VÄLJ SPRÅK:

Vad är lokalisering av programvara (och vem behöver det)?

 


I teorin är digital teknik kulturellt neutral. Den består av interaktioner mellan miljarder mikroskopiska magneter, som ordnas i specifika mönster och utför åtgärder som vi kallar program.

Men när vi människor kommer in i bilden lägger vi till språkliga och kulturella egenheter i dessa program. Programmerare som pratar engelska skriver programvara som kommunicerar med användare på engelska.

Om bara engelska användare ska använda programvaran kan processen avslutas där. Ibland är det så, men oftast inte. Då krävs lokalisering av programvaran.

Programvarudesign för en global marknad


Med hjälp av tekniken kan vi kommunicera över internationella gränser. Det är en av de största fördelarna, både ur utvecklarens och användarens perspektiv.

För programutvecklare innebär globalisering en potentiellt obegränsad marknad för alla nya program och appar. Om något är framgångsrikt i USA kan utvecklaren prova det i Kanada, Storbritannien eller till och med Kina.

Men det räcker inte att en webbplats eller programvara har stöd för flera språk. Den måste vara begriplig för användare i alla länder där den används. Annars är den inte global, bara flerspråkig.

Översättningens begränsningar


Om du någon gång har försökt installera en hemelektronikprodukt som konfigurerats på ett annat språk, vet du hur viktigt det kan vara med lokalisering av programvara. Utan lokalisering skulle många program vara frustrerande att använda och i värsta fall oanvändbara.

När användargränssnittet översatts till ditt språk är det enklare att använda programvaran. Men om programvaran inte är lokaliserad, alltså om orden ändras men inget mer, kommer du snart att upptäcka vissa problem.

Tänk dig ett program som översatts (men inte lokaliserats) från engelska till kinesiska. Även om ordens betydelse går fram kan användningsproblem uppstå. Teckensnittet kan vara för litet. Vissa bilder kan vara utpräglat amerikanska. De kinesiska användarna kanske kan använda det, men det skulle kännas främmande för dem.

Lokalisering av programvara: Anpassa produkten till målgruppen


Kulturella skillnader blir tydliga i programvara. Sådana skillnader kanske inte påverkar hur mycket du gillar produkten, men du skulle definitivt vara medveten om att tillverkaren inte utformade användargränssnittet med dig (ditt språk och din kultur) i åtanke. Lokalisering av programvara kan lösa problemet.

Vad är lokalisering av programvara?


Lokalisering av programvara är processen med att anpassa programvara till användarnas kultur och språk. Det gäller allt från måttenheter till videoinnehåll och grafisk design. Genom lokalisering av programvaran kan det slutliga innehållet bibehålla sin ursprungliga funktion oavsett marknad och kultur.

Effektiv lokalisering av programvara

Din lokaliseringsleverantör bör ha alla programmets delar i åtanke vid omdesign för andra marknader. Lokaliseringsexperterna måste tänka på allt från geopolitiskt känsliga områden till korrekta valutasymboler, måttenheter och datumformat på målmarknaden.

Text- och skriftsystem

Vid lokalisering av programvara beaktas alla aspekter av språkets inverkan. Lokalisering löser i större utsträckning än översättning utmaningar med teckenstandard och teckenorientering. Till exempel för språk som skrivs från höger till vänster, som hebreiska, arabiska och farsi. När du lokaliserar programvara för områden där dessa språk talas, behöver du ändra textfält, resursfiler, menyer, dialogrutor och knappar – plus användargränssnittsfiler med lokaliseringsbar text.

Du måste känna till hur ett språk med annorlunda orientering ser ut på skärmen och hur det påverkar programmets funktion. Du behöver även vara bekant med hur användare på olika språk interagerar med skrivet innehåll så att du kan optimera upplevelsen för dem.

Grafisk design


Med lokalisering kan du "översätta" de icke-språkliga delarna av användargränssnittet. Erfarna lokaliseringsexperter kommer att undersöka dina symboler och bilder och se till att följande stämmer för målmarknaden:


  1. Bilderna ska vara relevanta.

  2. Innehållet ska inte uppfattas som stötande.

Vid felaktig användning kan symboler och bilder vara förvirrande, i bästa fall. Ett exempel är en postlåda med en röd flagga, som ett företag använde för att indikera nya meddelanden i användarens inkorg. Få användare utanför USA kände till vad den röda flaggan på brevlådan innebar, vilket gjorde funktionen förvirrande.

Vissa symboler kan orsaka ännu större problem:


  • Handgesten som symboliserar "OK" i många länder, när tummen och pekfingret formar ett "O", är stötande i andra länder.

  • Utbildningsprogramvara använder ibland en uggla för att representera lärande, men ugglan representerar dumhet i vissa delar av Asien.

Uppmärksamma företag ser till att deras symboler inte omfattar något kontroversiellt eller religiöst. Röda Korset använder till exempel en röd halvmåne som symbol i Mellanöstern för att undvika att uppröra någon.

Se till att lokalisera grafik som inte går hem hos målgruppen. Om du har en bild av en röd hand som betyder "stopp" kanske du vill byta ut den när du lokaliserar för den europeiska marknaden. Här är vi mer vana vid symboler med streckfigurer istället för händer.

Behöver du lokalisera din programvara?


Det finns tre möjliga svar: troligtvis inte, inte ännu och definitivt.

1. Troligtvis inte – programvaran kan inte användas utanför hemregionen


Om din programvara eller app bara gäller för en specifik region eller grupp, behöver du inte tänka på att lokalisera den för andra, flerspråkiga målgrupper. Men även i det här fallet bör du vara uppmärksam på om regionen har språkvarianter där användarna skulle ha nytta av lokaliserad och översatt programvara.

Vissa delstater i USA har till exempel en stor andel invånare från Filippinerna, Kina eller Haiti. Du kanske får fler användare om du lokaliserar programvaran för dessa grupper.

2. Inte ännu – ta det som det kommer


Om det är mest logiskt för tillfället att fokusera på din hemregion, kan du alltid ta upp lokaliseringen vid en senare tidpunkt. Passa då på att förbereda innehållet så mycket som möjligt för framtida lokaliseringslösningar. Ta det i små steg, som att lägga till filformat för internationella bokstäver och siffror så slipper du mycket extraarbete senare. Försök att hålla meningarna korta och var försiktig med användningen av idiom och talspråksuttryck.

3. Definitivt – Nätverkseffekter kräver lokalisering

Om din programvara har betydande nätverkseffekter, vilket innebär att den ger mer användarvärde ju mer populär den blir, kan du öka skalbarheten med lokalisering.

Om du redan har en bred målgrupp, eller sannolikt kommer att få en, bör du tänka på lokalisering av programvaran redan i ett tidigt skede av utvecklingen.

Kom ihåg

När du lokaliserar programvaran gör du den mycket mer tilltalande för många användare. Och nu när program och appar sprids över hela världen i en strid ström är lokaliseringsprocessen ett kostnadseffektivt sätt att locka användare på nya marknader. Vem vet – din app kanske blir nästa virala hit!

Vill du komma i gång med lokalisering och översättning av din app eller programvara? Kontakta oss idag.

linkedin sharing button
  • #content_transformation
  • #blog_posts

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge