Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insikter
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

10 sätt att säkerställa kvalitetsöversättning

Följ dessa tips för ett bra samarbete med din översättningsleverantör.

Du har ägnat både tid och energi åt att skapa ett tydligt innehåll av hög kvalitet för ditt företag. När du överlämnar detta innehåll till professionella översättare vill du säkerställa att det återkommer som en kvalitetsöversättning som behåller hela känslan från originalet.

Ditt partnerskap med din leverantör av språktjänster (LSP) är avgörande för att uppnå detta mål. Oavsett hur bra dina översättare är, är det omöjligt för dem att få till din varumärkesröst och stil utan din hjälp. Din feedback om dessa aspekter, och din ämneskompetens, kan vara avgörande för huruvida översättningen blir medelmåttig eller resulterar i innehåll som talar till potentiella kunders hjärtan och sinnen på en ny marknad.

Oavsett om det är första gången för dig som översättningskund eller om översättning är en del av ditt vanliga arbetsflöde, går det alltid att förbättra processen. Med 25 års erfarenhet av att bygga starka samarbeten mellan företag och översättningsteam har vi några råd om hur du får ut mesta möjliga av din upplevelse av översättningstjänsten.

10 tips för att beställa kvalitetsöversättningar

1. Ta med exempel på tidigare översättningar.

Visa din leverantör översättningsarbeten som har imponerat på dig. Om du inte har några tidigare översättningar kan du ta en titt på andra företags innehåll på främmande språk och dela med dig av exempel på vad du anser är bra och dåliga översättningar. Ju fler exempel du kan förse din leverantör med, ju bättre kommer de att förstå vad du är ute efter. Att dela översättningsexempel hjälper dig också att komma överens om och genomföra en kvalitetssäkringsprocess för översättning som passar ditt projekt.

2. Skapa kontakt mellan dina översättare och ditt kvalitetssäkringsteam.

Arbeta för att aktivt främja samarbete och kommunikation mellan projektets språkexperter och granskare. Stora leverantörer av språktjänster bör göra detta åt dig automatiskt, men om du är osäker bör du alltid fråga vem som kommer att granska arbetet och vilken tillgång de har till översättaren. Om alla parter kan kommunicera med varandra kommer det att leda till en mer korrekt och sammanhängande slutlig översättning.

3. Dra riktlinjerna för ditt projekt med lokala partner.

Det säger sig självt att du vill arbeta med de bästa professionella översättarna som arbetar på ditt målspråk. Det är emellertid också möjligt att samarbeta med lokala översättningstjänster för att skapa godkända ordlistor för användning i din översättningsprocess. En ordlista bör innehålla en omfattande översikt över godkänd terminologi samt en introduktion till dina varumärkesstandarder och riktlinjer för företagets stil. Lokala granskare kan tillföra stort värde i denna process genom att identifiera vanliga problem för att översätta till ditt målspråk. Detta hjälper dig att förenkla din översättningsprocess och göra översättningsprojekten smidigare.

4. Tillhandahåll riktlinjer och exempel för varumärket.

Det bidrar till att ge ditt team varumärkesdokument på både käll- och målspråket för ditt projekt. Det gör det enklare för översättare och granskare att förstå ditt företags varumärkesröst och den stil och ton som du vill att de ska fånga. Överväg att dela lite information om ditt företags uppdrag och vision för att ge dem en bättre uppfattning om din verksamhet. Detta är också ett utmärkt tillfälle för dig att uttryckligen beskriva vilka typer av inkluderande språk som ditt varumärke använder och flagga för eventuella områden där omedvetna förutfattade meningar kan ta sig in i innehållet. Ju mer detaljer du kan ge, desto mer sannolikt är det att din översättning kommer att matcha din varumärkesröst på detta nya språk.

5. Uppdatera din källtext före översättning för att säkerställa att den uppfyller dina kvalitetsstandarder.

Dubbelkolla att ditt ursprungliga innehåll uppfyller dina standarder innan du börjar översätta, eftersom texten inte kommer att förbättras som genom ett trollslag när den har översatts till ett annat språk. Det är särskilt viktigt att du avgör om innehållet är föråldrat, hur lång tid det har gått sedan det uppdaterades senast och om informationen i innehållet är korrekt. Detta är särskilt viktigt om du har ett tekniskt innehåll, eftersom din översättare kanske inte är expert på ämnena du pratar om. Du måste se till att både informationen och tonen i texten är korrekt för att översättaren ska kunna få fram en korrekt tolkning.

6. Ge dina översättare åtkomst till texten i sitt sammanhang.

Det kan vara svårt att skapa den rätta nyansen i en text om den saknar kontext. Om du ger ditt översättningsteam åtkomst till webbplatsens utvecklingsmiljö kan de se hur innehållet kommer att se ut och kan granska det i sitt sammanhang. Detta är särskilt användbart när du utvecklar nya sidor för en global marknad eller när du planerar att släppa en kampanj i flera regioner samtidigt. Du kan också ge åtkomst till dina webbappar så att teamet kan granska och testa översatta gränssnittselement vid behov.

7. Sätt en rimlig leveranstid för ditt översättningsprojekt.

Arbeta alltid med dina underleverantörer för att se hur mycket tid som behövs för översättare och lokala granskare att göra sitt arbete, inklusive korrekturläsning. När du fastställer deadlines bör du balansera behovet av att gå vidare i processen med den tid det tar att göra en bra översättning. Ju kortare deadline desto mer behöver översättaren skynda sig – och desto mindre sannolikt är det att de levererar en översättning av hög kvalitet.

8. Utse en kontaktpunkt för projektet.

Utse en resurs på ditt företag som din översättningsleverantör eller samordnare för översättningshantering kan kontakta för eventuella frågor. Genom att fastställa tydliga kommunikationssätt gör du det lättare att lösa problem, vilket sparar både tid och pengar.

9. Ge dina översättare omfattande validering och feedback.

Lika viktigt som det är med kommunikation när du sätter igång ett översättningsprojekt är det att hålla kontakten genom hela processen. Du bör ge dina översättare noggrann feedback och markera specifika avsnitt som är trogna originaltexten samt om möjligt lägga till förslag till förbättringar. Detta kan du antingen göra fortlöpande eller när du får ett utkast till den slutliga texten. Detta säkerställer att den slutliga texten följer din varumärkesröst och stil.

10. Arbeta för att bygga långsiktiga relationer.

Om du följer alla dessa tips kommer du att ha investerat mycket tid och arbete i att ta fram kvalitetssäkringsprocesser för översättning med din valda översättningsleverantör. Du har också skapat en stabil grund som du kan använda för att förbättra kvaliteten på alla dina framtida översättningsprojekt. Slösa inte bort allt detta genom att upprepa processen med en ny leverantör för varje nytt projekt! Fortsätt investera i relationen genom att återvända till kompetenta leverantörer som känner till din företagsröst, ditt uppdrag och dina kvalitetskrav. Du kommer att märka av en stor påverkan på översättningskvaliteten framöver.

Hemligheten bakom kvalitetsöversättning

Den röda tråden som går igenom vart och ett av dessa tips är kommunikation och samarbete med dina översättare. Om ni arbetar tillsammans med omfattande förberedelser, kommunikation och ett arbetsflöde som är bekvämt för båda parter, kan du och din leverantör av språktjänster skapa ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. När de har en tydlig förståelse för dina önskade resultat kan din översättningsleverantör leverera en översättningstjänst av hög kvalitet – och det är mer sannolikt att du kommer att uppnå dessa resultat.

Om du letar efter en leverantör av språktjänster med dokumenterad erfarenhet av att tillhandahålla högkvalitativa översättningstjänster för kunder i alla storlekar, behöver du inte gå längre än till Lionbridge. Under de senaste 25 åren har vi förvandlat tusentals webbplatser, appar och program. Kontakta oss i dag för att ta reda på hur vi skulle bygga ett översättningsflöde som tillgodoser alla dina behov.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge