VÄLJ SPRÅK:

Utvärdering av globala digitala upplevelser

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster som låter dig veta exakt var du står med dina kunder och vad som står i vägen för er relation. Få användbara insikter för att leverera meningsfulla globala digitala upplevelser som kommer att förbättra kundengagemanget och öka intäkterna.  

Tillhandahåller du globala digitala upplevelser som engagerar dina kunder och främjar lojaliteten? Hur skulle du kunna veta?


Kom till insikt med Lionbridges utvärdering av digitala globala upplevelser.

Våra omfattande tjänster gör att du kan förstå hur dina kunder interagerar med ditt varumärke. Vi bedömer deras interaktioner när de besöker din webbplats, gör köp, deltar i livechattar, öppnar kundsupportärenden eller använder sociala medier.

Vi använder sofistikerade verktyg som förser dig med faktiska data och åtgärdsrekommendationer som hjälper dig att göra smarta investeringar i ditt innehåll och leverera digitala upplevelser som kontinuerligt kommer att engagera dina kunder. Efter att ha levererat enastående digitala kundupplevelser på dina befintliga marknader hjälper vi dig att ta reda på vilka språkvarianter och språk du ska satsa på härnäst. Våra bedömningar säkerställer att du får den största avkastningen på din lokaliseringsinvestering.

Utvärdering av globala digitala upplevelser hjälper till att göra dina digitala kundupplevelser perfekta och öka din globala närvaro


Utvärdering av globala digitala upplevelser undersöker din teknik och ditt innehåll. Använd lättillgängliga externa data för dessa bedömningar. Lägg till interna uppgifter för en mer djuplodande utvärdering. Du kan analysera några få språkvarianter eller utvidga ditt omfång till många marknader. Ju mer information du samlar in, desto mer lär du dig om ditt kundengagemang och desto fler möjligheter får du att stärka det.

Bedömda kategorier

Lionbridges utvärdering av globala digitala upplevelser fokuserar på dessa viktiga områden:

 • Global geolokalisering – Analyserar dina sökresultat för att se om rätt innehåll visas på rätt marknader och identifierar möjligheter till förbättringar
 • Teknisk SEO – Utvärderar de tekniska aspekterna av din webbplats för att säkerställa att webbplatsen inte har några hinder för att prestera i sökresultaten globalt och för att säkerställa en säker användarupplevelse som uppfyller kundens krav
 • Sökanalys – Undersöker prestanda för sökord med eller utan varumärken på flera marknader för att identifiera sätt att presentera innehåll mer effektivt i sökresultaten 
 • Lokaliserings-ROI – Kvantifierar avkastningen på dina lokaliseringsinvesteringar i varje land, så att du kan påvisa mervärde och fatta datadrivna beslut innan du gör nya investeringar
 • Språkgranskning – Mäter kvaliteten på ditt innehåll för att hjälpa dig att ta itu med problem som fördomar eller läsbarhet, så att du kan skapa effektivt innehåll innan det lokaliseras till andra språk 

Analyserade data

Lionbridge använder en mängd olika data för att ge insikter om marknadspotentialen och för att avgöra hur väl en webbplats fungerar på en viss marknad. Lionbridge undersöker:   

 • Brett tillgänglig marknadsinformation som branschstorlek och internetgenomslag.
 • Allmänt tillgängliga data från test- och granskningsverktyg som Google PageSpeed Insights, GTmetrix och Semrush.  
 • Sammanställda interna data från källor som Google Search Console och Google Analytics.
 • Ditt innehåll analyseras mot vår omfattande språkkorpus och utvärderas för språkliga problem som kan påverka prestanda.

Sammanfattningen av all denna information gör det möjligt för Lionbridge att koppla samman marknadspotential med prestanda och vägleda kunderna så att de får ut det mesta av sina lokaliseringsinitiativ. Vi hjälper företag att identifiera och korrigera tekniska problem, maximera prestandan i deras innehåll och ta reda på vilka marknader de ska gå in på eller avyttra.  

Vår förmåga att kombinera SEO, affärsstrategi och språkinsikter ger oss ett unikt läge för att erbjuda tillförlitlig vägledning för lokaliseringsinvesteringar som stöds av faktiska data.  

