VÄLJ SPRÅK:

People checking notes on a clipboard

Fallstudie om Japan Intercultural Consulting: Därför anförtror Japan Intercultural Consulting dokumentöversättningen till Lionbridge

Lionbridge kombinerar smidig beställning och tillförlitliga leveranser med översättning av hög kvalitet på alla stora språk

Japan Intercultural Consulting är ett företag grundat av den internationellt välkända, japanska affärskonsulten Rochelle Kopp. De erbjuder utbildning och konsulttjänster till företag med verksamhet i Japan och tjänstutbudet omfattar allt från teambuildingprogram till HR-tjänster och kurser i kommunikationsfärdigheter. Bland Kopps kunder återfinns små startupföretag och storbolag i alla branscher, bland annat många stora, japanska fordonstillverkare (Honda, Toyota och Mazda) och företag inom läkemedelsindustrin, IT med mera.

I den här snabbt föränderliga, internationella miljön spelar flerspråkiga dokument och e-postmeddelanden en viktig roll i teamets vardag. Medarbetarna kommunicerar visserligen obehindrat på flera språk, men ibland behöver de lite extra hjälp med översättningen för att få saker och ting gjorda.

 

Behovet av snabb dokumentöversättning

Under de första åren skötte Rochelle och hennes team all översättning på egen hand. Men i takt med att verksamheten växte blev det allt svårare att översätta den stora mängden meddelanden och dokument.

Framför allt i mindre och mer tidskänsliga projekt kan det ta mycket tid att hitta tillgängliga frilansöversättare och förbereda översättningsjobb. Rochelle ville hitta en enkel och smidig lösning som försåg henne med översättningarna hon behövde snabbt, enkelt och med hög kvalitet.

”Lionbridge har inneburit enorma tidsbesparingar för vår internationella verksamhet.”

Rochelle Kopp, Managing Principal och grundare till Japan Intercultural Consulting

Two people looking at a computer screen

Fördelning och framgång med crowdsourcing

Tillförlitlighet är A och O när det gäller översättningstjänster – tillförlitlig kvalitet, snabb och tillförlitlig leverans och tillgänglighet dygnet runt. Arbetsdagen tar aldrig slut för hennes globala team, så kommunikationen måste vara snabb och tydlig.

För att åstadkomma detta började Rochelle anlita Lionbridge (f.d. Gengo) för att hjälpa till med de dagliga översättningsbehoven. Hon blev imponerad av hur väl Lionbridge motsvarade hennes förväntningar på hur en översättningstjänst ska vara – det tar bara några minuter att beställa en översättning av ett dokument eller meddelande via Lionbridge och kvaliteten är utmärkt. Genom att fördela en del av översättningsarbetet på Lionbridges community kan hennes team få hjälp utan att sinkas i arbetet.

Japan Intercultural Consulting anlitade Lionbridge för att spara tid och pengar när de hjälper sina kunder att förbättra deras internationella affärsrelationer. Undersök hur Lionbridge kan hjälpa dig att förbättra ditt översättningsekosystem genom att kontakta oss – klicka på knappen nedan.

  • #case_studies
  • #technology
  • #translation_localization
linkedin sharing button

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge