VÄLJ SPRÅK:

Grunderna i att bli global: Vad är en lokaliseringsstrategi (och när behövs den)?

Del 7 i vår serie om att bli global

Detta är den sjunde delen av tio i bloggserien om att bli global. De kommande 10 veckorna kommer vi att dela med oss av tips och knep som vi har samlat på oss under 20 år i branschen. I dag: ni är redo att bli globala. Men har ni en lokaliseringsstrategi? Här får ni veta när och varför lokalisering är viktigt.

 

Ni är redo att bli globala.

Ni vill kunna sprida budskapet om er produkt eller tjänst till potentiella kunder på nya marknader. Ni vill föra ut ert varumärke på ett sätt som passar lokalt och ger bra gensvar. Ni vill fokusera på att nå ut globalt såväl som lokalt.

Om ert företag har utvecklat en globaliseringsstrategi har ni:

 

Med globalisering i åtanke har ert företag godkänt budgetar. Ni har satt upp deadlines och identifierat nyckeltal.

Vad återstår? En viktig del av att bli globala, nämligen er lokaliseringsstrategi.

 

Vad är en lokaliseringsstrategi?


För företag som är eller vill bli globala ska en lokaliseringsstrategi ses som en förlängning av affärsplanen. Som ett globalt företag behöver ni webbsidor, sociala medier, marknadsföringskampanjer med mera som kan användas lokalt. Med andra ord utgör lokaliseringsstrategin planen för hur detta ska genomföras.

 

 

När ska ni skapa lokaliseringsstrategin?


Som ni förstår är lokalisering en avgörande del av att bli globala. När ska ni då lokalisera ert innehåll och er kundupplevelse?

 

De mest framgångsrika globala företagen börjar tänka på lokalisering redan i början av globaliseringsprocessen. Om ni satsar på att bli globala bör ni alltså redan nu fundera på hur lokaliseringen ska ske så snabbt och effektivt som möjligt.

 

Förbereda för lokaliseringen: tre tumregler


Det finns tre tumregler för en effektiv lokaliseringsstrategi:

 

 

Tänk framåt


Det är aldrig för tidigt att lokalisera. Redan när ni börjar med globaliseringsprocessen är det värt att fundera på hur innehållet kan struktureras för att så många som möjligt ska kunna ta del av det. Det innebär att ni ska:


 • prioritera kommunikation som fungerar på många lokala marknader
 •  

   

 • uppmuntra utveckling av konsumentpersonligheter som passar olika kulturer
 •  

   

 • undvika alltför personliga uttryck och istället satsa på universella upplevelser som passar så många användare som möjligt

 

Framför allt: Om ni kan skapa innehåll som konsumenter i många kulturer kan förstå, krävs mindre tid och resurser för effektiv översättning och lokalisering.

 

Kom ikapp


Har ni redan börjat med globaliseringsprocessen utan en tydlig lokaliseringsstrategi? Då är det dags att sätta igång nu! Bestäm först vilka delar av webbplatsen som är viktigast att lokalisera och översätta. Ta sedan fram en strategi genom att svara på frågor som:


 • Vilka är våra målmarknader och målspråk?
 •  

   

 • Hur fungerar vårt företagsnamn, vår logotyp och slogan på dessa språk?
 •  

   

 • Har vi en global SEO-plan som är anpassad för dessa marknaders vanligaste sökmotorer?
 •  

   

 • Har vi kontaktat medarbetarna i landet för att höra vad de tycker?

 

Det här är bra frågor att börja med. De kan hjälpa er att se omfattningen av er strategi för global lokalisering.

 

Krångla inte till det


Både B2B- och B2C-företag satsar på anpassat innehåll som en viktig del i sina marknadsföringsstrategier. Exempel:


 • Mer än 75 % av marknadsföringsproffsen anser att anpassning i realtid är avgörande
 •  

   

 • 94 % fokuserar resurserna på analyser och anpassning
 •  

   

 • 60 % av marknadsförarna tycker att det är svårt att anpassa innehållet på ett effektivt sätt

 

Och vad är viktigast när det gäller anpassning? Det är att vi talar samma språk. På Lionbridge ser vi att ju fler gemensamma nämnare vi kan hitta, trots språk- och kulturskillnader, desto mer kan vi anpassa innehållet genom våra lokaliseringstjänster.

Försök minimera mängden innehåll som måste vara kulturspecifikt. På så sätt gör ni innehållet relevant för så många som möjligt.

 

Är ni beredda?


Som ni förstår är lokalisering en avgörande del av globaliseringen av er verksamhet. Innan ni kan göra det på ett effektivt sätt måste ni ha en effektiv lokaliseringsstrategi. Nästa vecka går vi igenom hur ni kan skapa en strategi som passar just ert företag.

 

Få fler tips genom att ladda ned vårt faktablad om grunderna i att bli global

Del 1: Grunderna i att bli global: Vad innebär det att ”bli global”?

Del 2: Grunderna i att bli global: En webbplats räcker inte

Del 3: Grunderna i att bli global: Ordlista

Del 4: Grunderna i att bli global: Vart är det ni vill komma?

Del 5: Grunderna i att bli global: Hur din konkurrent kan bli din bästa resurs

Del 6: Grunderna i att bli global: Optimera din SEO-strategi

Del 8: Grunderna i att bli global: Skapa en lokaliseringsstrategi

Del 10: Grunderna i att bli global: Tio viktiga tips att tänka på

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge