. Man har däremot bäst nytta av översättning via proxyserver när de lokala webbplatserna har minimalt med unikt innehåll, eftersom de översatta webbplatserna i normala fall ska spegla den ursprungliga webbplatsen. 

Proxy, där man utgår från befintliga HTML-sidor, kan vara tilltalande för kunder som inte vill ”fastna” i en dyr integreringslösning. Detta alternativ kan också väljas av kunder som letar efter en tillfällig lösning innan de köper ett fullutrustat CMS-system. 

Hur fungerar en proxyserver för översättning?


Proxyservern finns ovanpå kundens ursprungliga webbplats och ersätter på begäran källspråksinnehåll med målspråksinnehåll. Proxyservern kan förenkla globaliseringsarbetsflödena betydligt eftersom kunden endast behöver hantera källspråksinnehållet. Samtidigt kan globala användare interagera med innehållet på sina modersmål.

Man kan jämföra en proxyserver med ett anslutande flyg som alltid avgår i tid. Ditt innehåll behöver nå fram till sin destination (den flerspråkiga kunden), men det kan inte komma fram direkt. Proxyservern placerar innehållet på ett mindre plan (mottagarens språk) och gör det därmed möjligt för dig att faktiskt nå dina kunder. 

”Vår proxy gör det möjligt för dig att fokusera på den engelska källwebbplatsen”, förklarar Koh. ”Information samlas in om innehållet som sedan översätts och hyses av proxyn.” Uppdateringar av källinnehållet kan upptäckas och översättas automatiskt, vilket innebär att det inte krävs mycket hantering vid lokaliseringen av webbplatsen. När besökare kommer till din webbplats anger deras webbläsare vilket språk de föredrar. Då visas sidornas översättningar på målspråket som proxyn hyser, i stället för den ursprungliga sidan. 

”Eftersom översättning via proxyserver endast byter ut språket så bevarar metoden varumärkets utseende och känsla på webbplatsen oavsett språk”, säger Koh. 

Passar detta för dig?

Programvaran för översättning via proxyserver från din utvalda LSP kommer att samla in information från den ursprungliga webbplatsen och skicka textsträngar och kod för översättning. Beroende på dina kvalitetsbehov kan de översättningar som du tar emot vara enbart maskinöversatta, maskinöversatta med efterredigering, eller översatta/transkreerade av en professionell översättare (eller någon kombination av dessa tre alternativ).

Även om de flesta webbplatser kräver professionell manuell översättning så kan andra metoder vara användbara beroende på faktorer som innehållstyp, användningsfall och budgetaspekter .

Koh konstaterar att små och stora kunder fortsätter att efterfråga denna metod.

”Proxy verkar vara här för att stanna”, säger han. ”Det är ett attraktivt alternativ eftersom många kunder säger att de vill framtidssäkra sin lösning och proxy är plattformsoberoende.”  

Alternativ 4: Utlokaliserade globala webbplatsåtgärder 

Är du fortfarande inte säker på vilken metod för webbplatsöversättning du ska välja? Du kan också helt och hållet utlokalisera webbplatslokaliseringen till en lämplig leverantör. Alternativet med utlokalisering passar bäst för mellanstora och stora företag, särskilt om de känner sig osäkra på sin webbutvecklings- och marknadsföringskompetens, eller om deras team redan har en hög arbetsbelastning. Har du en kombination av stora, innehållsrika webbplatser och flera lokala team med regionsspecifika behov? Om så är fallet kan utlokalisering vara det bästa alternativet för dig. 

Det kan vara bra att överväga ett samarbete med en stor och erfaren LSP om du planerar att välja den här metoden. Det är mer sannolikt att etablerade leverantörer har de kombinerade kulturella, språkliga, marknadsföringsmässiga, strategiska och tekniska expertkunskaper som du behöver. En bonus är att utlokalisering till sådana partner kan ge dig och ditt företag valmöjligheten att skala upp vid senare tillfälle med hjälp av ett redan etablerat samarbete – en viktig del i ett långsiktigt översättningsarbetsflöde. 

Vad är nästa steg?

Koh säger att hans team jobbar tillsammans med kunderna för att avgöra vilken metod som passar dem bäst utifrån deras teknik, hur dynamiskt och varierat innehållet är och deras budget, vilket är nog så viktigt. ”Självklart använder backendteamet hela vårt utbud av effektivitets- och kvalitetsverktyg för alla dessa metoder och det backas upp av hundratusentals översättare”, tillägger han.

Om du vill ha fler tips på hur du kan förbättra ditt företags flerspråkiga lokaliseringsprojekt eller behöver hjälp med att komma igång med dem, får du gärna kontakta oss redan idag.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

April M. Crehan
FÖRFATTARE
April M. Crehan