VÄLJ SPRÅK:

Person staring at computer monitor

Vad innebär lokalisering av programvara?

Gör din programvara effektiv och enkel att använda för kunder på alla globala marknader.

Om du någon gång har försökt installera en hemelektronikprodukt som konfigurerats på ett annat språk, vet du hur viktigt det är med tjänster för lokalisering av programvara. Utan lokalisering skulle många program vara frustrerande att använda och i värsta fall oanvändbara.

Det blir heller inte mycket enklare om du översätter programvaran till ditt eget språk. Ibland kan det vara svårt att använda programvaran effektivt, även om du förstår texten du har framför dig. Det kan bero på allt från förvirrande instruktioner till motsägelsefull design.

Sådana problem elimineras med lokalisering av programvara. Även om lokalisering av programvara ofta får låg prioritet är det ett nödvändigt steg för alla företag som vill anpassa sina produkter för nya marknader och användare. Det finns helt enkelt miljarder potentiella kunder som föredrar att ta del av produkter på sitt eget språk. De nöjer sig inte med en snabböversättning, eller ännu värre, en alltför stor tilltro till deras kunskaper i engelska.

I den här artikeln presenterar vi grunderna för lokalisering av programvara och förklarar hur det kan hjälpa dig att bygga en kärna av varumärkesförespråkare på alla marknader.

Vad innebär lokalisering av programvara?

Lokalisering av programvara är en process som innebär anpassning av programvara till användarnas kultur och språk, från måttenheter till videoinnehåll och grafisk design. Det omfattar inte bara översättning utan även design och ändringar av användargränssnitt för att få programvaran att kännas naturlig för målgruppen.

Det är lätt att man tror att lokalisering av programvara helt enkelt handlar om att ändra språk i några viktiga avsnitt så att användarna vet vilka knappar de ska trycka på. Men lokalisering av programvara handlar oftast om mycket mer än så. Det innebär också ändringar av saker som storleken och placeringen av dessa knappar på sidan, liksom andra designelement. Det kan till och med innebära att du ändrar backend-kod så att anställda i olika regioner kan hantera och uppdatera programvaran.

Tänk dig ett program som behöver lokaliseras från engelska till kinesiska. En enkel översättning kan ge dig text och instruktioner som är tillräckligt tydliga men med avsevärda användbarhetsproblem. Teckensnittet kan vara för litet för att kunna läsas ordentligt eller kanske inte stöder kinesiska tecken, samtidigt som längden på texten kan ha krympt så mycket att visuella element på sidan ser märkliga ut. Och det är innan vi ens beaktat preferenserna hos de kinesiska användarna, som kanske vill ha mer information på varje sida eller en annan visuell layout. När man tänker på alla dessa problem är det lätt att förstå att lokalisering av programvara är ett större, mer komplicerat och viktigare problem än vad det ger sken av.

Varför ska du lokalisera din programvara?

Med hjälp av tekniken kan vi kommunicera över internationella gränser. Det är en av de största fördelarna, både ur utvecklarens och användarens perspektiv. För programutvecklare innebär globalisering en potentiellt obegränsad marknad för alla nya program och appar.

En av effekterna av att bygga en framgångsrik produkt på din lokala marknad är dock att den kan bli mer och mer specialiserad för användarna på just den marknaden. De konventioner som du bygger in i din produkt, som verkar naturliga för dina befintliga kunder, kanske inte är lika lyckade på andra marknader där preferenserna är annorlunda.

Som konsument någon annanstans blir det direkt uppenbart när du stöter på en utländsk kulturell uppfattning i en programvaruprodukt. Även om sådana skillnader kanske inte får dig att sluta använda produkten, skulle du definitivt vara medveten om att tillverkaren inte utformade användargränssnittet med dig, ditt språk och din kultur i åtanke. Det gör det svårt att älska din produkt – och svårt att rekommendera den till andra. 

Utan lokalisering av programvara får din produkt kanske inte samma påverkan på internationella användare som den har på användarna i ditt hemland. En dåligt lokaliserad produkt kan till och med påverka din globala försäljning och varumärkeslojalitet negativt. Lokalisering av programvara hjälper dig att undvika några av dessa fallgropar och se till att du alltid visar din bästa sida.

Allt handlar dock inte om skadebegränsning. Lokaliserad programvara kan ge dig en avgörande fördel när du går in på nya marknader. När din produkt är enkel att använda är den lättare att rekommendera – och det är mer sannolikt att den hjälper ditt företag att bli en framgångssaga.

Person staring at code

Effektiv lokalisering av programvara

För att uppnå alla fördelar som vi beskrivit ovan behöver du ha lokalisering av alla programmets delar i åtanke. Tänk på att allt från valutasymboler och måttenheter till geopolitisk känslighet kan påverka din programvara, så du måste planera alla förändringar noggrant och implementera dem på ett smidigt sätt. Nedan följer några av de viktigaste områdena som du bör fokusera på när du genomför ett projekt för lokalisering av programvara.

Text- och skriftsystem

Vid lokalisering av programvara beaktas alla aspekter av språkets inverkan. Lokalisering löser i större utsträckning än översättning utmaningar med teckenstandard och teckenorientering. Till exempel för språk som skrivs från höger till vänster, som hebreiska, arabiska och farsi. När du lokaliserar programvara för områden där dessa språk talas, behöver du ändra textfält, resursfiler, menyer, dialogrutor och knappar – plus användargränssnittsfiler med lokaliseringsbar text.

Du måste känna till hur ett språk med annorlunda orientering ser ut på skärmen och hur det påverkar programmets funktion. Du behöver även vara bekant med hur användare på olika språk interagerar med skrivet innehåll så att du kan optimera upplevelsen för dem.

Grafisk design

Med lokalisering kan du anpassa de icke-språkliga delarna av användargränssnittet. Ditt team för lokalisering av programvara bör undersöka dina symboler och bilder och se till att eventuella bilder är relevanta för målmarknaden och inte kan uppfattas som störande av dem.

Vid felaktig användning kan symboler och bilder vara förvirrande, i bästa fall. Ett exempel är en postlåda med en röd flagga, som ett företag använde för att indikera nya meddelanden i användarens inkorg. Tyvärr visste få användare utanför USA vad röda flaggor på brevlådor betydde, vilket ledde till förvirring snarare än tydlighet i funktionen.

Andra symboler kan skapa ännu större problem. Handgesten som symboliserar "OK" i USA, när tummen och pekfingret formar ett "O", är stötande i vissa länder. Till och med valet av bilder kan vara kontroversiellt i andra länder. Utbildningsprogramvara använder ibland en uggla för att representera lärande, men ugglan representerar dumhet i vissa delar av Asien.

Det är fullständigt avgörande att ditt val av symboler inte omfattar någonting kontroversiellt eller religiöst. Röda Korset använder till exempel en röd halvmåne som symbol i Mellanöstern för att undvika att uppröra någon.

Se till att lokalisera grafik som inte går hem hos målgruppen. Om du har en bild av en röd hand för "stopp" (efter trafikljusen i USA), kanske du vill byta ut den när du lokaliserar för den svenska marknaden. Här är vi mer vana vid symboler med streckfigurer istället för händer.

Användarupplevelse (UX)

Samtidigt som du fokuserar på vad dina användare ser och läser behöver du komma ihåg att tänka på hur informationen är organiserad när de interagerar med din produkt. Detta kan skilja sig åt mellan olika kulturer. Till exempel föredrar japanska användare ofta att ha flera alternativ och information som är synlig för dem på en viss sida i form av sidofält, informationsrutor och hyperlänkar. En mer sparsmakad och enhetlig design som skulle vara populär i USA skulle kunna få dem att känna att de saknar nödvändig information som de behöver för att fortsätta. Detta skulle kunna orsaka stora problem för din konverteringsgrad.

Innan du gör några antaganden om din programvara bör du alltid utföra omfattande användarundersökningar. Prata med så många människor i din målgrupp som möjligt och samla in exempel på framgångsrika program och konkurrerande produkter på ditt målspråk. Du bör särskilt fokusera på mängden text och information som erbjuds, placeringen av knappar och formulär som ska fyllas i och vilka typer av information som vanligtvis grupperas tillsammans på en sida. Glöm inte att göra detta för både mobil- och datoranpassade versioner av din programvara, om du har båda. Din forskning bör få fram de outtalade uppfattningar som styr programvarudesign på just den marknaden och kunna hjälpa dig att strukturera din produkt på ett sätt som gör att användarna känner sig bekväma.

Person using a graphics tablet

Behöver du lokalisera din programvara?

Även om ett lyckat lokaliseringsprojekt kan göra underverk för ditt företag, är det inte alltid praktiskt att påbörja lokaliseringsprocessen för programvaran direkt. Nedan beskriver vi tre breda kategorier av produkter där programvaran behöver lokaliseras för att hjälpa dig att ta reda på om lokalisering är något som ditt företag bör ta tag i genast.

1. Programvaran är regionspecifik

Om din programvara eller app bara gäller för en specifik region eller grupp behöver du inte tänka på att lokalisera den för andra, flerspråkiga målgrupper. Men även i det här fallet bör du vara uppmärksam på om regionen har minoritetsspråkgrupper som skulle kunna ha nytta av lokaliserad och översatt programvara.

Vissa delstater i USA har till exempel en stor andel invånare från Filippinerna, Kina eller Haiti. Du kanske får fler användare om du lokaliserar programvaran för dessa grupper.

2. Du håller fortfarande på att utveckla din första programvara

Det kan vara mer meningsfullt för dig att fokusera på din hemregion i detta skede, men du kan alltid planera inför att lokalisera din programvara vid ett senare tillfälle. Passa då på att förbereda innehållet så mycket som möjligt för framtida lokaliseringslösningar. Ta det i små steg, som att lägga till filformat för internationella bokstäver och siffror så slipper du mycket extraarbete senare. När du skriver din text ska du försöka hålla meningarna korta och vara försiktig med användningen av idiom och talspråksuttryck.

3. Du är ute efter att göra din användarbas större

Många programvaror behöver nå ut till en stor mängd användare och därefter ökar tillväxten exponentiellt. Det är tack vare nätverkseffekter, en term som beskriver hur varje ny användare tillför mervärde till de befintliga plattformsanvändarna. Så småningom skapar nätverkseffekter en vändpunkt, där värdet av att ansluta sig till en plattform överväger kostnaden för att faktiskt gå med tack vare fördelarna med att vara en del av nätverket. Ofta måste ny programvara nå den här punkten för att säkerställa skalbarhet och långsiktig framgång.

Om du vill göra din användarbas större på det här sättet är lokalisering av programvara en självklarhet. Om du vill få tillgång till en ny marknad eller redan har en målgrupp utomlands bör du påbörja lokaliseringsprocessen direkt. Ännu bättre, bygg in de bästa metoderna för lokalisering av programvara i ditt utvecklingsarbetsflöde så att du kan rikta dig mot flera nya marknader i framtiden.

Vem behöver egentligen lokalisering av programvara?

Developer working on a desktop application

Företag som producerar datorprogram

Det är inte så vanligt med datorprogram numera, men de produceras fortfarande. Företagen som skapar dem måste dela upp marknaden baserat på var köparna finns och vilka språk de talar. Enligt CSA:s Can’t Read, Won’t Buy uppger 75 procent av alla kunder att de inte skulle köpa en produkt som inte finns på deras språk. Det gäller även datorprogram.

Dessutom har vissa länder strikta bestämmelser som kräver att produkter är tillgängliga på landets officiella språk. Det kan visserligen vara sant för ett antal produkter, men gäller i huvudsak offentlig sektor, Life Sciences och finanssektorn.

Person on an online learning course

eLearning och lärupplevelsedesigner

Många företag producerar eller levererar webbaserade lärupplevelser till sina kunder och medarbetare. Det kan till exempel vara olika efterlevnads- eller produktutbildningar. För att bättre kunna nå din publik och dela kunskap snabbare, behöver du ta fram innehåll på de språk som målgruppen talar. Det kan vara särskilt svårt att lokalisera eLearning, eftersom det kombinerar olika typer av innehåll som text, video, ljud, grafik och andra interaktiva komponenter. Oavsett om du är en kund som köper in de här kurserna eller ett företag med design och produktion av eLearning-kurser som huvudsaklig verksamhet, bör du fundera på att lokalisera dem.

Developer working on a mobile app

Utvecklare av mobila appar

Programvarulokalisering är för närvarande främst aktuellt för utvecklare av mobila appar. Digitala marknadsplatser gör det enklare än någonsin att marknadsföra sig över gränser och erbjuda din digitala upplevelse, exempelvis en app, till kunder i olika länder. Du kommer då oundvikligen att stöta på kunder som talar en rad olika språk. Förmågan att utforma appar så att de tar hänsyn till kraven på lokalisering och senare kunna lokalisera dem, är avgörande för dina framgångar.

Developer testing on a mobile device

Webbutvecklare

Det är inte bara mobila appar som vinner mark. Även webbplatser blir alltmer interaktiva och påminner numera ofta om fullskaliga appar. Det här sättet att leverera digitala upplevelser väver samman komplexiteten hos både webbplats- och programvarulokalisering. Webbappar kräver ofta kontinuerliga eller agila lokaliseringsmetoder och mer testning för att se till att de fungerar ordentligt på en rad olika enheter som mobiler, surfplattor, datorskärmar och till och med kroppsnära enheter.

Person using virtual reality

Metaversum och AR/VR-apputvecklare

Förstärkt och virtuell verklighet vinner mark i takt med att det kommer billigare maskinvara som möjliggör dem. Därmed skapas ett nytt universum av tjänster och appar som behöver lokaliseras. Detta kallas även för ett metaversum. Apparna och upplevelserna kräver även lokaliseringstjänster och leder till helt nya utmaningar och möjligheter för utvecklare. När en app i ett metaversum lokaliseras läggs mycket större vikt vid tjänster för programvarutestning, eftersom metaverser skapar större möjligheter och fler sätt att interagera med programvaran.

Two people on a developer team

Programvara som tjänst-företag

Programvara som tjänst (SaaS) är en populär affärsmodell och metod för programvarudistribution. Den innebär att programvaran körs i molnet i stället för på en lokal dator. På så sätt kan företag erbjuda programvara genom en mer flexibel modell som påminner om en tjänst. Lokalisering av SaaS-programvara medför vissa unika risker, till exempel att utföra lokalisering av aktiv programvara. Då behöver man ofta använda agila eller kontinuerliga lokaliseringsmetoder, vilket gör lokaliseringsarbetet ännu mer komplicerat. I sådana fall arbetar lokaliseringsteamet tätt tillsammans med produkt- och utvecklarteamen för att dagligen leverera små översättningsavsnitt och finslipa översättningarna i takt med att programvaran utvecklas.

Two people working on market localization

Systemintegratörer

Systemintegratörer hanterar komplexiteten hos olika programvaror och kombinerar dem till fungerande ekosystem. Ofta behöver programvarupaket designade för en viss marknad lanseras även på en annan. Det skapar flera utmaningar, bland annat att se till att programvaran kan lokaliseras för en ny marknad. I vissa jurisdiktioner är företag ålagda att erbjuda produkter och/eller handböcker på lokala språk, vilket gör det mer komplicerat att uppnå lokal regelefterlevnad.

Lokaliserad programvara ansvarar ofta för målkritiska företagsfunktioner och säljs som produkt till andra företag. Det innebär att systemintegratörer behöver se till att den fungerar som den ska och att översättningarna är korrekta. Då måste man ofta ta hjälp av ett team som utför programvarutestning.

Developer looking at computer screen

Innehållsleverantörer. Lokalisering som funktion

Många program och digitala upplevelser erbjuder inte bara ett statiskt användargränssnitt, utan integrerar även användargenererat innehåll. Därmed suddas skillnaderna mellan användargenererat innehåll och själva programvaran ut, vilket gör det svårare att lokalisera hela den digitala upplevelsen. Lyckligtvis är det i dag enklare än någonsin att bädda in lokaliseringstjänster i en app för att smidigt översätta och lokalisera användargenererat innehåll. Det kan handla om allt från kundomdömen till användarnas egna designer, chattar eller forum. Genom AI:s intåg och förbättrad maskinöversättning kan skapare och utvecklare av digitala upplevelser numera enkelt lokalisera användargenererat innehåll på ett kostnadseffektivt sätt. Därmed öppnas dörren till en hel värld av uppslukande upplevelser för en global, flerspråkig användarbas.

Kom igång med lokalisering av din programvara

Lokalisering av programvara är oumbärligt för att öka din dragningskraft på nya marknader, locka nya användare och göra ditt företag redo för global framgång. Nu när program och appar sprids över hela världen i en strid ström är lokaliseringsprocessen också ett kostnadseffektivt sätt att locka användare på nya marknader. Om du gör det på rätt sätt kan du förbättra din kundupplevelse avsevärt. Om du gör det bra kanske din app blir nästa virala hit!

När du är redo att börja lokalisera din produkt behöver du en lokaliseringsspecialist som hjälper dig genom processen. Lionbridge samarbetar med några av världens största programvaruleverantörer för företag och hjälper dem att göra sina kunder nöjda genom smidiga lokaliseringsprocesser, omfattande språktestning och heltäckande lokaliseringstjänster.

Hör av dig till oss i dag för att ta reda på hur vår erfarenhet av lokalisering av programvara kan hjälpa dig att utveckla programvara för alla marknader.

linkedin sharing button
  • #content_transformation
  • #technology
  • #blog_posts

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge