VÄLJ SPRÅK:

Så här ökar du patientengagemang med Lionbridge

Lämpliga områden för patientengagemang inom kliniska prövningar 

Lionbridge stöder forskare och vårdpersonal genom hela processen med att studera sjukdomar och behandlingar. Våra tjänster är främst inriktade på fyra viktiga områden: eConsent, eLearning, patientrapporterade utfall samt digitalisering och virtualisering.

eConsent 

Arbetet med att engagera deltagare i en forskningsstudie startar direkt vid första kontakten. Ditt mål bör vara att ha välinformerade och förtroendefulla patientdeltagare. De ska förstå

  • vad prövningen omfattar
  • var och när de kommer att delta
  • vilket deras ansvar är som patienter
  • alla möjliga positiva och negativa effekter som kan uppstå som ett resultat av deras deltagande. 

Den här utbildningen börjar redan under rekryteringen. Genom att kommunicera med patienterna på deras språk och undvika branschspecifika uttryck ökar sannolikheten att de första kontakttillfällena blir lyckade.  

Att hjälpa patienterna förstå prövningen är ett regulatoriskt krav. Även om det inte vore ett krav ligger det i alla inblandades intresse att deltagarna förstår studien. Det är mer sannolikt att de deltagare som förstår sin roll och betydelse fullföljer kraven på rapportering eller behandling och mindre sannolikt att de hoppar av en studie. 

eLearning

När deltagare har accepterat att delta kan ytterligare utbildning hålla dem engagerade och förbättra datainsamlingen. eLearning för patienter i kliniska prövningar ska vara lätt att förstå, vilket förstås innebär att den bör vara på patientens modersmål.  

En stor fördel med eLearning jämfört med traditionell information på papper är att deltagarna inte kan tappa bort materialet. Dessutom gör det digitala formatet det enklare att fräscha upp kunskaperna. Det kan vara särskilt betydelsefullt i studier med långa intervall mellan datainsamlingstillfällena.  

Mer information om våra eLearning-tjänster hittar du här.


eCOA med patientrapporterade utfall 

När säkerhet och sekretess väl finns på plats, är elektronisk datainsamling ofta säkrare och mer tillförlitlig än traditionella pappersformulär. Du kan även få snabbare uppdateringar vilket gör att du kan inhämta mer information från dina deltagare. 

Patientrapporterade utfall är en ovärderlig del av eCOA  och patientfokus är särskilt viktigt här. Att lämna ett svarsalternativ öppet för fritt svar kan ge förvånansvärt mycket information. 

Genom att väga in patientfeedback under skapandet av frågeformulär kan man öka kvaliteten på datainsamlingen och deltagarnas upplevelse. Många länder och områden har särskilda grupper som arbetar med att förbättra patientupplevelsen genom att utbilda organisationer inom klinisk forskning (CRO). Dra fördel av dessa möjligheter och förbättra ditt forskningsarbete för alla inblandade.  

Digitalisering och virtualisering

Covid-19 har visat att många prövningar kan gå över till distansbaserade modeller. Detta utökar den potentiella deltagargruppen både geografiskt och demografiskt. Genom att utföra prövningar med virtuella alternativ kan CRO:er erbjuda patienterna större flexibilitet. Precis som nivån av förståelse och användarvänlighet är bekvämlighet en viktig faktor när det gäller att behålla deltagare och upprätthålla läkemedelsregimer. 

Kontakta oss

Det finns många andra sätt att förbättra patientengagemang i kliniska prövningar, men det här är våra utgångspunkter. Samtliga ligger inom Lionbridges expertis. Hör av dig till oss och se hur vi kan hjälpa dig att förbättra dina processer för kliniska prövningar. 

linkedin sharing button
  • #regulated_translation_localization
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge