VÄLJ SPRÅK:

An abstract image of lines

Tekniska lösningar för tolkningstjänster

Lär dig mer om hur Lionbridges senaste tekniklösningar kan undanröja hinder på vägen och leverera bättre kundupplevelser 

Kompetenta och kvalificerade tolkar utgör ryggraden i tolkningsbranschen. Genom att kombinera de här erfarna språkexperterna med den senaste tekniken kan du ta din kundserviceupplevelse till nästa nivå. Lär dig mer om hur Lionbridges telefontolkningstjänster använder flexibla tekniklösningar för att möjliggöra transparens, undanröja hinder på vägen och leverera bästa tänkbara kundupplevelse.

För att teknik ska kunna tillgodose kundens behov så effektivt som möjligt måste den vara flexibel och kundcentrerad. Covid-19-pandemin har belyst vikten av att snabbt kunna ställa om verksamheten på distans utan att orsaka avbrott för kunden. När pandemin drabbade oss fick många leverantörer av tolkningstjänster svårt att ställa om från fysiska call center, eftersom de saknade den teknik som krävs för att upprätthålla service av hög kvalitet. Omställningen ledde till tappade samtal, sämre ljudkvalitet och andra problem, vilket i sin tur orsakade ökade kostnader för kunden.

Lionbridge har tillämpat en flexibel hybridmodell i många år, som ger oss möjlighet att ställa om verksamheten i ett krisläge. Våra telefontolkar är förberedda på allt och redo att lägga i en ny växel med kort varsel.

“Lionbridge har använt en modell med virtuella call center i åratal, så vi var väl utrustade för de utmaningar som pandemin innebar”, berättar John Drugan, Government Sales Director för Lionbridge.

Vår flexibla modell erbjuder det fysiska call centrets sofistikerade utformning och funktionalitet, samtidigt som vi kan ställa om verksamheten till distansarbete när så behövs, utan att orsaka några störningar.

A woman talking on a headset

Den senaste tekniken för att möta dina behov

De allra senaste tekniklösningarna kan göra upplevelsen smidigare för kunden. Lionbridges teknik hjälper till att motverka problem som tappade samtal, instabila plattformar och felaktig debitering. Vår teknik minimerar kostnaderna och ser till att kunderna känner sig trygga med att de får vad de betalar för.

”Lionbridge inför teknik för att man redan på förhand ska kunna se till att samtal hörs tydligt och anslutningar är stabila”, förklarar Susan Gryder, Director of Sales för telefontolkning.

Vi är också stolta över vår transparens. Med hjälp av vår teknik får kunderna tillgång till sina egna data och sina programchefer för att säkerställa att de kan förstå varje samtal in i minsta detalj.

Våra tekniklösningar kan anpassas till alla situationer och alla kunder. Vårt skräddarsydda telefonsystem ser till att du får bästa möjliga samtalsflöde och vi anpassar våra egna processer för att de ska passa våra kunders. Med hjälp av anpassade instruktioner för telefontolkar och insamling av metadata kan vi skräddarsy varje tolkningsupplevelse så att den passar en viss bransch eller särskilda behov.

A man talking on a headset

Vill du veta mer om våra tekniklösningar för telefontolkning?

Vi tolkar mellan fler än 350 språk och kan möjliggöra effektiv, flerspråkig kommunikation mellan jordens alla hörn. Kontakta oss i dag. 

linkedin sharing button
  • #technology
  • #interpretation
  • #blog_posts

FÖRFATTARE
Christy Kuesel