Poängsatta marknader

Hur många av dina marknader bör utvärderas eller poängsättas? Det beror helt på dina mål. Du har valet att analysera några få marknader eller genomföra en omfattande bedömning av alla marknader som ditt företag bedriver verksamhet på. Om du vill förstå avkastningen på innehållet och identifiera systematiska problem överallt får du bäst resultat om du hanterar alla dina språk. Vi rekommenderar vanligtvis denna väg för företag som aldrig har deltagit i en utvärdering av globala digitala upplevelser. Om du vill förbättra de digitala upplevelserna på vissa marknader kan du välja att få poäng endast för dessa marknader. Vi rekommenderar vanligtvis denna strategi för företag som redan har deltagit i en initial utvärdering av sin teknik och sitt innehåll.

Tre nivåer av tjänster


Oavsett om du bara vill testa våra tjänster, välja vårt paketerbjudande för utvärdering av globala digitala upplevelser eller helt anpassa tjänsterna för att nå fler marknader, vidga analysomfånget och öka djupet för insamlade data, gör våra tydliga nivåer av tjänster att du kan välja exakt det du behöver.

Freemiumtjänst

Den här kostnadsfria tjänsten erbjuds till berättigade företag och analyserar hur bra du är på att leverera innehåll till din utvalda geografiska målgrupp. Genom att kombinera marknadsledande granskningsverktyg med djupgående analyser utförda av experter kan vi visa styrkan hos våra bedömningar och lära dig hur små förändringar kan leda till bästa möjliga resultat på respektive språk. Det här alternativet passar utmärkt till företag som vill lära sig mer om hur de ser till att deras investeringar ger förväntade resultat. Samtidigt identifierar vi områden som behöver analyseras mer grundligt.  

Detta får du av oss:   

 • En bedömning av dina globala resultat inom geolokalisering 
 • En analys av din teknik, ditt innehåll och dina sökresultat på primära marknader   
 • En prioritering av dina befintliga och potentiella marknader baserad på globala ekonomisiffror och den totala, tillgängliga världsmarknaden med hjälp av verktyget CSA Research Global Revenue Forecaster – Lite

Premiumtjänst

Vår premiumtjänst låter dig välja upp till tio valfria marknader. Vi använder både offentliga och interna uppgifter för att ge dig en omfattande översikt över dina globala sökresultat. Innehållsprestanda ingår i omfattningen, vilket skapar insikter i din innehållsstruktur och prestanda för sökresultaten. Du får insikt i avkastningen per språkvariant, vilket gör att du kan fatta välinformerade marknadsinvesteringsbeslut baserade på faktiska data. 

Du får:

 • Tekniska poäng och innehållspoäng för upp till tio marknader
 • Utvärderingar av din globala geolokaliseringsprestanda, teknisk SEO, sökresultat och lokaliseringsavkastning
 • Analyser som använder offentliga uppgifter och intern digital analys 

Anpassad tjänst

Vår anpassade tjänst bygger vidare på premiumtjänsten genom att hantera ett obegränsat antal marknader och lägga till djupare innehållsanalys. Den anpassade tjänsten tillhandahåller insikter för läsbarhet och kvalitet för ditt innehåll. Den identifierar också fördomar och icke-inkluderande språk. Det innebär att du kan åtgärda och optimera befintligt innehåll, fylla innehållsluckor och fatta välgrundade investeringsbeslut. 

Du får:

 • Tekniska poäng och innehållspoäng för ett obegränsat antal marknader
 • Utvärderingar av din lokala geolokaliseringsprestanda, teknisk SEO, sökresultat och lokaliseringsavkastning  
 • Analyser som använder offentliga uppgifter och intern digital analys
 • En språklig granskning

Lionbridges oöverträffade språkkorpus underlättar skapandet av förstklassigt innehåll

Som en ledare inom lokaliseringsbranschen har Lionbridge samlat en enastående mängd data genom sitt översättningsarbete. Vi analyserar en del av den informationen i en säker miljö som respekterar våra kunders integritet för att hjälpa våra system för artificiell intelligens (AI) och maskinöversättning (MT) att tillhandahålla förbättrade tjänster. Lionbridges språkkorpus innehåller 400 miljoner ord. Vi har handplockat dessa ord från totalt 40 miljarder ord som vi har översatt mellan olika språk och domäner under de senaste tio åren. Vi använder dessa uppgifter för att finjustera våra AI- och MT-system, skapa riktmärken för våra kunders innehåll och ge förstklassiga innehållsrekommendationer. 

Beställ din utvärdering av globala digitala upplevelser i dag

Våra experter är redo att hjälpa dig att öka dina intäkter genom att mäta kundengagemang och innehållsavkastning.