Lionbridges politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for Lionbridge Technologies, Inc. Lionbridge har udarbejdet denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at understrege virksomhedens forpligtelse til at beskytte personlige oplysninger. Nedenstående beskriver virksomhedens praksis for indsamling og deling af oplysninger på www.lionbridge.com og andre sider, der ejes af Lionbridge.

Vi opfordrer dig til at kontakte Lionbridge, hvis du har spørgsmål til denne politik. Du kan kontakte Lionbridge pr. brev på følgende adresse:

1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, MA 02451 USA

Du kan kontakte Lionbridge pr. e-mail på privacy@lionbridge.com.

Du kan også ringe til Lionbridge på +1 781-434-6000.


Løsning af tvister og Privacy Seal-certificering

Send en e-mail til privacy@lionbridge.com.

Indsamling af data

I P3P-politikker angives de data, der indsamles, gruppevis (i såkaldte "erklæringer"). Denne politik indeholder tre datagrupper. Datapraksis for hver enkelt gruppe forklares separat.

Gruppen "Basisoplysninger"

Du kan generelt besøge Lionbridges hjemmeside uden at angive personlige oplysninger, men Lionbridge anmoder nogle gange om personlige oplysninger. Personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer dig som person, f.eks. dit navn, dit telefonnummer, din fysiske adresse eller din e-mailadresse. Lionbridge indsamler muligvis også personlige oplysninger i forbindelse med konkurrencer, der udbydes af Lionbridge, eller hvis du deltager i et af vores onlinefællesskaber.

Lionbridge Technologies, Inc. har hovedsæde i USA og kontorer over hele verden. Det er muligt, at personlige oplysninger, der er indsamlet fra dig, overføres til andre Lionbridge-kontorer uden for dit bopælsland, som måske ikke har tilsvarende love og regler om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse. Vi har en forpligtelse til at beskytte personlige oplysninger, og vi træffer rimelige foranstaltninger for at opfylde denne forpligtelse. Selv om vi anvender fysiske og administrative procedurer til beskyttelse af personlige oplysninger, kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er fuldstændigt beskyttet mod personer, som på ulovlig vis forsøger at omgå sikkerhedsforanstaltninger eller opsnappe overførsler via internettet.

Lionbridge indsamler og anvender dine oplysninger med henblik på at give dig en bedre service og nem adgang til vores produkter og tjenester og for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. De kontaktoplysninger, Lionbridge indsamler, anvendes dels til at levere oplysninger om Lionbridge og vores partnere og markedsføringsmateriale til dig. De anvendes også til at kontakte dig efter behov. Oplysninger, der indsamles via brug af cookies, anvendes til at evaluere og forbedre vores hjemmeside og som en hjælp til diagnosticering af fejl på vores server. Lionbridge anvender (anvendelse omfatter her også videregivelse) kun dine personlige oplysninger uden at give dig besked herom, hvis vi mener, at en sådan anvendelse er påkrævet i henhold til gældende love eller regler, eller hvis det anses for at være nødvendigt for at beskytte eller forsvare Lionbridges rettigheder eller ejendom, den offentlige sikkerhed eller brugerne af vores hjemmeside, eller hvis du har givet Lionbridge forudgående tilladelse til at gøre dette (se "Tilmelding" nedenfor).

Lionbridge indsamler muligvis følgende oplysninger:

 • den anmodede ressources url
 • fuldstændig IP-adresse
 • metode til HTTP-anmodning
 • databytes i svar
 • statuskode for svar
 • oplysninger om brugeragent
 • seneste url, brugeren har anmodet om.

Dataene anvendes til følgende formål:

 • fuldførelse og understøttelse af den aktuelle aktivitet
 • administration af system og hjemmeside.

Dataene anvendes af Lionbridge og vores medarbejdere.

Gruppen "Cookies"

Lionbridge indsamler følgende oplysninger:

 • HTTP-cookies.

Dataene anvendes til følgende formål:

 • fuldførelse og understøttelse af den aktuelle aktivitet
 • administration af system og hjemmeside.

Dataene anvendes af Lionbridge og vores medarbejdere.

Her følger en forklaring på, hvorfor disse data indsamles:

Lionbridge opretter en cookie, når du ankommer til siden. På den måde kan Lionbridge indsamle url'en på den hjemmeside, du blev henvist fra, hvis du vælger at registrere dig eller anmoder om at blive kontaktet af os. Hvis du ikke registrerer dig eller sender en anmodning, bliver oplysningerne aldrig knyttet til dine personlige oplysninger. Cookien indsamler ikke andre data. Hvis du registrerer dig for at få adgang til indhold i Lionbridge Knowledge Center, oprettes en anden cookie, som gør, at du kan logge på hurtigere, næste gang du ønsker at hente en hvidbog eller en demo. Klik her for at læse mere om vores politik om brug af cookies.

Gruppen "Registrering"

Lionbridge indsamler følgende oplysninger:

 • onlinekontaktoplysninger

Hvis brugeren har givet tilladelse til det, indsamler Lionbridge muligvis også følgende data:

 • brugerens stillingsbetegnelse
 • navnet på brugerens arbejdsgiver
 • fornavn
 • efternavn
 • arbejdsmail
 • telefonnummer.

Dataene anvendes til følgende formål:

 • fuldførelse og understøttelse af den aktuelle aktivitet
 • administration af system og hjemmeside
 • telemarketingformål.

Dataene anvendes af Lionbridge og vores medarbejdere. Derudover modtager følgende typer enheder disse oplysninger:

 • Andre parter, som følger samme praksis. Brugeren har mulighed for at fravælge denne type datadeling.

Her følger en forklaring på, hvorfor disse data indsamles:

Oplysningerne indsamles, når du registrerer dig for at kunne hente hvidbøger og demoer, eller når du anmoder om at blive kontaktet af Lionbridge. Du vil muligvis blive kontaktet af en salgs- eller marketingmedarbejder fra Lionbridge på grundlag af de oplysninger, du har angivet. Lionbridge forbeholder sig også retten til på et senere tidspunkt at dele lister med marketing- eller alliancepartnere, som har en tilsvarende politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Politik for framelding

Hvis du på et tidspunkt skifter mening og ikke længere vil modtage oplysninger fra Lionbridge eller dele dine oplysninger med tredjeparter, beder vi dig give Lionbridge besked om dette. Du skal blot sende en mail til opt-out@lionbridge.com.

Cookies

Cookies er en teknologi, der kan bruges til at forsyne dig med skræddersyet information fra en hjemmeside. En cookie er et dataelement, som en hjemmeside kan sende til din browser, som muligvis gemmer den på din enhed. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie, hvilket giver dig mulighed for at vælge, om du vil acceptere den.

Vores hjemmeside anvender cookies. Cookies anvendes til følgende formål:

 • administration af hjemmeside
 • fuldførelse af brugerens aktuelle aktivitet.

Klik her for at læse mere om vores politik om brug af cookies.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Lionbridge har på nuværende tidspunkt aftaler med flere onlinepartnere, som hjælper os med at administrere og optimere vores internetvirksomhed og -kommunikation. Lionbridge anvender et marketingfirma til at hjælpe os med at måle, hvor effektive vores reklamer er, og hvordan de besøgende anvender vores hjemmeside. For at kunne gøre dette anvender Lionbridge webbeacons og cookies, som leveres af vores marketingfirma, på vores hjemmeside. Lionbridge indsamler blandt andet oplysninger om, hvordan brugerne finder frem til vores hjemmeside, hvilke sider de besøger, hvilke aktiviteter de udfører, og hvor de forlader hjemmesiden. Disse supplerende oplysninger hjælper Lionbridge med blandt andet at finde ud af, hvilke sider der er mest attraktive for de besøgende, og hvilke af vores tjenester der er mest interessante for vores kunder. Selv om vores marketingfirma på vores vegne registrerer de oplysninger, der kommer fra vores hjemmeside, er det Lionbridge, der styrer, hvordan dataene må og ikke må anvendes. Hvis du ikke ønsker at hjælpe Lionbridge med at finde ud af, hvordan vi kan forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenester, kan du framelde dig dette analyseværktøj ved at sende en e-mail til Lionbridge på privacy@lionbridge.com.

Sikkerhed

Det er ikke tilladt at bryde eller gøre forsøg på at bryde sikkerheden i Lionbridges netværk. Ethvert brud på sikkerheden kan medføre, at du pådrager dig et straffe- og civilretligt ansvar. Lionbridge undersøger ethvert påstået brud på sikkerheden og samarbejder med politi og domstole, hvis der er mistanke om et brud, som medfører et strafferetligt ansvar. Eksempler på brud på sikkerheden i Lionbridges netværk omfatter, men er ikke begrænset til:

 • at du skaffer dig adgang til data, der ikke er beregnet til dig
 • at du logger på en server eller en konto, som du ikke har adgangsrettigheder til
 • at du forsøger at sondere, scanne eller teste sårbarheden af et system eller et netværk
 • at du bryder sikkerheds- eller godkendelsesanordninger uden tilstrækkelig autorisation
 • at du forsøger at gribe forstyrrende ind i en tjeneste, der leveres til en bruger, en vært eller et netværk, herunder, men ikke begrænset til, "overbelastning", "oversvømmelse", "mailbombing" eller "crashing"
 • at du udfører en handling med henblik på at få adgang til en tjeneste, du ikke er berettiget til.

Ulovlig brug

Lionbridges netværk må kun anvendes til lovlige formål. Du må for eksempel ikke anvende Lionbridges netværk til at oprette, overføre, videresende eller gemme materiale, som:

 • krænker en anden parts varemærke, ophavsret, forretningshemmelighed eller immaterielle rettigheder
 • krænker en anden parts ret til beskyttelse af personlige oplysninger, reklamerettigheder eller andre personlige rettigheder
 • forringer fortroligheden af kommunikationen
 • omfatter sjofelt eller pornografisk indhold
 • kan virke truende, groft eller hadefuldt
 • er i strid med love eller regler om eksportkontrol
 • tilskynder til adfærd, der ville være strafbar eller kunne give anledning til et civilt søgsmål
 • forårsager tekniske forstyrrelser i Lionbridges netværk, herunder, men ikke begrænset til, virusangreb, orme eller andre destruktive mekanismer
 • krænker rimelige regler fastsat af Lionbridge eller andre udbydere vedrørende Lionbridges netværk
 • tillader eller hjælper en eller flere personer med at udføre en eller flere af ovennævnte aktiviteter
 • udgør vildledende onlinemarketing.

Hvis du bliver opmærksom på, at sådanne aktiviteter finder sted, er du forpligtet til straks at give Lionbridge besked om dette og træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at sådanne forhold bringes til ophør.

Uopfordret kommunikation ("spam")

Det er forbudt at sende identiske eller næsten identiske uopfordrede e-mails, masseforsendelser eller uformelle meddelelser til en eller flere grupper (også kaldet "spam"). Spam er ikke blot et irritationsmoment for internetbrugere, det påvirker også effektiviteten og rentabiliteten af Lionbridges netværk i væsentlig grad. Sådanne uopfordrede e-mails kan øge omkostningerne, fordi de blokerer Lionbridges netværk, så din hjemmeside bliver utilgængelig, hvilket kan medføre nedetid for de programmer, der kræver netadgang.

Desuden må hverken Usenet- eller e-mailbrugere gøre følgende:

 • sende e-mails eller beskeder, der er overflødige og/eller har til formål at genere eller irritere andre
 • fortsætte med at sende e-mails til en modtager, som har givet besked om, at han/hun ikke ønsker at modtage dem
 • sende e-mails med falske oplysninger om TCP/IP-pakkeidentitet i brevhovedet
 • bevidst udelade, slette, forfalske eller forvanske transmissionsoplysninger, herunder brevhoveder og afsenderadresser
 • foretage andre handlinger, der har til formål at sløre din identitet eller dine kontaktoplysninger.

Indhold

Lionbridge udøver ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet i de oplysninger, der passerer gennem Lionbridges netværk, herunder indhold, der findes på tredjepartshjemmesider, som er forbundet med Lionbridges netværk. Links til hjemmesider stilles alene til rådighed som værktøjer til navigation på internettet med et orienterende formål, og de skal ikke ses som et udtryk for, at Lionbridge står inde for indholdet på sådanne sider. Lionbridge hverken godkender eller garanterer nøjagtigheden af indholdet på en tilknyttet hjemmeside og påtager sig heller ikke noget ansvar for at opdatere indholdet. Brug af oplysninger, der er fremskaffet via Lionbridges netværk, sker på din egen risiko.

Lionbridge screener ikke kommunikationen og er ikke ansvarlig for at screene eller overvåge indhold, som du anvender.

Konsekvenser af uacceptabel brug

Lionbridge forbeholder sig ret til at indstille eller lukke for adgangen til Lionbridges netværk, i tilfælde af at denne politik overtrædes.

Indirekte overtrædelser eller forsøg på overtrædelser af denne politik samt faktiske overtrædelser eller forsøg på overtrædelser begået af en tredjepart på dine vegne anses som overtrædelser af denne politik begået af dig. Det er desuden en overtrædelse af denne politik, hvis du anvender en anden udbyders tjenester til at muliggøre en eller flere af ovennævnte aktiviteter, hvis en sådan brug af en anden udbyders tjenester med rimelighed kan forventes at påvirke Lionbridges netværk.

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe