VÄLJ SPRÅK:

A man playing a computer game

Fem tips för spelbaserad eLearning

Interaktiva program engagerar deltagarna och hjälper dem att komma ihåg viktig information

Läs artikeln nedan, som ursprungligen publicerades på TrainingIndustry.com, för att ta del av fem användbara tips för spelbaserad eLearning och hur du utformar en lyckad eLearning-kurs.  

Framgångsrika medarbetare är grunden till ett framgångsrikt företag. eLearning-utbildningsmaterial som engagerar personalen främjar produktivitet och framsteg på arbetsplatsen. Ett bra sätt att engagera utbildningsdeltagare är att förvandla kursen till ett spel.

Spelbaserade kurser som är bra utformade kan förena kunskap med nöje och motivation på arbetsplatsen. Ett samarbete med en erfaren eLearning-leverantör kan underlätta arbetet med att ta fram en eLearning-kurs. Dessutom kan leverantörer av lokaliseringstjänster hjälpa till att skapa engagerande eLearning-program för medarbetare, i alla kulturer och på alla språk.

Om man lyckas engagera utbildningsdeltagarna med ett interaktivt spel kan det leda till ökad produktivitet och förstärka tillägnade färdigheter. Det är dock viktigt att undvika vissa fallgropar och inte glömma centrala aspekter för att skapa en lyckad, spelbaserad kurs som är både underhållande och relevant för spelarna.

Ha följande fem tips i åtanke när du skapar en spelbaserad eLearning-kurs, för att maximera fördelarna med programmet.

A man playing a computer game

Fem tips för spelbaserad inlärning

1. Välj om du vill använda spelbaserad inlärning eller spelifiera ett befintligt program.

Även om spelbaserad inlärning och spelifiering låter likartade finns det en viktig skillnad mellan de två. Spelbaserad inlärning skapar en interaktiv upplevelse inom ramarna för ett spel och har specifika utbildningsmål och mätbara resultat. Spelifiering, å andra sidan, innebär att man lägger till spelinslag eller mekaniska moment i ett ämne för att öka engagemanget eller underhållningsvärdet.

Tillägg av spelifierade element – som en dra och släpp-funktion eller att be användarna välja i en lista med alternativ – räknas inte som spelbaserad inlärning. Sådana spelifierade element kan bidra till ökat engagemang hos deltagarna, men äkta, spelbaserad inlärning handlar om att skapa en helt ny spelupplevelse och skriva en strategi med regler och struktur för att lära ut ett nytt koncept.

Ett antal faktorer, exempelvis önskat resultat av programmet eller tillgången till resurser att investera i det, kan påverka vilken väg du väljer. Spelbaserad eLearning är vanligtvis mer effektiv när medarbetare ska utbildas i nya färdigheter, men kräver större investering. Till enkla program kan spelifiering av ett befintligt program passa bättre.

2. Välj önskat resultat för ditt spel.

Det är viktigt att ta fram en tydlig handlingsplan för spelet innan du designar det, för att vara säker på att målen uppnås. Ska användarna utforska ett nytt ämne? Tillägna sig en ny färdighet? Förstärka befintlig kompetens? Det är lätt att uppslukas av arbetet med att utforma ett underhållande, interaktivt spel utan att noga överväga vad spelarna ska få med sig av upplevelsen.

Välj därför önskat resultat, men också hur resultatet ska mätas. Ska spelarna vinna eller förlora? Ska de slutföra ett uppdrag i slutet för att avgöra om de har tillägnat sig de nya färdigheterna? Genom att sätta tydliga ramar för framsteg blir det enklare att mäta om den spelbaserade kursen faktiskt leder till önskade resultat.

Om utbildningsdeltagare engageras med ett interaktivt spel kan det leda till ökad produktivitet och förstärkning av tillägnade färdigheter.

3. Ta med alla viktiga delar i en spelbaserad kurs: mekanik, utrymme, mål, regler och komponenter.

En äkta, spelbaserad kurs ska innehålla mer än enkla spelifieringselement och införliva följande fem viktiga element.

  • Mekanik anger hur spelet ska fungera. Till exempel om en spelare trycker på en viss knapp, vad händer då? Hur utvecklas spelet och hur leder det till ett specifikt resultat?
  • Utrymme är den miljö där spelet utspelar sig och hur en spelare tar plats i det utrymmet när spelet spelas.
  • Mål är orsaken till att man spelar spelet. Vilket resultat vill spelaren uppnå? Finns det flera mål att uppnå under spelets gång?
  • Regler är de principer som styr hur spelet fungerar. Vad är möjligt i spelet? Vad händer när en spelare utför en viss handling? Hur kan man vinna eller förlora?
  • Komponenter är de element som utgör ett spel. Hit räknas spelarna, karaktärer som spelarna interagerar med och föremål som spelaren använder.
A person using a game controller

4. Undvik vanliga misstag i spelbaserad design, till exempel att missbruka motivationsfaktorer eller göra spelet alltför svårt.

Motivationsfaktorer kan vara avgörande för att se till att en användare uppnår önskat resultat i spelet. Men var också noga med att anpassa motivationsfaktorerna efter spelets målgrupp. Tänk dig till exempel ett e-Learningspel med en papegoja som maskot. Varje gång spelaren svarar fel skriker papegojan till och ruskar på sina fjädrar. Yngre barn, som är målgruppen för spelet, kan förmodligen välja att klicka på fel svar bara för att se papegojan skrika, även om de kan det rätta svaret.

När du funderar över målgruppen och vilka motivationsfaktorer du ska använda, tänk på att spelbaserad inlärning fungerar bäst för att uppnå kortsiktiga produktivitetsvinster snarare än långsiktiga fördelar.

5. Var noga med att inte trivialisera allvarliga frågor.

Om du skapar en spelbaserad eLearning-kurs med ett allvarligt ämne – till exempel trafiksäkerhet eller gruvdrift – måste viljan att göra ett intressant, interaktivt spel balanseras mot behovet av att förmedla ämnets allvarliga sida. När du hanterar sådana svårare ämnen, försök se programmet ur alla perspektiv för att undvika risken för att någon spelare tar illa vid sig.

Tänk på att spelbaserad inlärning fungerar bäst för att uppnå kortsiktiga produktivitetsvinster, snarare än långsiktiga fördelar. 

linkedin sharing button
  • #technology
  • #blog_posts
  • #content_creation

Abhilasha Choudhary
AUTHOR
Abhilasha Choudhary