VÄLJ SPRÅK:

Recording video

Bör du lokalisera dina varumärkesvideor?

Bra metoder för multimedielokalisering

Bland marknadsföringsmedier är video en av de mest användbara metoderna för att nå ut till och engagera målgrupper på B2B- och B2C-marknaderna. Fundera över statistiken:

 • Sociala videor är 1 200 % mer effektiva när det gäller att generera delningar än bilder och text tillsammans.
   
 • Marknadsföringsstrategier som använder video genererar intäkter 49 % snabbare och ger 41 % mer webbtrafik än de som inte använder video.
   
 • 70 % av marknadsförarna anser att video konverterar bättre än alla andra medietyper.
   
 • 64 % av tittarna är mer benägna att köpa när de har sett en video.
   
 • 65 % av cheferna besöker en leverantörs webbplats när de har sett en video. 39 % ringer leverantören.
   

Ett allt större antal varumärken använder video varje dag. Cirka 87 % av företagen använder video för marknadsföring – en ökning från 81 % 2018 och 63 % 2017. Den här trenden ser inte ut att avta. Detta föranleder en viktig fråga till globala marknadsförare: kommer deras videor att fungera på utländska marknader? Om inte, hur kan de ändra dem för att se till att de kommer att fungera?

Lokalisering av multimedia

Multimediekampanjer kan lanseras på nya marknader utan lokalisering. Det enklaste sättet är att översätta dialogen, erbjuda undertexter eller ett manus genom vilket tittarna kan följa med. Men ska de göra det?

Multimedia som inte är lokaliserad resulterar ofta i en produkt som saknar känslan från den ursprungliga videon. Lokalisering gör videor mer effektiva genom användning av kulturellt relevant språk och referenser. Det gör att videon når fram till tittarna på nya marknader samtidigt som själva andemeningen och känslan från den ursprungliga videon finns kvar.

Video har en emotionell effekt.

Marknadsföringspsykologer anser att känslor påverkar köpbeslut starkare än logik och förnuft. Video är ett perfekt emotionellt medium.

Vår hjärna reagerar naturligt på vad den ser och hör på samma sätt som den reagerar på situationer i verkliga livet. Vår rationella hjärna vet att det vi ser inte är på riktigt, men vår instinktiva hjärna svarar känslomässigt. Vi förhåller oss till karaktärerna på skärmen och känner med det de kämpar för – även om deras ”kamp” helt enkelt är att leta efter en produkt som fungerar.

För att varumärken ska kunna dra nytta av detta fenomen måste deras marknadsföringsinnehåll gå fram till målgruppen. Det måste finnas en viss nivå av delat kulturellt värde och förståelse för att se till att själva meddelandet i videon inte går förlorat.

Ren översättning hanterar bara talat språk – och effektiv kommunikation omfattar mycket mer än de ord vi använder. Till exempel kommer en varumärkesvideo som uppmuntrar tittarna att sticka ut från mängden inte att tilltala tittarna i en kollektivistisk kultur, där det viktigaste är det allmännas bästa.

Varumärken kan nå ut till målgrupper med lokalisering av multimedia.

Lokalisering förbättrar interaktiviteten.

Lokalisering hjälper också varumärken att dra nytta av den interaktiva effekten av videoinnehåll. Oavsett om ett företag behöver en utbildningsvideo för att kommunicera sina uppdrag och värderingar eller en instruktionsvideo som visar den senaste produkten, förväntar sig företaget att videon kommer att utlösa en handling från tittaren.

Med lokalisering blir innehållet lättare att relatera till, vilket gör att tittarna kan ta till sig videon och vidta den önskade åtgärden.

Hur lokaliseras en video

Om du bestämmer dig för att lokalisera ditt multimedieinnehåll kan du göra det lättare för dig själv genom att:

Börja tidigt.

Om det är möjligt bör du producera källspråksversionen av videon med din framtida lokalisering i åtanke. Eliminera eller minimera kulturspecifika element. Detta omfattar skärmtext och manusmaterial samt miljöer, bilder och skådespelare.

Dela så mycket material som möjligt med ditt lokaliseringsteam.

Du vill att din slutprodukt ska vara i linje med din varumärkesidentitet, så se till att du ger din lokaliseringsleverantör det material de behöver för att arbeta effektivt med ditt projekt. Detta omfattar alla manus för din källspråksvideo samt:

 • Språkliga riktlinjer, som hjälper lokaliseringsteamet att bibehålla din varumärkesröst.
   
 • Ordlistor och uttalsinformation för alla företagsspecifika eller branschspecifika termer. (Språkexperter kan mycket, men de kan naturligtvis inte allting.)
   
 • Varumärkesriktlinjer, som ska förklara företagets filosofi och budskap. Ditt lokaliseringsteam hjälper dig att göra ändringar så att ditt innehåll passar målmarknadens kultur.
   

Om du tillhandahåller detaljerad information om varumärket blir slutresultatet mer konsekvent med ditt befintliga material.

Förståelse för skillnaden mellan dubbning, röstpålägg och undertexter.

En del videor kräver att lokaliserat röstpåläggsinnehåll dubbas över den ursprungliga dialogen. Detta brukar fungera bäst när talaren inte syns på skärmen.

Dagens dubbning tonar vanligtvis ned det ursprungliga talet och lägger på det lokaliserade innehållet. Eftersom det ursprungliga talet fortfarande hörs svagt i bakgrunden är slutresultatet inte fristående på samma sätt som en fullständig dubbning.

Ett annat alternativ är att undertexta orden för personer som pratar i eller utanför bild. Om du använder den här metoden måste du fortfarande ta hänsyn till synkronisering, eftersom det på vissa språk tar längre tid än andra att formulera samma meddelande. Du vill inte att ditt ljud är anpassat till fel bilder om det lokaliserade innehållet är längre än det ursprungliga.

Till sist

Även om det går att släppa en video på en ny marknad utan lokalisering, kommer du att skapa mycket starkare band med din målgrupp om du lokaliserar. Dessa band attraherar nya kunder och stärker dina befintliga relationer.

På Lionbridge har vi den erfarenhet och den kulturella kunskap som krävs för att göra detta till verklighet. Ring oss idag och ta reda på vad vi kan göra för dig.

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge