VÄLJ SPRÅK:

A consumer holds a bottle of medicine and review instructions for use and warnings, which require careful translation.

Tillbakaöversättningar i Life Sciences-innehåll

En säkerhetsåtgärd för högrisköversättningar

Kvalitet i översättningen är alltid viktig, men inom Life Sciences-branschen kan felaktiga översättningar bokstavligen vara livshotande. Även minsta felöversättning kan utsätta patienter för risk, så det är absolut nödvändigt att översättningar utförs korrekt från början. De vanliga stegen för kvalitetssäkring av översättningar – även om de är omfattande – behöver kompletteras med något mer: tillbakaöversättning.

Vad är tillbakaöversättning?

Tillbakaöversättning är processen där man tar en översatt text och återger den på källspråket för att kontrollera betydelsen. Vid klinisk märkning är det ett viktigt steg innan den globala lanseringen av ett läkemedel, medicinteknisk utrustning eller tillhörande anvisningar och manualer. Denna kvalitetssäkringsmetod säkerställer dubbelt upp att översättningen är korrekt.

De som arbetar inom Life Sciences bör alltid begära tillbakaöversättning, även om de har internt granskningsstöd. Syftet med processen, som ibland kallas översättningsvalidering, är enkelt: det hjälper kunden att kontrollera att texten är korrekt.  

 Den perfekta tillbakaöversättaren är specialiserad på området, har gjort liknande arbete tidigare och har inte varit inblandad i det ursprungliga översättningsprojektet.

Så här säkerställer du perfekt utförande för känsliga dokument

Idiomatiska uttryck, grammatiska böjningar och outtalade kulturella undertoner är en del av språkets natur. Tillbakaöversatt text kommer aldrig att vara exakt likadan som originalet, men den är oerhört användbar för att identifiera fel och källor till förvirring som kan uppstå.

Samtidigt som standardöversättningar kräver ett relativt konstnärligt tillvägagångssätt för att inte bara fånga betydelsen utan också känslan i språket, utförs tillbakaöversättningar så bokstavligt som möjligt för att uttrycka översättningens exakta betydelse. Detta får grammatiska och kulturella nyanser att framträda och avslöjar minsta felaktighet eller en möjlig misstolkning.

Vem ska göra tillbakaöversättningen?

Dessa projekt bör alltid utföras av ämnesexperter (SME:er) som har målspråket som modersmål. Den perfekta kandidaten är någon som är specialiserad på området och som har gjort liknande arbete tidigare, men de får inte ha varit inblandade i det ursprungliga översättningsprojektet. Dessutom bör tillbakaöversättaren slutföra uppgiften utan att använda referensmaterial eller den ursprungliga källan. Detta garanterar en opartisk, korrekt tillbakaöversättning.

A hand holds a bottle of pills in a pharmacy aisle.

Varför är tillbakaöversättning fortfarande relevant?

Sanningen är att även de enklaste och mest oskyldiga påståenden kan få olika betydelser när de översätts. Översätt till exempel ”I like turtles” till kinesiska (mandarin) med hjälp av ett översättningsverktyg online. Kopiera därefter den kinesiska texten och översätt den tillbaka till engelska. Vad blir det? ”I like the tortoise”. Det är lätt att förstå hur en liten skillnad som denna i en så enkel mening kan innebär stora skillnader i längre texter. Små skillnader som denna spelar inte så stor roll i ett avslappnat samtal, men när det kommer till Life Sciences-branschen så ligger svårigheterna just i detaljerna.

I USA är både engelska och spanska vanliga språk, men alla är inte tvåspråkiga, än mindre översättare. Ta till exempel ordet ”intoxicado”. Det kan betyda ”berusad” eller ”förgiftad” och kan omfatta allt från drog- eller alkoholberusning till matförgiftning eller oavsiktligt intag av arsenik eller kvicksilver. Med så många betydelser är vikten av korrekt översättning för medicinska ändamål uppenbar.

På samma sätt kan ordet ”impair” som tolkat för spansktalande skulle kunna översättas som ”afectar”. Om detta ord sedan översätts tillbaka skulle det översättas som ”to affect”. ”To affect” betyder bokstavligen ”att påverka, att ha en inverkan på”, medan ”to impair” betyder ”att förvärra, att skada, att försvaga”. Tillbakaöversättning fungerar som den slutgiltiga dubbelkontrollen för att upptäcka misstag och omarbeta den ursprungliga översättningen.

En utmärkt säkerhetsåtgärd i medicinska lokaliseringsprojekt

Men det tar tid. Tillbakaöversättningsprojekt ökar granskarens arbetsbelastning och kan göra det oerhört svårt att klara en deadline. Det är därför förberedelse är så viktigt för översättningsprojekt inom det medicinska området. Det bör finnas gott om tid för översättning åt båda håll, granskningar och hantering av det oväntade. Produkter kan sedan släppas i tid och enligt nödvändiga krav och därigenom skydda både Life Sciences-branschen och de människor de hjälper.


Hur Life Sciences-branschen skyddar sina mest riskfyllda projekt

Bra översättningar bör alltid vara tydliga, exakta, kulturellt lämpliga och korrekt hanterade för varje målspråk. Inom medicin och sjukvård måste bra översättningar gå ännu längre. Det kanske inte är nödvändigt för allt innehåll, men kunder rekommenderas starkt att utföra tillbakaöversättning som ett extra steg i sin vanliga kvalitetssäkringsprocess för högriskdokumentation, såsom texter som rör läkemedel, kliniska prövningar, patientens välbefinnande och medicinteknisk utrustning.

Tillbakaöversättning säkerställer högsta nivå när det gäller noggrannhet och säkerhet. Det kanske tar längre tid och kostar mer pengar, men i den här branschen är det alltid bäst att ta det säkra före det osäkra.

Det är därför det är så viktigt att samarbeta med en erfaren leverantör av språktjänster, som Lionbridge. Vårt Life Sciences-team är väl insatt i viktiga branschområden, inklusive tillverkning och reglering av medicinteknisk utrustning, administration av kliniska prövningar och regelefterlevnad för läkemedelsföretagen. Vårt stora antal professionella översättare innebär att vi har tillgång till nya språkexperter för tillbakaöversättning på alla språk du behöver. Snabbhet, volym och kvalitet: det är skillnaden med Lionbridge. Kontakta oss och ta reda på mer.

linkedin sharing button
  • #regulated_translation_localization
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Dan Herron
FÖRFATTARE
Dan Herron